Správy Výveska
2.9M views | +354 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Zasľúbená Zem alebo krajina otroctva?

Zasľúbená Zem alebo krajina otroctva? | Správy Výveska | Scoop.it

Zasľúbená Zem, ktorú Boh daroval Izraelitom po vyslobodení z Egypta, bola krásnou krajinou: krajinou potokov, prameňov a jazier, krajinou obilia, viniča, olív a medu. Bola to krajina plná darov. No pred vstupom do nej Pán vystríhal Izraelitov, aby nehovorili, že „to všetko je NAŠE vlastníctvo“, ale neustále si pripomínali, že to všetko je darom od Neho. Lebo ak zabudnú na Darcu, dostanú sa do horšieho otroctva, ako bolo to v Egypte (porov. Dt 8,7-20).

Christin's insight:

Zasľúbená Zem je tak krajina s názvom „Darca je dôležitejší ako dary“. No každé zabúdanie na Darcu bolo a je návratom do egyptskej krajiny, do krajiny otroctva, ktorá nesie názov „dary sú dôležitejšie ako Darca.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Byť blízko, byť s ním

Byť blízko, byť s ním | Správy Výveska | Scoop.it

V poslednej dobe môžeme pozorovať zvýšený záujem o témy týkajúce sa diabla. Ježiš sa tejto téme venuje vo svojom vyučovaní, dokonca počúvame, ako ho obviňujú, že on pracuje s jeho pomocou. 

Christin's insight:

Pán prišiel, aby zviazaného a uväzneného človeka prepustil na slobodu. Jeho téma Božieho kráľovstva poukazuje nie na nemotu, ktorou zväzoval diabol človeka z evanjelia, ale na schopnosť hovoriť Bohu: „Abba, Otče.“ Niet krajšej slobody, ako žiť v láske a dôvere v Otca, ktorý má každého z nás pevne v rukách.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kto sú moji bratia?

Kto sú moji bratia? | Správy Výveska | Scoop.it

Toto evanjelium mi spôsobovalo vždy ťažkosti. Nerozumel som tomu, ako Ježiš môže len tak odmietnuť stretnutie s mamou. Dokonca prišla s príbuzenstvom a to vo chvíli, keď mal Ježiš celkom slušný úspech. (Pred touto udalosťou vysvetľoval podobenstvá). 

Christin's insight:

Jeho mama by mohla byť naňho právom hrdá: Tento učiteľ a majster je môj syn! Ale ostala stáť vonku, lebo tlačiť sa dnu bolo zbytočné. Nechá si ho zavolať a...
A vtedy Ježiš hovorí, že ona nie je jeho matka. Akoby nevďačný za všetko, čo Mária podstúpila kvôli nemu, hovorí, že on má inú rodinu (ba dokonca inú matku!).

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Žena, ktorá si získala Kristov obdiv

Žena, ktorá si získala Kristov obdiv | Správy Výveska | Scoop.it

Po úryvku predchádzajúcej nedele, v ktorom cez príbeh „maloverného Petra“ sa vyzdvihuje dôležitosť viery, evanjelista Matúš opäť ponúka túto tému v evanjeliovom čítaní najbližšej nedele v príbehu o kanaánskej žene.

Christin's insight:

Matúš začína príbeh zmienkou o nežidovskom pôvode ženy, ktorá prichádza za Ježišom s prosbou o uzdravenie dcéry. Tento údaj je dôležitý pre pochopenie evanjeliového posolstva. Kanaánci boli pôvodným obyvateľstvom Svätej zeme, s ktorým izraelský národ prichádzal do konfliktu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Objaviť, žiť, zdieľať (alebo O tom, že na sociálnych sieťach to funguje opačne)

Objaviť, žiť, zdieľať (alebo O tom, že na sociálnych sieťach to funguje opačne) | Správy Výveska | Scoop.it
Mnohí veriaci zatracujú akékoľvek médiá – vo virtuálnom priestore. Médiá sú zlé, pre istotu aj celý internet. No stačí naučiť sa s nimi (správne) narábať (v duchu hesla: internet a médiá sú dobrým sluhom, no zlým pánom) a môžeme ich nielen dobre využiť, ale môžu sa dokonca stať aj prostriedkom evanjelizácie. Ako na to?
Christin's insight:

Prinášať evanjelium všetkým národom. VŠETKÝM. Aj digitálnym. „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal,“ napísal apoštol Pavol (1 Kor 9, 16).


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nedeľná katechéza Svätého Otca: Každý deň sa musíme učiť umeniu milovať

Nedeľná katechéza Svätého Otca: Každý deň sa musíme učiť umeniu milovať | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec František sa prihovoril na 6. veľkonočnú nedeľu na poludnie pred modlitbou Raduj sa, Nebies kráľovná:

Christin's insight:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnešné evanjelium (Jn 14,15-21), ktoré je pokračovaním z minulého týždňa, nás uvádza do tej strhujúcej a dramatickej chvíle, ktorou je Ježišova posledná večera s jeho učeníkmi. Evanjelista Ján zachytáva z Pánových úst a srdca jeho posledné ponaučenia pred umučením a smrťou.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Jeruzalem, Jeruzalem

Jeruzalem, Jeruzalem | Správy Výveska | Scoop.it
K Ježišovi prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť.“ On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: ‚Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.‘
Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: ‚Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.‘“