Správy Výveska
2.7M views | +1.4K today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Pred sto rokmi sa pre Slovákov lámal chlieb

Pred sto rokmi sa pre Slovákov lámal chlieb | Správy Výveska | Scoop.it

O rozpade rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku Československa sa rozhodlo vo vojnovom roku 1917. Slovenskí politici vtedy o tom zväčša neuvažovali.

Christin's insight:

Presne pred storočím, v roku 1917, prišiel ten kľúčový moment, keď sa lámala budúcnosť  Slovákov ako národa. Čo ním bolo?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Maďarizácia v Uhorsku vrcholila pred 110 rokmi

Maďarizácia v Uhorsku vrcholila pred 110 rokmi | Správy Výveska | Scoop.it

Na začiatku 20. storočia mala maďarizácia definitívne sceliť Uhorsko, namiesto toho mu priniesla zánik.

Christin's insight:

Presne pred 110 rokmi prijal uhorský snem 26. a 27. článok uhorského zákonníka, ktoré sa spolu s ďalšími predpismi z roku 1908 zvyknú označovať ako Apponyiho školské zákony.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako cisár Konštantín viedol cirkevný koncil

Ako cisár Konštantín viedol cirkevný koncil | Správy Výveska | Scoop.it
Gréckokatolíci a pravoslávni si každoročne v siedmu nedeľu po Pasche  (28. mája 2017) pripomenú okolnosti, udalosti a protagonistov prvého ekumenického koncilu. Nicejskému koncilu predchádzal vášnivý teologický spor, ktorý sa odohrával na duchovnom pozadí končiaceho sa 3. storočia.
Christin's insight:

Strhujúci príbeh, ako sa cirkev vysporiadala s vplyvom a omylmi Áriusa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Príbeh cirkvi, ktorá pôsobila v Mekke

Príbeh cirkvi, ktorá pôsobila v Mekke | Správy Výveska | Scoop.it
Apoštolská cirkev Východu je s odhadovanými 400-tisíc veriacimi najmenšou spomedzi staroorientálnych cirkví (1). Od roku 1968 je rozštiepená na dva rivalizujúce patriarcháty.
Christin's insight:

Historické korene Apoštolskej cirkvi Východu ležia v Mezopotámii a Perzii, dnes spája Ameriku a Irak.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako našli Jozefa Tisa v Altöttingu

Ako našli Jozefa Tisa v Altöttingu | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes je to presne 70 rokov, čo bol popravený prvý slovenský prezident Jozef Tiso. 

Christin's insight:

Reportáž z kapucínskeho kláštora, kde sa na konci vojny skrýval slovenský prezident.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Cirkev, ktorá dokázala prežiť všetko

Cirkev, ktorá dokázala prežiť všetko | Správy Výveska | Scoop.it

Už v roku 301 bolo kresťanstvo zavedené v Arménsku ako štátne náboženstvo. Od 13. storočia dochádzalo v dôsledku premenlivých politických nadvlád k štiepeniu arménskych cirkevných štruktúr. Dnes vyše polovica veriacich žije v diaspóre. Arménski biskupi zohrávajú dôležitú rolu v ekumenizme.

Christin's insight:

Strhujúci príbeh arménskej cirkvi, ktorá má vyše 1700-ročné dejiny.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Najstarší znalec islamu

Najstarší znalec islamu | Správy Výveska | Scoop.it
Ján Damaský si vo svojej rozsiahlej tvorbe posluhuje väčšinou literárnych druhov bežných v dobovej teológii. Zaiste nemožno v ďalšom texte predstaviť všetky jeho diela, no prinajmenšom tie významnejšie zhodnotíme podrobnejšie a aspoň krátko spomenieme menšie diela, ktoré sú s nimi druhovo a obsahovo príbuzné.
Christin's insight:

Narodil sa asi 40 rokov po vzniku islamu a nebál sa o ňom písať slobodne a ostro. Svätec a dobový znalec islamu Ján Damascénsky.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rakúsko-uhorské vyrovnanie prinieslo Maďarom šancu a Slovákom dilemu

Rakúsko-uhorské vyrovnanie prinieslo Maďarom šancu a Slovákom dilemu | Správy Výveska | Scoop.it
Presne pred 150 rokmi, vo februári 1867, sa stredoeurópska podunajská monarchia rozdelila na dve časti duálneho štátu. Maďarom sa otvorila cesta k obnoveniu historického Uhorska, pre Slovákov nastali ťažké roky maďarizácie.
Christin's insight:

Pred 150 rokmi, vo februári 1867, sa podunajská monarchia rozdelila na dve časti duálneho štátu. Maďarom sa otvorila cesta k obnoveniu historického Uhorska, pre Slovákov nastali ťažké roky maďarizácie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

O Morovej poprave a jeho Utópii

O Morovej poprave a jeho Utópii | Správy Výveska | Scoop.it
Keď Thomas More vystupoval na šibenicu, aby podstúpil hrdelný trest, na ktorý ho odsúdil človek, ktorého mnoho rokov podporoval a pre ktorého pracoval, ani vtedy nestratil svoju dôstojnosť a intelektuálny šarm. Dôstojníka asistujúceho pri poprave oslovil: „pomôž mi hore, o zostup sa postarám sám“.
Christin's insight:

Príbeh veľkého svätca a pozoruhodného mysliteľa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež, Vianoce a „falošné správy“ o Hitlerovi

Pápež, Vianoce a „falošné správy“ o Hitlerovi | Správy Výveska | Scoop.it
O novej knihe Katolíci proti Hitlerovi, ktorá zobrazuje veľký zápas katolíckej cirkvi s nacistickým režimom.
Christin's insight:

„Hlas Pia XII. zaznieva ako jediný v tichu a temnote, ktoré počas týchto Vianoc zahalili Európu,“ písali v roku 1941 na obranu pápeža pred Hitlerom noviny New York Times. Dnešné tvrdenia o ňom ako o Hitlerovom pápežovi sú úplný mýtus.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Dante: Teológ, ktorému nebolo cudzie žiadne teologické učenie

Dante: Teológ, ktorému nebolo cudzie žiadne teologické učenie | Správy Výveska | Scoop.it
Už po 695. krát si tento rok na sviatok Povýšenia sv. Kríža pripomíname výročie smrti jedného z „nesmrteľných“ velikánov svetovej literatúry Danteho Alighieriho († 14. 9. 1321).
Christin's insight:

Dante nebol „len“ oslnivým básnikom kresťanského stredoveku. Ako typický intelektuál tejto historickej epochy bol polyhistor, čo v jeho prípade znamená, že ho možno pokojne považovať aj za politológa, lingvistu, filozofa a teológa. Nie náhodou o ňom už jeden z jeho súčasníkov, latinsky píšuci bolonský literát Giovanni del Virgilio napísal, že „bol teológ, ktorému nebolo cudzie žiadne teologické učenie“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Dievčiny z Povstania

Dievčiny z Povstania | Správy Výveska | Scoop.it

1. augusta si pripomíname 72. výročie Varšavského povstania. Pri tejto príležitosti prinášame úryvok z knihy, ako povstanie videli dievčatá, ktoré sa na ňom zúčastnili.

 
Christin's insight:

"Koncem září, po dvou měsících boje, začaly kolovat zvěsti, že Vrchní velitelství AK vede s Němci vyjednávání o kapitulaci. Na naše hochy to zapůsobilo přímo drtivě. My jsme se totiž – ač hladoví, vyčerpaní a beze zbraní – chtěli bít dál." úryvok z knihy Chtěli jsme být svobodní... Příběhy Varšavského povstání.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katolícki kňazi na palube Titanicu

Katolícki kňazi na palube Titanicu | Správy Výveska | Scoop.it
Túto schopnosť sebaobety potvrdili traja katolícki kňazi na palube lode Titanic, ktorí odmietli možnosť evakuácie v záchranných člnoch, aby tak zachránili život ďalším pasažierom. Do posledného momentu sa na potápajúcej lodi modlili a udeľovali ľuďom sviatosť pokánia.
Christin's insight:

Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Práve schopnosť sebaobety urobila európsku civilizáciu jedinečnou spomedzi všetkých civilizácií sveta. Na palube Titanicu zahynuli hrdinským spôsobom traja katolícki kňazi. Jeden z nich, konvertita z anglikanizmu Thomas Byles, je navrhnutý na blahorečenie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Koncil, ktorý si treba ctiť ako učenie Svätého písma

Koncil, ktorý si treba ctiť ako učenie Svätého písma | Správy Výveska | Scoop.it

Ako eunomiáni, anomoioi, ariáni alebo eudoxiáni, semiariáni alebo pneumatomachovia, sabelliáni, markelliáni, photiniáni, ako aj apolinaristi ohrozovali Cirkev.

Christin's insight:

Príbeh jedného z najdôležitejších koncilov v dejinách Cirkvi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Cirkev, ktorá bola katolícka skôr ako Rím

Cirkev, ktorá bola katolícka skôr ako Rím | Správy Výveska | Scoop.it

Celkovo existuje desať orientálnych katolíckych cirkví, deväť z nich vzniklo zo staroorientálnych cirkví, jedna z byzantskej cirkvi.

Christin's insight:

Jedinečný príbeh Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mária Terézia sa ako prvá podujala asimilovať Rómov

Mária Terézia sa ako prvá podujala asimilovať Rómov | Správy Výveska | Scoop.it

Tento rok si 13. mája pripomíname 300. výročie narodenia Márie Terézie. Táto naša panovníčka vládla rakúskej monarchii v rokoch 1740 až 1780, pričom sa v závere sa o panovanie podelila so svojím synom, nástupcom Jozefom II., ktorý sedel na tróne až do svojej smrti v roku 1790.

Christin's insight:

Meno jednej z najvýznamnejších habsburských panovníčok sa spája s reformami. K nim možno zaradiť aj prvý svetový pokus o asimilovanie Rómov.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

V Nimnici si pripomenuli zrušenie reholí a nútené práce na Priehrade mládeže

V Nimnici si pripomenuli zrušenie reholí a nútené práce na Priehrade mládeže | Správy Výveska | Scoop.it

Vtedajší režim po zrušení rehole saleziánov vyviezol zo slovenských kláštorov mladých rehoľníkov a stovky z nich previezli na nútené práce na stavbe vtedajšej Priehrady mládeže. 

Christin's insight:

Kázňou saleziána Alojza Ondrejku v kaplnke v Kúpeľoch Nimnica sa vo štvrtok začala svätou omšou spomienka na akciu Kláštory z roku 1950.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

V Ríme sa stretli historici na tému „Luther po 500 rokoch“

V Ríme sa stretli historici na tému „Luther po 500 rokoch“ | Správy Výveska | Scoop.it

Konferencia, ktorú organizuje Pápežský výbor pre historické vedy potrvá do piatka 31. marca. Celý program je rozdelený do piatich blokov: úvod, náboženský kontext, sociálno - politický kontext,  Luther v diskusii a ekumenický okrúhly stôl.

Christin's insight:

V Ríme sa začal medzinárodný kongres pod názvom „Luther po 500 rokoch - reflexia nad Lutherovou reformou v historickom a cirkevnom kontexte.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Jozef Tiso sa stal symbolom prvého samostatného štátu

Jozef Tiso sa stal symbolom prvého samostatného štátu | Správy Výveska | Scoop.it

Viac v článku...

Christin's insight:

Komplikovaný vývoj v prvej Slovenskej republike v rokoch 1393 až 1945 si priblížime na osudoch jej najvýznamnejšieho predstaviteľa – prezidenta Jozefa Tisa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ján z Damasku a jeho príbeh, ako čeliť nenávisti a nepriazni

Ján z Damasku a jeho príbeh, ako čeliť nenávisti a nepriazni | Správy Výveska | Scoop.it

Ján Damaský, najvýznamnejší kompilátor a systematik končiaceho sa obdobia cirkevných otcov, požíva veľkú vážnosť na kresťanskom Východe i Západe. Vo svojom spise Prameň poznania (Pegé gnóseos) nechce napísať nič zo svojej hlavy, ale – ako sám hovorí – „podľa možnosti stručne podať a vyhotoviť krátke spracovanie toho, čo vypracovali vynikajúci učitelia“ (dialect. proem. 60-62).

Christin's insight:

Ján Damaský, najvýznamnejší kompilátor a systematik končiaceho sa obdobia cirkevných otcov, požíva veľkú vážnosť na kresťanskom Východe i Západe.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

On je obraz neviditeľného Boha

On je obraz neviditeľného Boha | Správy Výveska | Scoop.it
Otázka Ježišovho výzoru a postavy, najmä jeho tváre, pohýnala raných kresťanov, ktorí už nemohli vidieť Ježiša z tváre do tváre. Keďže neexistuje jeho portrét a dobový opis, názory a predstavy o jeho výzore sa rozchádzajú dvoma smermi.
Christin's insight:

Šatky s Kristovou tvárou priniesli križiaci do Európy, kde sú dodnes uctievané ako „Veronikina šatka“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Štefan a otvorené nebesia

Svätý Štefan a otvorené nebesia | Správy Výveska | Scoop.it
Umučenie diakona Štefana predstavuje prvé novozákonné hagiografické rozprávanie. Nájdeme ho v kánonických Skutkoch apoštolov (kap. 6-7). Prvomučeníka Štefana kameňovali židia mimo Jeruzalema, keď bol úrad rímskeho prefekta neobsadený, azda v roku 31 alebo 32. Ukameňovanie zodpovedalo židovským zvykom.
Christin's insight:

Na dnešný sviatok prinášame starobylú homíliu sv. Augustína venovanú prvému mučeníkovi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ježiš mal ženu! Vlastne nie, papyrus je podvod, ale to vám nepovieme

Ježiš mal ženu! Vlastne nie, papyrus je podvod, ale to vám nepovieme | Správy Výveska | Scoop.it
Naše médiá pred štyrmi rokmi vo veľkom hlásili, že Ježiš mal manželku. Teraz potichu a skôr okrajovo – ak vôbec – spomenuli, že všetko je inak.
Christin's insight:

Zaujímavý je aj dvojaký prístup pri dôvere k faktom. Kým väčšina médií pri titulkoch v roku 2012 oznamovala Ježišovu manželku ako fakt, teraz neuvádzajú s rovnakou razantnosťou, že je to podvrh. Dôkazom sú slovíčka zrejme skoro v každom titulku z tohto leta. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

August a naše dejiny

August a naše dejiny | Správy Výveska | Scoop.it
August zmenil naše dejiny v roku 1944, aj 1968.
Christin's insight:

Čo sa to vlastne stalo v našich dejinách v roku 1944 a 1968? Neboli to len historické udalosti, ktoré určovali náš vývoj, tie dni vnútorne a dlhodobo menili našu krajinu a spoločnosť, zásadne totiž formovali nové generácie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Triumf na Červenej Rusi

Triumf na Červenej Rusi | Správy Výveska | Scoop.it
V Olesku, neďaleko Ľvova, som pochopil krásu poľského východného imperializmu.
Christin's insight:

Hrad v Olesku, majestátny a pritom priestorovo skromný, vnútorne dokonale usporiadaný, štíhly aj pevný, jeho prehliadka je estetický aj kultúrny zážitok. Výzdoba, najmä obraz posledného súdu, a tiež „otočená“ ikona, kde je to Kristus, kto po usnutí Panny Márie drží maličkú Máriu v náručí, ale aj monumentálne zobrazenie bitky pri Viedni, kde poľský kráľ pomohol poraziť Turkov, to všetko vytvára dokonalý kolorit.

more...
No comment yet.