Fórum života pozýva podporiť júlový Európsky pochod za život do Budapešti | Správy Výveska | Scoop.it

„Kultúra smrti premohla civilizáciu života a rozmáha sa po celej Európe.” Pochod za život v Budapešti je snahou dať najavo všetkým autoritám a celej spoločnosti, že obrovskému množstvu ľudí nie je ľahostajná otázka ochrany života od počatia v celoeurópskom meradle.