Správy Výveska
2.8M views | +77 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Anjel Pána so Svätým Otcom: „Ako i my odpúšťame svojim vinníkom“

Anjel Pána so Svätým Otcom: „Ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ | Správy Výveska | Scoop.it

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána spolu s veriacimi zhromaždenými na Vatikánskom námestí sa Svätý Otec František v príhovore zameral na požiadavku lásky, ktorou je odpúšťať. Kresťan dokáže druhým odpúšťať, ak žije vo vedomí, že jemu samému bolo veľkodušne odpustené zo strany Boha. Pápež František v tejto súvislosti zvlášť pripomenul slová, ktoré denne vyslovujeme v modlitbe Otčenáš.

Christin's insight:

Medzi prítomnými na modlitbe Svätý Otec osobitne pozdravil účastníkov vytrvalostného behu Via Pacis, ktorý sa dnes konal v uliciach Ríma a jeho trasa spájala viaceré miesta spojené s rozličnými náboženskými vyznaniami prítomnými vo Večnom meste.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom Františka: Spoľahnime sa na Boha, mamona sklame

Anjel Pána s pápežom Františka: Spoľahnime sa na Boha, mamona sklame | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec v katechéze pripomenul naliehavú evanjeliovú výzvu spoliehať sa na Boha a nie na bohatstvo. 

Christin's insight:

Na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom prišlo na Námestie sv. Petra 30-tisíc veriacich.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pri Anjel Pána pápež František vyzval k ochrane maloletých migrantov

Pri Anjel Pána pápež František vyzval k ochrane maloletých migrantov | Správy Výveska | Scoop.it

Upozornil na veľký počet maloletých migrantov vo svete, z ktorých najzraniteľnejší sú tí, čo nemajú pri sebe nikoho a sú vydaní napospas mnohým nebezpečenstvám. 

Christin's insight:

Anjel Pána osobitne pripomenul slávenie Svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý má tému „Maloletí migranti, zraniteľní a bez hlasu“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František odsúdil násilnosti v Sýrii, Egypte a ďalších krajinách

Pápež František odsúdil násilnosti v Sýrii, Egypte a ďalších krajinách | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František vyjadril svoju blízkosť aj patriarchovi Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosovi po tom, ako teroristický útok v blízkosti koptskej katedrály v Káhire dnes dopoludnia vyhasil najmenej 25 životov.

Christin's insight:

Pri poludňajšej modlitbe na Vatikánskom námestí v dnešnú nedeľu Svätý Otec František opakovane apeloval na ukončenie vojny v sýrskom Aleppe, ktorou ťažko trpí civilné obyvateľstvo.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František na slávnosť Nepoškvrnenej: Máriino plné „áno“ Bohu

Pápež František na slávnosť Nepoškvrnenej: Máriino plné „áno“ Bohu | Správy Výveska | Scoop.it

Pred ňou osvetlil hlavné posolstvo tohto mariánskeho sviatku ako výzvu pre každého kresťana povedať Bohu jasné a jednoznačné „áno“. 

Christin's insight:

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa Svätý Otec na poludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na Námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom Františkom: Boh nás nikdy neopustí

Anjel Pána s pápežom Františkom: Boh nás nikdy neopustí | Správy Výveska | Scoop.it

Vo svojej katechéze prítomným priblížil Božie slovo z nedeľného evanjelia, v ktorom Ježiš hovorí o posledných časoch a o zachovaní si viery. Z okna Apoštolského paláca sa pápež prihovoril týmito slovami:   

Christin's insight:

Svätý Otec František sa dnes po skončení slávnostnej omše pri príležitosti ukončenia Jubilea chorých v Bazilike sv. Petra pomodlil s veriacimi na Vatikánskom námestí modlitbu Anjel Pána.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom: Voľba medzi svetským a evanjeliovým životným štýlom

Anjel Pána s pápežom: Voľba medzi svetským a evanjeliovým životným štýlom | Správy Výveska | Scoop.it
Vatikán 18. septembra – Pápež František sa v príhovore pred dnešnou modlitbou Anjel Pána nechal inšpirovať podobenstvom o nepoctivom správcovi (Lk 16,1-13). Pred kresťanmi stojí, podľa slov Svätého Otca, voľba medzi dobrom a zlom, medzi poctivosťou a chamtivosťou, medzi svetským a evanjeliovým životným štýlom.
Christin's insight:

Kráčanie životom si nevyhnutne vyžaduje voľbu medzi dvoma cestami: medzi poctivosťou a nečestnosťou, medzi vernosťou a neverou, medzi egoizmom a altruizmom, medzi dobrom a zlom. Nemožno lavírovať medzi jednou a druhou, lebo fungujú na základe odlišných a protichodných logík.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána s pápežom Františkom: Milosrdný otec zachraňuje aj „spravodlivých“

Anjel Pána s pápežom Františkom: Milosrdný otec zachraňuje aj „spravodlivých“ | Správy Výveska | Scoop.it
V pätnástej kapitole Lukášovho evanjelia nachádzame tri podobenstvá o milosrdenstve: o stratenej ovci (v. 4-7), o stratenej minci (v. 8-10), a veľké podobenstvo o márnotratnom synovi, alebo lepšie, o milosrdnom otcovi (v. 11-32). Dnes by bolo pekné, keby si každý z nás vzal Evanjelium, túto 15. kapitolu sv. Lukáša, a prečítal si tie tri podobenstvá.
Christin's insight:

Rovnaký postoj prechováva otec aj voči staršiemu synovi, ktorý zostal vždy doma, a teraz je namrzený a protestuje, pretože nechápe a nezdieľa všetky tie prejavy dobra voči bratovi, ktorý pochybil. Otec vychádza v ústrety aj tomuto synovi a pripomína mu, že oni boli vždy spolu, mali všetko spoločné (v. 31), ale treba prijať s radosťou toho brata, ktorý sa konečne vrátil domov.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František na Anjel Pána: Náboženstvo nie je „ľudskou investíciou“

Pápež František na Anjel Pána: Náboženstvo nie je „ľudskou investíciou“ | Správy Výveska | Scoop.it
Pápež František na Anjel Pána: Náboženstvo nie je „ľudskou investíciou“ - Pri nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec František upozornil na nebezpečenstvo považovať náboženstvo za záležitosť „ľudských investícií“ a na vytváranie si falošnej predstavy Boha ako „divotvorcu“.
Christin's insight:

Pozdravil aj chlapcov a dievčatá z Katolíckej akcie Rímskej diecézy, ktorí boli na Námestí sv. Petra už od rána v rámci podujatia „Karavána pokoja“. Dvaja ich zástupcovia, chlapec a dievča, z okna pápežského paláca po jeho boku prečítali prítomným svoj odkaz, v ktorom sa podelili so svojím nasadením v prospech tých, ktorí to majú v živote ťažšie, napr. na pomoc tým, čo sú vo väznici pre mladistvých.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Anjel Pána so Svätým Otcom: Pred Vianocami si obnovme schopnosť žasnúť

Anjel Pána so Svätým Otcom: Pred Vianocami si obnovme schopnosť žasnúť | Správy Výveska | Scoop.it
Anjel Pána so Svätým Otcom: Pred Vianocami si obnovme schopnosť žasnúť - V Štvrtú adventnú nedeľu Svätý Otec podľa rímskej tradície zvanej „Bambinelli“ udelil požehnanie deťom, ktoré si priniesli na Námestie sv. Petra figúrky malého Ježiška, aby ich pri rodinnom slávení Vianoc vložili do domáceho betlehemu.
Christin's insight:

„Drahí bratia a sestry, aj dnes mi leží na srdci venovať myšlienku milovanej Sýrii, s  vyjadrením živého ocenenia dohody, ktorú práve dosiahlo medzinárodné spoločenstvo. Povzbudzujem všetkých, aby pokračovali s veľkorysým oduševnením po ceste smerujúcej k utíchnutiu násilia a k riešeniu cez rokovanie, ktoré prinesie pokoj. Rovnako myslím na blízku Líbyu, kde nedávne záväzky prijaté jednotlivými stranami v záujme vlády národnej jednoty pozývajú k nádeji do budúcnosti.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec na Anjel Pána: Ide o jasné odmietnutie svetskej mentality

Svätý Otec na Anjel Pána: Ide o jasné odmietnutie svetskej mentality | Správy Výveska | Scoop.it
Svätý Otec na Anjel Pána: Ide o jasné odmietnutie svetskej mentality
Christin's insight:

Tým, že Ježiš oznámil, že musí trpieť a byť vydaný na smrť, aby potom vstal z mŕtvych, chce, aby tí, čo ho nasledujú, pochopili, že on ako Mesiáš je pokorný a sluha. Je poslušným sluhom slovu a vôli Otca, až po úplné obetovanie vlastného života. Preto, obrátiac sa na celý dav, ktorý tam bol, vyhlasuje, že každý, kto chce byť jeho učeníkom, musí prijať, že je sluhom, ako sa on stal služobníkom, a dodáva: «Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma»

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež na Anjel Pána: Nie dôležití pred svetom, ale vzácni pred Bohom

Pápež na Anjel Pána: Nie dôležití pred svetom, ale vzácni pred Bohom | Správy Výveska | Scoop.it
Pápež na Anjel Pána: Nie dôležití pred svetom, ale vzácni pred Bohom
Christin's insight:

 Svätý Otec dodal ešte niekoľko slov v súvislosti s dnešným Svetovým dňom darcov krvi:

„Drahí bratia a sestry, na dnes pripadá Svetový deň darcov krvi, miliónov ľudí, ktorí sa nenápadným spôsobom podieľajú na pomoci našim bratom v núdzi. Všetkým darcom vyjadrujem vďačnosť a pozývam predovšetkým mladých, aby nasledovali ich príklad.“

more...