Správy Výveska
2.9M views | +1.2K today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

BHD, konzervatívci a liberáli alebo ako škatuľkovanie ničí diskusiu už v zárodku

BHD, konzervatívci a liberáli alebo ako škatuľkovanie ničí diskusiu už v zárodku | Správy Výveska | Scoop.it
Podľa pána Jezného náš festival propaguje kresťanský konzervativizmus. Nuž, keď autor apeluje na vecnosť a akademickú presnosť, celkom by ma zaujímalo, čo si on predstavuje pod týmto termínom.
Christin's insight:

Nejestvujú kresťanské či sekulárne kritériá, rovnako ako neexistuje sekulárna či kresťanská logika. Rozum máme spoločný všetci.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Veľkonočné posolstvo ekumenického patriarchu Jeho Svätosti Bartolomeja

Veľkonočné posolstvo ekumenického patriarchu Jeho Svätosti Bartolomeja | Správy Výveska | Scoop.it
Počas svojho pozemského pôsobenia Pán opakovane upozorňoval svojich učeníkov na súženie, ktoré vyplynie z jeho obety na kríži na Golgote, ale aj kvôli ich službe a životu na tomto svete. Pán upozorňoval na ich vlastné súženie, ako aj na súženie tých, ktorí veria v Krista.
Christin's insight:

Navzdory našim každodenným krížom sa môžeme radovať, pretože náš vládca Kristus nad nimi zvíťazil.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

K diskusii biskupa Jozefa Haľka a kňaza Karola Moravčíka

K diskusii biskupa Jozefa Haľka a kňaza Karola Moravčíka | Správy Výveska | Scoop.it
Záznam tejto debaty bol zverejnený na stránkach Postoja. Týmto svojim krátkym príspevkom by som chcel reagovať na diskusiu pomocného biskupa Jozafa Haľku s kňazom Karolom Moravčíkom, ktorý je spoluautorom knihy "Radosť evanjelia na Slovensku".
Christin's insight:

Kňaz Štefan Mordel reaguje na diskusiu medzi biskupom Jozefom Haľkom a kňazom Karolom Moravčíkom, ktorú Spoločenstvo Ladislava Hanusa usporiadalo v rámci Bratislavských Hanusových dní.


Štefan Mordel odôvodnene kritizuje Štefana Moravčíka a Teofórum a svoj blog končí poznámkou, že "Spoločenstvo Ladislava Hanusa nerobí dobrú službu ani cirkvi, ani národu a dokonca ani dobré meno Hanusovi, keď sa rozhodla robiť popularitu Moravčíkovi a jeho Teoforu."

 

Pri poslednej poznámke je azda vhodné sa pozastaviť a starostlivo zvážiť, či SLH v tejto veci robí ale nerobí dobrú službu cirkvi. Jedným z diskutujúcich bol predsa otec biskup Haľko a bol to priestor, kde zazneli argumenty z pohľadu oficiálnej cirkvi. Považujem za vhodné a odvážne, aby sa cirkevní predstavitelia postavili skutočnosti tvárou. A presno to otec biskup urobil a môžeme mu byť vďační a rovnako môžeme poďakovať SLH za organizáciu podujatia.  

more...
No comment yet.