V Minsku budujú prvú katolícku škol | Správy Výveska | Scoop.it

V Bielorusku bola zaregistrovaná organizácia s názvom “Misia dobrého samaritána”. Spravujú ju uršulínky pri Katedrálnom chráme Sv. Šimona a Heleny v Minsku. Poslaním novej misijnej organizácie je kresťanská výchova mladej generácie.