Správy Výveska
2.8M views | +933 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Raniero Cantalamessa: Odvahu, pápež František! Odvahu, boží ľud a dajte sa do práce!

Raniero Cantalamessa: Odvahu, pápež František! Odvahu, boží ľud a dajte sa do práce! | Správy Výveska | Scoop.it

Príhovor p. Raniera Cantalamessu počas Turíčnej vigílie slávenej s pápežom Františkom pri príležitosti 50. výročia Katolíckej charizmatickej obnovy.

Christin's insight:

Čítanie zo Skutkov apoštolov (2,5-12)

V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Starobylá kázeň sv. Augustína na Turíce

Starobylá kázeň sv. Augustína na Turíce | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes slávime zostúpenie Ducha Svätého. Pán zoslal z neba Ducha Svätého, čo sľúbil, keď bol na zemi. Sľúbil, že ho zošle z neba za týchto podmienok: "Nemôže prísť, dokiaľ neodídem. Keď odídem, pošlem vám ho" (Jn 16, 7). Keďže trpel, zomrel, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba, zostávalo už len dodržať sľub.

Christin's insight:

Ak teda chcete žiť v sile Ducha Svätého, zachovávajte lásku, milujte pravdu, túžte po jednote a dosiahnete večnosť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pripravme sa na Turíce modlitbou, povedal pápež členom Charizmatickej obnovy

Pripravme sa na Turíce modlitbou, povedal pápež členom Charizmatickej obnovy | Správy Výveska | Scoop.it

Prosím všetkých bratov a sestry, aby sa už teraz začali modliť a pripravili sa tak na Turíce 2017. Rok modlitby celej Cirkvi prosiac o silu a príchod Ducha Svätého, ktorý je Duchom jednoty, pokoja a odvahy.

Christin's insight:

Už teraz sa v modlitbe pripravme na príchod Ducha Svätého; Ducha jednoty, pokoja a odvahy. To sú slová pápeža Františka, ktoré v krátkom videu adresoval členom Katolíckej charizmatickej obnovy.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätí a charizmy

Svätí a charizmy | Správy Výveska | Scoop.it
Pri čítaní Nového zákona nájdeme mnohé miesta, ktoré nám na náš vkus niekedy až príliš vecne a stroho približujú skúsenosť kresťanov s pôsobením Božieho Ducha.
Christin's insight:

Charizmu poznania, prípadne čítať v ľudských srdciach mali tiež mnohí svätí, napríklad sv. Faustína, Alfonz z Liguori, Vincent Pallotti alebo sv. Katarína Sienská. Ako perličku spomeňme, že táto charizmatická svätica dostala pápežské privilégium mať na cestách k dispozícii troch kňazov, ktorí rozhrešovali ľudí, čo obrátila. Napokon o nej kolovalo: „Poďte sa pozrieť na pannu, čo mi povedala všetky hriechy, ktoré som popáchal. Pripomenula mi aj ten, ktorý nikto na svete nemohol vedieť."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tak aby bylo jasno… / Christnet.cz

Tak aby bylo jasno… / Christnet.cz | Správy Výveska | Scoop.it
Čím to je, že o Letnicích Petr spolu s jedenácti vystoupí před shromážděný lid a promluví tak, že tisíce posluchačů nejen naslouchají, ale nechají se přesvědčit, přijmou Petrovo slovo, jsou pokřtěni a přidají se k apoštolům?
Christin's insight:

Nádherné zamyslenie a vysvetlenie ohľadom toho, čo sa stalo na Turíce. Autor to prepája aj s dnešnou dobou  a vysvetľuje hukot z neba, opojenie apoštolov, alebo aj to, že im všetci rozumeli.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Slávenie Turíčnej nedele vo Vatikáne, posolstvo ku Dňu misií

Slávenie Turíčnej nedele vo Vatikáne, posolstvo ku Dňu misií | Správy Výveska | Scoop.it

Homíliu Svätý Otec zameral na udalosť Turíc a jej odkaz pre Cirkev v každej dobe: Duch Svätý robí z učeníkov nový ľud a tvorí v učeníkoch nové srdce. Za jeho pomoci sa Cirkev usiluje dosiahnuť opravdivú jednotu, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v rozdielnosti.

Christin's insight:

V Nedeľu zoslania Ducha Svätého predsedal Svätý Otec František o 10.30 na Vatikánskom námestí svätej omši, ktorá bola zároveň vyvrcholením osláv 50. výročia zrodu Katolíckej charizmatickej obnovy.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zápas o vieru v božstvo Svätého Ducha

Zápas o vieru v božstvo Svätého Ducha | Správy Výveska | Scoop.it
Nový zákon sa vyjadruje – zodpovedajúc svojej iba náznakovo rozvinutej trinitárnej teológii – veľmi zdržanlivo o personalite Svätého Ducha. Ohlasuje ho síce ako eschatologický spásny dar, hovorí však iba občas a len veľmi stručne – napríklad v krstnom príkaze Mt 28, 19 – o jeho osobnom charaktere.
Christin's insight:

Nový zákon sa vyjadruje – zodpovedajúc svojej iba náznakovo rozvinutej trinitárnej teológii – veľmi zdržanlivo o personalite Svätého Ducha. Ohlasuje ho síce ako eschatologický spásny dar, hovorí však iba občas a len veľmi stručne – napríklad v krstnom príkaze Mt 28, 19 – o jeho osobnom charaktere.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätodušná nedeľa s pápežom Františkom vo Vatikáne

Svätodušná nedeľa s pápežom Františkom vo Vatikáne | Správy Výveska | Scoop.it
Vatikán 15. mája – „Príď, Duch Svätý! Osloboď nás od každej uzavretosti a vlej do nás radosť z ohlasovania evanjelia!“ – to je tvít, ktorý rozoslal pápež František hneď ráno v dnešnú Svätodušnú nedeľu. Dopoludnia celebroval v Bazilike sv. Petra svätú omšu zo Slávnosti Zoslania Ducha Svätého, pri ktorej na úvod pokropil veriacich svätenou vodou vyprosujúc si spoločne s nimi od Pána vnútornú obnovu a vernosť Duchu Svätému.
Christin's insight:

Svätý Otec František dnes tiež zverejnil svoje Posolstvo ku svetovému dňu misií, ktorý sa bude sláviť 23. októbra. Jeho téma znie: „Misionárska cirkev, svedok milosrdenstva“. Po udelení požehnania Svätý Otec osobitne pozval k modlitbe k Duchu Svätému za nové povolania pre misie „ad gentes“:

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František na slávnosť Turíc: Jazyk evanjelia a oheň Ducha Svätého

Pápež František na slávnosť Turíc: Jazyk evanjelia a oheň Ducha Svätého | Správy Výveska | Scoop.it
Pápež František na slávnosť Turíc: Jazyk evanjelia a oheň Ducha Svätého
Christin's insight:

uje s týmto žalmom, ktorý je veľkým chválospevom na Boha Stvoriteľa. Duch Svätý, zoslaný Kristom od Otca a Duch Stvoriteľ, ktorý dal život každej veci je jeden a ten istý. Preto je úcta k stvorenstvu požiadavkou našej viery: «záhrada», v ktorej žijeme, nám nebola zverená na to, aby sme ju zneužívali, ale aby sme ju zušľachťovali a starali sa o ňu s úctou (porov. Gn 2,15).

more...
No comment yet.