Správy Výveska
2.8M views | +289 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Maďarskí benediktíni ku Komárnu: Nesúhlasíme a žiadame revíziu

Maďarskí benediktíni ku Komárnu: Nesúhlasíme a žiadame revíziu | Správy Výveska | Scoop.it
Maďarský benediktínsky arciopát Asztrik Varszegi reagoval na rozhodnutie Vatikánu a žiada jeho revíziu.
Christin's insight:

Arciopát Varszegi tiež konštatoval, že slovenské správy a informácie z minulého roka nesprostredkovali „reálny obraz o našom benediktínskom ráde a jeho právnom stave“. Žiadne bližšie konkrétnosti arciopát Varszegi neuviedol. Vyjadril nádej, že sa podarí „v Roku Božieho milosrdenstva vyriešiť napätie medzi Trnavskou arcidiecézou a Maďarskou benediktínskou kongregáciou v duchu jubilejného roka“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikán potvrdil správnosť rozhodnutia arcibiskupa Oroscha

Vatikán potvrdil správnosť rozhodnutia arcibiskupa Oroscha | Správy Výveska | Scoop.it

TRNAVA 14. decembra 2015 - Vatikán len pred nedávnom teda definitívne rozhodol o ukončení dlhoročného sporu medzi Teritoriálnym opátstvom sv. Martina na Panónskej hore v Maďarsku a Trnavskou arcidiecézou.

Christin's insight:
 
Keďže ani po viacerých úprimných intervenciách zo strany vedenia Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, a neskôr opäť Trnavskej arcidiecézy, neprišlo k obnoveniu rehoľnej komunity v Komárne v zmysle stanovených podmienok, 5. novembra 2014 sa rozhodol súčasný trnavský arcibiskup Ján Orosch odobrať súhlas na vytvorenie a dielo Rádu sv. Benedikta v Komárne. Po tomto kroku nasledovala agresívna štvavá mediálna kampaň, ktorá sa snažila verejnosti podsunúť mienku, že práve trnavský arcibiskup je ten, kto vyháňa benediktínov z Komárna, aby získal majetky. Realita je však úplne iná. V kláštore v Komárne takmer dvadsať rokov žiadni benediktíni nežijú a trvalo nepôsobia.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vyhlásenie k zrušeniu Rádu sv. Benedikta v Komárne Svätou stolicou

Vyhlásenie k zrušeniu Rádu sv. Benedikta v Komárne Svätou stolicou | Správy Výveska | Scoop.it

TRNAVA 14. decembra 2015 - Svätá stolica definitívne rozhodla o zrušení Rádu sv. Benedikta so sídlom v Komárne (13. novembra 2015), čím sa potvrdila správnosť krokov trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktorý dekrétom z 5. novembra 2014 odobral súhlas na pôsobenie tohto rádu na Slovensku. Rád sv. Benedikta so sídlom v Komárne bol opodstatnene vyradený z registra právnických osôb odôvodňujúci právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Trnavská arcidiecéza vydala k rozhodnutiu Svätej stolice vyhlásenie, ktoré vám prinášame v plnom znení.

Christin's insight:

Tým istým dekrétom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života sa taktiež potvrdzuje, že všetky hnuteľné a nehnuteľné cirkevné majetky, ktoré sa vzťahujú k tejto Benediktínskej komunite a nachádzajú sa na slovenskom území, na základe predchádzajúcich Apoštolských konštitúcií z rokov 1977, 1995 a 2008, a v zmysle potvrdenia Štátneho sekretariátu – Oddelenia pre vzťahy so štátmi zo dňa 1. októbra 2011, patria Cirkvi na Slovensku, konkrétne cirkevným jednotkám latinskej cirkvi v Slovenskej republike, na území ktorých sa aktuálne nachádzajú.

more...
No comment yet.