Laický misionár Tom Edwards: Žijeme v dobe znovuobjavovania chariziem | Správy Výveska | Scoop.it
Odišiel z manažérskej pozície, aby spolu s manželkou slúžili ako laickí misionári. Američan Tom Edwards už takmer dvadsať rokov pravidelne navštevuje Slovensko, kde vyučuje a povzbudzuje k službe Bohu.