Dobrý vzťah k čítaniu sa vytvára cez zážitok | Správy Výveska | Scoop.it

Treba dbať o to, aby čítanie od útleho detstva bolo spojené s príjemnými zážitkami.