Správy Výveska
2.8M views | +937 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Žena, ktorá si získala Kristov obdiv

Žena, ktorá si získala Kristov obdiv | Správy Výveska | Scoop.it

Po úryvku predchádzajúcej nedele, v ktorom cez príbeh „maloverného Petra“ sa vyzdvihuje dôležitosť viery, evanjelista Matúš opäť ponúka túto tému v evanjeliovom čítaní najbližšej nedele v príbehu o kanaánskej žene.

Christin's insight:

Matúš začína príbeh zmienkou o nežidovskom pôvode ženy, ktorá prichádza za Ježišom s prosbou o uzdravenie dcéry. Tento údaj je dôležitý pre pochopenie evanjeliového posolstva. Kanaánci boli pôvodným obyvateľstvom Svätej zeme, s ktorým izraelský národ prichádzal do konfliktu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Objaviť, žiť, zdieľať (alebo O tom, že na sociálnych sieťach to funguje opačne)

Objaviť, žiť, zdieľať (alebo O tom, že na sociálnych sieťach to funguje opačne) | Správy Výveska | Scoop.it
Mnohí veriaci zatracujú akékoľvek médiá – vo virtuálnom priestore. Médiá sú zlé, pre istotu aj celý internet. No stačí naučiť sa s nimi (správne) narábať (v duchu hesla: internet a médiá sú dobrým sluhom, no zlým pánom) a môžeme ich nielen dobre využiť, ale môžu sa dokonca stať aj prostriedkom evanjelizácie. Ako na to?
Christin's insight:

Prinášať evanjelium všetkým národom. VŠETKÝM. Aj digitálnym. „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal,“ napísal apoštol Pavol (1 Kor 9, 16).


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nedeľná katechéza Svätého Otca: Každý deň sa musíme učiť umeniu milovať

Nedeľná katechéza Svätého Otca: Každý deň sa musíme učiť umeniu milovať | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec František sa prihovoril na 6. veľkonočnú nedeľu na poludnie pred modlitbou Raduj sa, Nebies kráľovná:

Christin's insight:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnešné evanjelium (Jn 14,15-21), ktoré je pokračovaním z minulého týždňa, nás uvádza do tej strhujúcej a dramatickej chvíle, ktorou je Ježišova posledná večera s jeho učeníkmi. Evanjelista Ján zachytáva z Pánových úst a srdca jeho posledné ponaučenia pred umučením a smrťou.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Jeruzalem, Jeruzalem

Jeruzalem, Jeruzalem | Správy Výveska | Scoop.it
K Ježišovi prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť.“ On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: ‚Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.‘
Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: ‚Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.‘“
Christin's insight:

Ježiš nás chcel všetkých zhromaždiť. Nejde to, ani po 2000 rokoch. Stále tomu niečo prekáža. Potreby tých, ktorí sú vyššie. Bežnému ľudu vadí, že stále budujeme medzi sebou rozdiely. Kristus už prichádza a nikdy nevieme kedy nás zastihne Jeho druhý príchod. Preto musíme byť pripravení, aby sme mohli prísť aspoň do toho "nebeského Jeruzalema."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bolesť nad ľahostajnosťou ľudí

Bolesť nad ľahostajnosťou ľudí | Správy Výveska | Scoop.it
Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“
On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
Christin's insight:

Práve tá troška, ktorú máme, môže byť našim bohatstvom. A zároveň prostriedkom ako budovať pravé bohatstvo v nebi

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ježiš má záujem o nás

Ježiš má záujem o nás | Správy Výveska | Scoop.it
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“
Christin's insight:

Ako to býva zvykom aj tu u nás na Slovensku - o vedľajších dedinách nemáme najlepšiu mienku. Rovnako nemal dobrú mienku ani Natanael o Ježišovi. Ale Ježiš videl viac ako Natanael. Videl v ňom spravodlivého človeka. Možno to nebol až tak mystický pohľad ako pozorné oko Ježiša keď prechádzal dedinami.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nezatajuj svoju trošku, ktorú máš dať!

Nezatajuj svoju trošku, ktorú máš dať! | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.
Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“
Christin's insight:

Prosím, nezatajuj teda svoju trošku, ktorú si poznaný/pozvaná dať do spoločného. Neskrývaj svetlo pre seba a nešetri svojou soľou na iné časy. Použi kvások, kým má v sebe života a síl podvihnúť cesto. Nečakaj, kým tvoje zrnko vyschne a ani neodkladaj pohár vody pre niekoho, kto si ho podľa teba zaslúži viac...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

...byť pripravení...

...byť pripravení... | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.
Christin's insight:

Pane, nedovoľ, aby som stratil zmysel života, lebo iného lepšieho zmyslu ako tvojej lásky niet.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vyrovnať pokrivené

Vyrovnať pokrivené | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“
Christin's insight:
Na konci sveta isto. Pri druhom Kristovom príchode bude každá maska strhnutá a pravda zvíťazí! I povedzte, čo sa oplatí žiť? My už vieme, kto zvíťazí... Tak prečo nebyť na strane víťaza, Ježiša Krista?

Viac na: http://www.cestaplus.sk/baterka/datum/23-08-2016
© Copyright www.cestaplus.sk
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zárez do svedomia – Slávnosť Nanebovzatia našej Mamy

Zárez do svedomia – Slávnosť Nanebovzatia našej Mamy | Správy Výveska | Scoop.it
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Christin's insight:

Krásny mariánsky sviatok, cez ktorý máme milosť nazrieť do reality nebeskej slávy, je výzvou Cirkvi zmobilizovať vo svedomí každého dobro a pozvaním pre Ježišových nasledovníkov v utrpení a biede sveta uctiť si svojou starostlivosťou samého Krista. (Igor Kráľ SVD)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Aj nás vidia

Aj nás vidia | Správy Výveska | Scoop.it
Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz
Christin's insight:

Odpustiť neznamená zabudnúť. Keď budeme zabúdať je to na diagnózu. Keď si nato spomenieme, zostaňme pokojní. Jednoducho odpustime ďalší krát. Nie je to "rojčenie"... je to "bláznovstvo pre Krista". A v podstate jediný liek na pokoj v duši. Láska lieči mnohé zranenia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Keď jediným znamením si Ty...

Keď jediným znamením si Ty... | Správy Výveska | Scoop.it
Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“
On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.
Christin's insight:

Ľudia poznajú transparentnosť nášho života a hodnoty, ktoré vyznávame. Vedia odmerať váhu našich slov a posúdiť kompetentnosť našich rád i pomoci. Tí, ktorí sú s nami v dennodennom kontakte, rýchlo nájdu menovateľ, ktorý charakterizuje naše životné postoje a posúdia evanjeliovosť našich gest.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Blázon pre Krista

Blázon pre Krista | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.
Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.
Christin's insight:

Najpútavejšie sú časti z obdobia totality. Komunisti ho zatvorili. Nasledovali nekonečné vypočúvania, vyhrážanie, elektrické šoky a mučenie. Aby utiekol z basy, rozhodol sa začať hrať psychicky chorého človeka. Vybral si jednu konkrétnu psychickú chorobu, ktorú predstieral. Vyšlo mu to. Uverili mu, že je chorý. Prepustili ho na slobodu. No aj počas tých dlhých rokoch po prepustení, myslím, že to bolo až trinásť rokov, ho stále sledovali, aj na slobode.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Blízkosť putujúcich

Blízkosť putujúcich | Správy Výveska | Scoop.it

Keď človek odchádza na cesty, alebo ide na púť, pociťuje odlúčenie od blízkych ako stratu. Nie je to jednoduché, len tak vykročiť. Rozhodne ľahšie sa nám odchádza, keď idú tí najbližší s nami.


Christin's insight:

Ježiš odchádza. Potešuje tých, ktorí tu zostávajú a uisťuje ich, že nebudú sami. Ich pevnosť bude v jednote. Ale ako je to s tými, ktorí sú stále na ceste. S tými, ktorí nemajú "stále korene"?! Pre nich je rozhodne najlepšie byť čo najviac zakorenení v Bohu. V Jeho láske a vo viere, že je stále s nami.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Poludňajší príhovor Svätého Otca v 7. veľkonočnú nedeľu – Deň masmédií

Poludňajší príhovor Svätého Otca v 7. veľkonočnú nedeľu – Deň masmédií | Správy Výveska | Scoop.it

„Cirkev existuje pre ohlasovanie Evanjelia,“ povedal pápež František, keď sa spojil s veriacimi na Námestí sv. Petra pri poludňajšej mariánskej modlitbe. 

Christin's insight:

Táto úloha podľa jeho slov predstavuje „dôstojnosť“ a „najväčšiu česť“ každého pokrsteného. Svätý Otec v katechéze hovoril o Ježišovom nanebovstúpení spojenom s odovzdaním misijného poslania Cirkvi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vezmem ťa k sebe

Vezmem ťa k sebe | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Christin's insight:

Samota bolí. Samota trýzni. Samota ubližuje. Preto dnes Ježiš ponúka - vezmem vás k sebe. Poďte ku mne, ak vám bolo ublížené. Ja sa nepýtam, ja rozumiem. Na svete chodí veľa ľudí, ktorí majú podobný dar ako Ježiš. Kiežby som ich stretol čo najviac, aby som aj ja nežil v smútku, ale v spoločenstve milovanej osoby.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Milujem ťa pre to, kto si

Milujem ťa pre to, kto si | Správy Výveska | Scoop.it
Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Christin's insight:

Spravím niekomu radosť. Len tak. Nie preto, že by si to zaslúžil, ale preto, že si ho vážim ako človeka.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Beda ti!

Beda ti! | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!
Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“
Christin's insight:

A tak treba v situácii hriechu povedať tvrdo a priamo: „ Beda ti! Beda ti, ak nosíš nenávisť voči niekomu vo svojom srdci! Beda ti, ak pozeráš porno! Beda ti, ak žiješ telesne vzťah pred manželstvom! Beda ti, ak klameš a okrádaš ľudí! Beda ti, ak si neverný! Beda ti!“ Platí to zvlášť pre nás, ktorí sme videli znamenia a zázraky. Pre nás, ktorí sme vyrastali vo veriacom prostredí. Pre nás, ktorí sme toho dostali veľa. Lebo keby toľko toho dostali tí druhí, už dávno by sedeli v popole a kajali sa. Preto tým, ktorí nedostali toľko lásky, pozornosti a milosti ako my, bude na súde ľahšie ako nám, ktorí sme dostali veľa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nedaj zvíťaziť zlu v sebe!

Nedaj zvíťaziť zlu v sebe! | Správy Výveska | Scoop.it
Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.
Christin's insight:

Veru, silou by sme radi menili svet. Lenže... Hlboká zmena človeka nastáva iba vplyvom lásky.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

O voľbe, ktorá je v našich rukách...

O voľbe, ktorá je v našich rukách... | Správy Výveska | Scoop.it
Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.
Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim.
Christin's insight:

Ján a Herodes metaforou dvoch volieb, ktoré sú prítomné aj v našom srdci. Každý z nás ma tieto dve možnosti. Totiž dovoliť, aby v našom srdci vyhrala túžba poukazovať svojím životom na Ježiša, alebo bezbrehá arogantná samoľúbosť volajúca do neba.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vidím v tebe dobro

Vidím v tebe dobro | Správy Výveska | Scoop.it
Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Christin's insight:

Ježišove slová Natanaelovi – ty si pravý Izraelita, v ktorom niet lesti – sa týkajú aj nás. V hĺbke srdca nám Ježiš hovorí podobné milé láskavé slová, aby ocenil naše vnútro. Človek stratil schopnosť prijať pochvalu, ocenenie. Preto aj stratil radosť, nadšenie zo života. Učme sa od Natanaela – odkiaľ ma poznáš?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tri dimenzie lásky

Tri dimenzie lásky | Správy Výveska | Scoop.it
Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
Christin's insight:

Dá sa láska prikázať? Už veľakrát som počul, že láska sa nedá vynútiť. No Ježiš nám prikazuje milovať Jeho aj ľudí. Každá láska musí mať tri dimenzie: citovú, rozumovú a vôľovú. Iba vtedy sa jedná o pravú lásku a iba vtedy sa dá prikázať. Bez niektorej z týchto troch rozmerov láska nedosiahne naplnenie a niečo jej chýba, čoskoro zanikne.

more...
No comment yet.