Misiefilmom: Kázeň Mons. Jána Oroscha | Správy Výveska | Scoop.it

Počas nej sa zamýšľal nad začiatkom školského roka a učiteľským povolaním: “My všetci sme učiteľmi, sme učiteľmi svojim deťom a sme zodpovední za ich výchovu”.