Správy Výveska
2.8M views | +694 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Raniero Cantalamessa pri vešperách vo Vatikáne: Ekológia nesme byť bez doxológie

Raniero Cantalamessa pri vešperách vo Vatikáne: Ekológia nesme byť bez doxológie | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec dnes predsedal vo Vatikánskej bazilike vešperám pri príležitosti Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva. V homílii sa prihovoril pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa.

Christin's insight:

Okrem iného páter Cantalamessa zdôraznil,  že práve skutočnosť, že človek je schopný vzťahov, dokazuje, že je obrazom Boha. Citoval pri tom aj slová súčasného pravoslávneho teológa Ioannisa Zizioulasa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápežský kazateľ Cantalamessa venoval druhú pôstnu kázeň Božiemu slovu

Pápežský kazateľ Cantalamessa venoval druhú pôstnu kázeň Božiemu slovu | Správy Výveska | Scoop.it

Pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa včera ráno predniesol členom Rímskej kúrie, ktorí sa zišli vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater druhú pôstnu kázeň. V rámci reflexie kľúčových dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu pokračoval tentoraz témou Božieho zjavenia.

Christin's insight:

Druhú pôstnu kázeň ukončil otec Cantalamessa myšlienkou jedného z púštnych otcov: „Naša myseľ, hovorieval, je ako mlyn; prvé zrno, ktoré tam ráno vložíme, sa melie celý deň. Ponáhľajme sa teda vložiť to tohto mlynu, už od skorého rána, dobré zrno Božieho slova, inak príde diabol a vloží tam svoj kúkoľ a myseľ nebude robiť celý deň nič iné, len mlieť kúkoľ.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Druhá adventná kázeň Raniera Cantalamessu: Svätosť nie je niečo navyše - Vatikánsky rozhlas

Druhá adventná kázeň Raniera Cantalamessu: Svätosť nie je niečo navyše - Vatikánsky rozhlas | Správy Výveska | Scoop.it

Vatikán 11. decembra – V kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci dnes ráno za účasti Svätého Otca Františka a členov Rímskej kúrie odznela druhá adventná kázeň pátra Raniera Cantalamessu OFM Cap. Pápežský kazateľ sa tentoraz zameral na 5. kapitolu dogmatickej konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu Lumen gentium o všeobecnom povolaní ku svätosti v Cirkvi.

Christin's insight:

„Prvá vec, ktorú treba urobiť, keď sa hovorí o svätosti, je oslobodiť toto slovo od  ostychu a strachu, ktorý naháňa kvôli istým mylným predstavám, ktoré sme si vytvorili. Svätosť môže v sebe zahŕňať neobyčajné fenomény a skúšky, avšak nestotožňuje sa s týmito vecami. Ak sú všetci povolaní ku svätosti, je to preto, že ona, ako správne chápaná, je na dosah všetkým, je súčasťou normálnosti kresťanského života. Svätí sú ako kvety: nie sú tu len tí, ktorí sú povýšení na oltár. Koľkí z nich rozkvitajú a umierajú v skrytosti, po tom, ako potichu rozvoňali okolité ovzdušie. Koľko takýchto ukrytých kvetov v Cirkvi rozkvitlo a neustále rozkvitá!“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Homília Raniera Cantalamessu na Veľký piatok: Zmierte sa s Bohom

Homília Raniera Cantalamessu na Veľký piatok: Zmierte sa s Bohom | Správy Výveska | Scoop.it
Homília Raniera Cantalamessu na Veľký piatok: Zmierte sa s Bohom - Homília pápežského kazateľa P. Raniera Cantalamessu OFM Cap. pri slávení obradov Veľkého piatka, ktorým vo Vatikánskej bazilike predsedal Svätý Otec František.
Christin's insight:

Čo ale znamená v existenciálnom a psychologickom zmysle, zmieriť sa s Bohom? Jednou z príčin, a možno tou hlavnou príčinou odcudzenia sa moderného človeka od náboženstva a viery je pokrivený obraz, ktorý má o Bohu. Aký je totiž obraz Boha, ktorý je „prednastavený“ v ľudskom kolektívnom podvedomí? Aby sme to zistili, stačí si položiť túto otázku: „Aké myšlienkové asociácie, aké pocity a reakcie sa v tebe rodia, ešte pred akýmkoľvek uvažovaním, keď sa modlíš Otče náš a prídeš k slovám: „Buď vôľa tvoja“?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tretia adventná kázeň R. Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi

Tretia adventná kázeň R. Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi | Správy Výveska | Scoop.it
Tretia adventná kázeň R. Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi - Tretia adventná kázeň kapucína Raniera Cantalamessu: Mária ako Matka i vzor Cirkvi. Tak sa Raniero Cantalamessa prihovoril Svätému Otcovi a Rímskej kúrii vo kázni, kde sa zameral na miesto Panny Márie v Cirkvi v duchu koncilovej vieroučnej konštitúcie Lumen gentium – Svetlo národov.
Christin's insight:

«Preblahoslavená Panna skrze dar a úlohu Božieho materstva, ktoré ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená aj s Cirkvou. Bohorodička je predobrazom Cirkvi, ako to učil už svätý Ambróz, a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty s Kristom.» (Lumen gentium, 63).

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - Třetí postní kázání o. Raniera Cantalamessy

Rádio Vaticana - Třetí postní kázání o. Raniera Cantalamessy | Správy Výveska | Scoop.it

Vatikán. Křesťanský Východ a Západ před tajemstvím Ducha svatého – takové bylo téma třetího postního kázání o. Raniera Cantalamessy pro papeže a jeho spolupracovníky z římské kurie. Papežský kazatel se letos věnuje ekumenickým vztahům a v dnešní promluvě vysvětlil nesnadnou problematiku teologické rozepře týkající se latinského termínu Filioque, který označuje vztah Ducha svatého a Syna.


Christin's insight:

Dalším, důležitějším prvkem, o kterém koncilní formulace nic neříká, je vztah mezi Duchem svatým a Synem a tedy mezi kristologií a pneumatologií. Jediný akcent v tomto ohledu je zmínka o »působení Ducha svatého« při vtělení Syna. Ta se však zřejmě nacházela již ve formulaci vyznání víry, která byla převzata Konstantinopolským koncilem.