Do svätyne v Smižanoch priviezli oltár večnej adorácie za pokoj vo svete | Správy Výveska | Scoop.it

Tento oltár zmierenia a pokoja je jedným z dvanástich oltároch adorácie, ktoré majú byť vyhotovené a rozmiestnené po celom svete, pri ktorých bude večná adorácia k Oltárnej sviatosti za pokoj vo svete.