Lukáš Košťál z konferencie Big Fish: Pane, čo máš pripravené pre naše mesto a krajinu? | Správy Výveska | Scoop.it
Konferencia Big Fish sa uskutoční 16. 5. 2015 v Trnave. Cieľom organizátorov je nezostať len pri slovách, ale zažívať jednotu s Otcom i blížnymi v praxi a vnášať lásku priamo do centra Trnavy. Viac nám o konferencii povedal Lukáš Košťál, člen organizačného tímu.