VIAC ČASU: Čas alebo peniaze | Správy Výveska | Scoop.it

Výchova, čas a peniaze. Dôležité skutočnosti, s ktorými sme v rodine každodenne konfrontovaní. Možno ste si ešte nikdy neuvedomili ich vzájomnú súvislosť. Dobrá výchova, viacej času, menej peňazí.