Verbisti pozývajú mladých mužov na duchovnú obnovu v ich Misijnom dome | Správy Výveska | Scoop.it

Určená je pre tých, ktorí chcú stráviť čas s Pánom a prehĺbiť svoj život viery a dôvery v Božie prisľúbenia. Hlavnou témou duchovnej obnovy je myšlienka „Pán je môj pastier" (Ž 23). Povedú ju misionári verbisti P. Igor Kráľ, SVD a P. Milan Toman, SVD.