Správy Výveska
2.8M views | +236 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Svätého Otca pozdravili zástupcovia Konferencie slovenského kléru v USA

Svätého Otca pozdravili zástupcovia Konferencie slovenského kléru v USA | Správy Výveska | Scoop.it

Na generálnej audiencii vo Vatikáne v stredu 7. júna sa zúčastnili zástupcovia Konferencie slovenského kléru v USA. 

Christin's insight:

Svätého Otca Františka v závere audiencie osobne pozdravili Mons. Robert Siffrin, generálny vikár Youngstownskej diecézy a Mons. Peter Polando, rektor katedrály v Youngstowne, ktorí sú v týchto dňoch v Ríme na pravidelnej pracovnej návšteve.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František sa stretol s delegáciou kresťanov a židov zo Slovenska

Pápež František sa stretol s delegáciou kresťanov a židov zo Slovenska | Správy Výveska | Scoop.it

Tá potrvá v dňoch od 4. do 7. apríla na spoločnej návšteve Ríma.

Christin's insight:

Na dnešnej generálnej audiencii pápeža Františka vo Vatikáne sa zúčastnila slovenská delegácia predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František povzbudil rehoľu somaskov venovať sa detským migrantom

Pápež František povzbudil rehoľu somaskov venovať sa detským migrantom | Správy Výveska | Scoop.it

Týmito slovami sa pápež František prihovoril členom rehole somaskov, ktorých prijal na audiencii vo Vatikáne. 

Christin's insight:

Vyjdite von a kráčajte v ústrety „zraneným a skartovaným ľuďom“. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia pápeža Františka: Abrahám je otec vo viere i v nádeji

Generálna audiencia pápeža Františka: Abrahám je otec vo viere i v nádeji | Správy Výveska | Scoop.it

Kresťan, ktorý otvorí svoje srdce Bohu, má istotu v nádeji, že Boh ho vzkriesi zo smrti do života. Nikdy sa nestane, že by Boh nesplnil svoje slovo, pripomenul pápež František.

Christin's insight:

Pri generálnej audiencii Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o nádeji, pričom ukázal Abraháma nielen ako otca vo viere, ale aj ako otca v nádeji.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Radostná nádej kresťana vyplýva z opravdivosti lásky

Generálna audiencia: Radostná nádej kresťana vyplýva z opravdivosti lásky | Správy Výveska | Scoop.it

Pri generálnej audiencii sa Svätý Otec pri úvodnom pozdrave pútnikov osobitne pristavil pri skupinke veriacich z Číny. 

Christin's insight:

Na Námestí sv. Petra boli prítomní aj pútnici zo Slovenska.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Stredajšia katechéza pápeža Františka: V nádeji sme spasení

Stredajšia katechéza pápeža Františka: V nádeji sme spasení | Správy Výveska | Scoop.it

Vychádzal pri tom zo slov sv. Pavla, že celé stvorenie túžobne vzdychá a v nádeji očakáva naplnenie nového stvorenia.   

Christin's insight:

Pravidelná stredajšia generálna audiencia Svätého Otca Františka sa už konala opäť na Námestí sv. Petra po zimnom období, keď bývala v Aule Pavla VI. Svätý Otec v katechéze opäť pokračoval v cykle o nádeji, pričom tentoraz dal nádej do súvisu so vzťahom človeka k prírode.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia pápeža Františka: Kresťanská viera znamená žiť v očakávaní

Generálna audiencia pápeža Františka: Kresťanská viera znamená žiť v očakávaní | Správy Výveska | Scoop.it

Ako Svätý Otec vo svojej katechéze priblížil, mať kresťanskú nádej znamená žiť v očakávaní niečoho, čo už je, čo sa už naplnilo.

Christin's insight:

Prilba nádeje.“ Tak znie názov katechézy pápeža Františka, ktorú si do preplnenej Auly Pavla VI. prišli vypočuť aj študenti a pedagógovia z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Jonáš – nádej a modlitba

Katechéza pápeža Františka: Jonáš – nádej a modlitba | Správy Výveska | Scoop.it

Pokračoval v nej v cykle o kresťanskej nádeji témou „Jonáš – nádej a modlitba“. Na úvod zaznel nasledovný úryvok z Knihy proroka Jonáša.

Christin's insight:

Prinášame plné znenie katechézy Svätého Otca Františka pri dnešnej generálnej audiencii.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František apeloval na zmierenie a pokoj v Konžskej demokratickej republike

Pápež František apeloval na zmierenie a pokoj v Konžskej demokratickej republike | Správy Výveska | Scoop.it

Pri dnešnej generálnej audiencii vo Vatikáne vyslovil v tejto súvislosti osobitný apel.

Christin's insight:

Svätý Otec František opätovne reagoval na napätú situáciu v Konžskej demokratickej republike.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František prijal poverovacie listiny kórejského veľvyslanca

Pápež František prijal poverovacie listiny kórejského veľvyslanca | Správy Výveska | Scoop.it

Má za sebou bohatú univerzitnú kariéru, pričom pôsobil aj v Nemecku, Japonsku i vo Spojených štátoch amerických. 

Christin's insight:

Pápež František dnes prijal poverovanie listiny nového veľvyslanca Južnej Kórey pri Svätej stolici prof. Jonghyua Jeonga.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František prijal súčasného i bývalého prezidenta Kolumbie

Pápež František prijal súčasného i bývalého prezidenta Kolumbie | Správy Výveska | Scoop.it

Stretnutie prebiehalo v srdečnej atmosfére, ako sa uvádza v oficiálnom komuniké Tlačového strediska Svätej stolice.

Christin's insight:

Svätý Otec František včera prijal na súkromnej audiencii v Apoštolskom paláci kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santosa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katolíci z Gruzínska prišli Svätému Otcovi poďakovať za návštevu krajiny

Katolíci z Gruzínska prišli Svätému Otcovi poďakovať za návštevu krajiny | Správy Výveska | Scoop.it

Delegácia sa prišla osobne poďakovať Svätému Otcovi za septembrovú návštevu v Gruzínsku.    

Christin's insight:

Návšteva, ktorá so sebou „prináša mnoho spomienok“. Týmito slovami sa dnes pápež František prihovoril členom Apoštolskej administratúry z Kaukazu, ktorých prijal na súkromnej audiencii.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Radiť v pochybnostiach a učiť múdrosti

Generálna audiencia: Radiť v pochybnostiach a učiť múdrosti | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František sa v Aule Pavla VI. opäť stretol s pútnikmi pri generálnej audiencii. 

Christin's insight:

Vo svojej katechéze František pokračoval v približovaní ďalších dvoch skutkov duchovného milosrdenstva: dobre radiť pochybujúcim a vyučovať nevedomých.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia pápeža Františka: Nádej sveta a nádej kríža

Generálna audiencia pápeža Františka: Nádej sveta a nádej kríža | Správy Výveska | Scoop.it

Táto nádej sa odlišuje od nádejí sveta, ktoré sa rúcajú, pripomenul pápež.

Christin's insight:

Pri generálnej audienciiSvätý Otec hovoril v katechéze o nádeji, ktorá sa rodí z kríža.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Nádej poráža zlo pokorou, milosrdenstvom a miernosťou

Generálna audiencia: Nádej poráža zlo pokorou, milosrdenstvom a miernosťou | Správy Výveska | Scoop.it

Poukázal pri tom na kresťanský pozdrav slovanských národov „Christos voskrese!“ ako na vyznanie viery v živú Kristovu prítomnosť v nás a v našich bratoch a sestrách.

Christin's insight:

Pri dnešnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra Svätý Otec v pokračovaní cyklu katechéz o nádeji vysvetlil, že to, čo nás robí schopnými vyjsť zo seba a odpúšťať je práve kresťanská nádej, ktorá korení vo Veľkej noci.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František prijal delegáciu predstaviteľov náboženstiev z Iraku

Pápež František prijal delegáciu predstaviteľov náboženstiev z Iraku | Správy Výveska | Scoop.it

...v ktorom majú zastúpenie šíti, suniti, kresťania, jezídi a sabejci resp. mandejci. Pápež František im adresoval tieto slová:

Christin's insight:

Svätý Otec prijal na osobitnej audiencii členov Stáleho výboru pre dialóg medzi Pápežskou radou pre medzináboženský dialóg a spoločným irackým úradom

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: V spojení s Bohom vytrvalosti a útechy rozsievať nádej

Generálna audiencia: V spojení s Bohom vytrvalosti a útechy rozsievať nádej | Správy Výveska | Scoop.it

Medzi pútnikmi, ktorí si prišli vypočuť slová Svätého Otca malo zastúpenie aj Slovensko. 

Christin's insight:

Aj v dnešnú stredu sa konala Generálna audiencia na Námestí sv. Petra.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéze pápeža Františka: Pôstne obdobie je cestou nádeje

Katechéze pápeža Františka: Pôstne obdobie je cestou nádeje | Správy Výveska | Scoop.it

V katechéze, ktorou pokračoval v cykle o kresťanskej nádeji, poukázal na zmysel pôstu ako cesty nádeje. Na úvod zaznelo biblické čítanie z knihy Exodus, ku ktorému sa Svätý Otec vrátil aj v samotnej katechéze:

Christin's insight:

Pri  generálnej audiencii, ktorá sa konala na Námestí sv. Petra, sa pápež František tematicky zameral na vstup do Pôstneho obdobia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Nádej – zdroj vzájomnej útechy a pokoja

Katechéza pápeža Františka: Nádej – zdroj vzájomnej útechy a pokoja | Správy Výveska | Scoop.it

Pripomenul vzájomnú zodpovednosť v spoločenstve za tých, ktorí sú najviac ohrození stratou nádeje.

Christin's insight:

Pri generálnej audiencii Svätý Otec František pokračoval v cykle o nádeji poukázaním na komunitný a cirkevný rozmer nádeje.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Judita nám ukazuje cestu dôvery, modlitby a poslušnosti

Generálna audiencia: Judita nám ukazuje cestu dôvery, modlitby a poslušnosti | Správy Výveska | Scoop.it

Judita nám v ťažkostiach naznačuje cestu dôvery, pokojného očakávania, modlitby a poslušnosti – čiže cestu nádeje.

Christin's insight:

V centre dnešnej katechézy pápeža Františka bola biblická postava Judity, odvážnej ženy dodávajúcej nádej izraelskému ľudu nachádzajúcemu sa v hraničnej životnej situácii.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Pravá nádej kresťana a falošné idoly

Generálna audiencia: Pravá nádej kresťana a falošné idoly | Správy Výveska | Scoop.it

Veriacim zhromaždeným v Aule Pavla VI. hovoril o bôžikoch, ktoré človeka odvádzajú od pravého Boha a vedú ho do nešťastia. 

Christin's insight:

Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec František venoval katechézu opäť téme nádeje, tentoraz s osobitným zameraním na pokušenie falošných nádejí.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Generálna audiencia: Ježišovo narodenie je zdroj nádeje

Generálna audiencia: Ježišovo narodenie je zdroj nádeje | Správy Výveska | Scoop.it

Svoju katechézu zameral na Ježišovo narodenie ako prameň nádeje, z ktorého kresťan čerpá.  Na úvod zaznelo biblické čítanie z Lukášovho evanjelia:

Christin's insight:

Dnešná generálna audiencia pápeža Františka v predvianočnej atmosfére Auly Pavla VI. bola tretím pokračovaním jeho cyklu katechéz o nádeji.

more...
No comment yet.