Správy Výveska
2.8M views | +2 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Pred 25 rokmi kreovali Jána Chryzostoma Korca za kardinála

Pred 25 rokmi kreovali Jána Chryzostoma Korca za kardinála | Správy Výveska | Scoop.it

V dnešný deň si pripomíname 25. výročie konzistória kardinálov, počas ktorého bol nitriansky diecézny biskup Mons. Ján Chryzostom Korec kreovaný za kardinála.


Christin's insight:

Ján Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol tajne vysvätený v Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný  tajne vysvätený za biskupa. Ján Pavol II. ho 29. mája 1991 menoval za kardinála, kreoval ho v konzistóriu 28. júna. Nitriansku diecézu kardinál Korec spravoval do roku 2005, ako emeritný biskup až do svojej smrti býval v Nitre.more...
No comment yet.
Scoop.it!

Balzam na dušu

Balzam na dušu | Správy Výveska | Scoop.it
Literárne dielo kardinála Jána Chryzostoma Korca (1924–2015) je už uzavreté, no jeho pôsobenie na vnímavého čitateľa pretrváva. Je balzamom na dušu, osobitne v dnešných časoch, poznačených roztrieštenosťou, neistotou a malovernosťou. Je zdrojom poučenia a inšpirácie, ako aj stálou výzvou na uplatňovanie kresťanských princípov v každej oblasti života.
Christin's insight:

Kardinál Korec aj tu vyjadruje presvedčenie, že svet nie je bezduchým mechanizmom, ale prejavom Božej vôle. Človek, ktorý sa oprie o Krista, svoj život neprehrá!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Posledný portrét kardinála Korca

Posledný portrét kardinála Korca | Správy Výveska | Scoop.it

Ľudsky a telesne nás kladú do hrobu. A do tmy. Do tmy hrobu, to je ta čierňava. Ale na druhej strane viem, že do hrobu kladú len telo, ale duša, duša patrí svetlu. A naša tvár je osvetlená vierou.” „Nás pokladali za najväčších nepriateľov svojho režimu. Tak ja som sa opieral o jedinné čo som mal. A to bolo niečo drahé, vzácne.

Christin's insight:

V deň pohrebu kardinála Jána Chryzostoma Korca prinášame unikátnu fotografiu zosnulého kardinála a text slovenského fotografa a filmára Timoteja Križku.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec vyjadril sústrasť s úmrtím kardinála J. Ch. Korca

Svätý Otec vyjadril sústrasť s úmrtím kardinála J. Ch. Korca | Správy Výveska | Scoop.it
Telegramom zaslaným predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavovi Zvolenskému Svätý Otec František dnes vyjadril sústrasť s úmrtím kardinála J. Ch. Korca. Uvádzame ho v plnom znení.
Christin's insight:

Svätý Otec František vyjadril sústrasť s úmrtím kardinála J. Ch. Korca: "Vzdávam vďaku Pánovi za to, že daroval svojej Cirkvi túto vynikajúcu postavu kňaza a biskupa a pozdvihujem vrúcne modlitby k Bohu, aby prijal tohto dobrého a verného služobníka po toľkých utrpeniach do svojej večnej radosti."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pohreb zosnulého kardinála Korca bude v sobotu 31. októbra v Nitre

Pohreb zosnulého kardinála Korca bude v sobotu 31. októbra v Nitre | Správy Výveska | Scoop.it
S kardinálom Jánom Chryzostom Korcom sa rozlúčime v sobotu 31. októbra 2015 o 11.00 v Katedrálnej Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Svätej omši bude predsedať krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz.
Christin's insight:

S kardinálom Jánom Chryzostom Korcom sa rozlúčime v sobotu 31. októbra 2015 o 11.00 v Katedrálnej Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Svätej omši bude predsedať krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zomrel kardinál Korec

Zomrel kardinál Korec | Správy Výveska | Scoop.it
Kardinál Ján Chryzostom Korec zomrel dnes o pol druhej popoludní v Nitre vo veku 91 rokov.
Christin's insight:

Dňa 28. júna 1991 ho v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála. Menovanie bolo ohlásené na všeobecnej audiencii 29. mája 1991. Ján Chryzostom kardinál Korec bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. Ako emeritný biskup býval až do svojho úmrtia v Nitre.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kardinál Korec si pripomína 63. výročie svojej biskupskej vysviacky

Kardinál Korec si pripomína 63. výročie svojej biskupskej vysviacky | Správy Výveska | Scoop.it
Christin's insight:

Kardinál Ján Chryzostom Korec si v týchto dňoch pripomína 63. výročie svojej biskupskej vysviacky. Za biskupa bol vysvätený tajne 24. augusta 1951 biskupom Pavlom Hnilicom. Je služobne najstarším katolíckym biskupom na svete.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Spomíname si na nedožité 92. narodeniny kard. Jána Chryzostoma Korca

Spomíname si na nedožité 92. narodeniny kard. Jána Chryzostoma Korca | Správy Výveska | Scoop.it

Ján Chryzostom kardinál Korec bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. Ako emeritný biskup býval až do svojho úmrtia v Nitre. Zomrel 24. októbra 2015.

Christin's insight:

Pri príležitosti nedožitých 92. narodenín kardinála Jána Chryzostoma Korca prichádzajú v týchto dňoch veriaci k jeho hrobu do dolnej lode Katedrály – Baziliky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Slovensko potrebuje nového Korca

Slovensko potrebuje nového Korca | Správy Výveska | Scoop.it
Hlavným celebrantom na levočskej púti bol tento rok krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz, minulý rok kardinál Tomko. V Šaštíne pred rokom opäť Tomko, rok pred ním vladyka Cyril Vasiľ. V Nitre bol minulý rok hlavným celebrantom lublinský arcibiskup Stanislaw Budzik.
Christin's insight:

Tento článok, ktorý pôvodne vyšiel v júli, vybral Jaroslav Daniška ako svoj najdôležitejší v uplynulom roku. "Tento text som napísal ešte pred smrťou kardinála Korca, ale neviem sa ubrániť pocitu, že teraz pôsobí ešte naliehavejšie."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vyznanie Dominika Tatarku biskupovi Korcovi

Vyznanie Dominika Tatarku biskupovi Korcovi | Správy Výveska | Scoop.it
Zverejňujeme vzácny list Dominika Tatarku. Na jeho želanie bol deň po jeho smrti doručený biskupovi Korcovi, Tatarka zomrel 10. mája 1989.
Christin's insight:

Vzácny list Dominika Tatarku. Na jeho želanie bol deň po jeho smrti doručený biskupovi Korcovi, Tatarka zomrel 10. mája 1989.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rozhovor s kard. Jozefom Tomkom o osobnosti kard. J. Ch. Korca

Rozhovor s kard. Jozefom Tomkom o osobnosti kard. J. Ch. Korca | Správy Výveska | Scoop.it
Na úmrtie kardinál Jána Chryzostoma Korca SJ reagoval kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
Christin's insight:

Na úmrtie kardinál Jána Chryzostoma Korca SJ reagoval kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tri pohľady na kardinála Korca

Tri pohľady na kardinála Korca | Správy Výveska | Scoop.it
Prinášame nekrológ a osobné vyznanie Františka Mikloška, blízkeho spolupracovníka zosnulého kardinála Korca pred rokom 1989.
Christin's insight:

Katolícka cirkev na Slovensku by sa v týchto chvíľach mala zastaviť a v Korcovom príbehu si uvedomiť svoj vlastný príbeh a poslanie. Vernosť pápežovi, odvaha, spätosť s osudmi tejto krajiny i sveta, to je odkaz kardinála Korca pre slovenskú cirkev i Slovensko!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zomrel nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec

Zomrel nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec | Správy Výveska | Scoop.it
Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. Dňa 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kam chodil ako externý študent. Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Brne. Potom odišiel do Trnavy, kde pomáhal v redakcii Posla a študoval štvorročnú teológiu. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol spolu s rehoľnými spolubratmi internovaný od 14. apríla 1950 v Jasove, potom v Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku. Odtiaľto bol donútený odísť do civilného života. V tom istom roku (1. októbra 1950) bol tajne vysvätený v Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov, bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne vysvätený za biskupa, otcom biskupom Pavlom Hnilicom. Konsekrácia sa uskutočnila na základe rozsiahlych fakúlt Svätého Otca Pia XII. pre naše krajiny.
Christin's insight:

V Nitre dnes popoludní o pol druhej hodine zomrel vo veku 91 rokov nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec. 

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

Ďalšie články týkajúce sa tejto významnej osobnosti slovenskej cirkvi: 

Kondolencie po úmrtí kard. Jána Korca je možné poslať na adresu KBSRozhovor kard. Jána Chryzostoma Korca pre katolícke Rádio LUMENKardinál Ján Chryzostom Korec: V Božích rukách sme v dobrých rukách

Smutnú správu o úmrtí kardinála Jána Chryzostoma Korca priniesli aj viaceré slovenské média: Smutná správa: Dnes zomrel emeritný kardinál Ján Chryzostom Korec (†91) (Topky), Zomrel nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec (Sme), Vo veku 91 rokov zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec (Aktuality) či Vo veku 91 rokov zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec (Pravda).  Na úmrtie kardinála Korca reagoval jemu vlastným kritickým spôsobom aj Štefan Hríb v komentári Odišiel Ján Ch. Korec (.týždeň). 


Česť jeho pamiatke.

more...
No comment yet.