Blahoslavený mučení Metod Dominik Trčka, CSs (1886-1959) | Správy Výveska | Scoop.it

Najvýznamnejšou osobnosťou z oo. redemptoristov, ktorí pôsobili v Sabinove bol o. Metod Dominik Trčka, CSsR ktorého Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 4. novembra 2001 v Ríme vyhlásil za blahoslaveného. Nakoľko o. Metod pôsobil v našom chráme a bol v spomínanom roku 1950 práve v Sabinove internovaný a následne uväznený ponúkame jeho stručný životopis: