O dôležitosti priateľstva | Správy Výveska | Scoop.it
Americkí muži sú hlboko ovplyvnení dominantnou protestantskou kultúrou kladúcou dôraz na individualizmus. Hlboké priateľstvá sa vytvárajú ťažšie.