O pápežovom posolstve k Svetovému dňu masmédií: Nezabudnime na „svätú trpezlivosť“ na oboch stranách komunikácie | Správy Výveska | Scoop.it
Komunikácia a milosrdenstvo = plodné stretnutie“, tak znie hlavné motto posolstva k päťdesiatemu Svetovému dňu masmédií, ktoré bolo zverejnené na sviatok svätého Františka Saleského, patróna novinárov. Viac o odkaze Roku milosrdenstva, ktoré je adresované aj médiám, hovorí Martin Kramara, hovorca KBS.