Správy Výveska
2.8M views | +448 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Katechéza Svätého Otca Františka: Návod na sebavýchovu k nádeji

Katechéza Svätého Otca Františka: Návod na sebavýchovu k nádeji | Správy Výveska | Scoop.it

Pri dnešnej generálnej audiencii sa pápež František v katechéze opäť venoval téme nádeje. Tentoraz tak urobil formou rád do života a výziev adresovaných veľmi priamo, v druhej osobe.

Christin's insight:

Svätý Otec tiež vyjadril svoju duchovnú podporu Mexiku, ktoré včera zasiahlo zemetrasenie o sile 7,1 stupňov a vyhasilo vyše dve stovky životov

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Prvá augustová katechéza pápeža Františka: Krst je bránou nádeje

Prvá augustová katechéza pápeža Františka: Krst je bránou nádeje | Správy Výveska | Scoop.it

Po mesačnej odmlke sa včera Svätý Otec František stretol s veriacimi pri generálnej audiencii, ktorej dejiskom bola Aula Pavla VI. V katechéze pokračoval v cykle na tému kresťanskej nádeje, pričom sa zameral  na sviatosť krstu ako vstupné dvere nádeje. 

Christin's insight:

Veriacim dal za domácu úlohu zistiť si deň, v ktorý prijali krst a mať ho v pamäti ako „deň svetla“, keď sa nás dotklo Kristovo svetlo nádeje.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež pokračoval v katechézach o nádeji: Boh miluje bezpodmienečne a nezištne

Pápež pokračoval v katechézach o nádeji: Boh miluje bezpodmienečne a nezištne | Správy Výveska | Scoop.it

Božiu lásku si nepotrebujeme najprv zaslúžiť, ale je jeho nezištným darom. Naša nádej sa preto zakladá na istote, že sme jeho milovanými deťmi. Touto myšlienkou Svätý Otec František pri dnešnej generálnej audiencii vo Vatikáne pokračoval vo svojom cykle o kresťanskej nádeji.

Christin's insight:

V horúcom slnečnom počasí organizátori prichýlili skupiny chorých v Aule Pavla VI., kde ich Svätý Otec pozdravil ešte pred príchodom na Námestie sv. Petra.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéze pápeža Františka: Pôstne obdobie je cestou nádeje

Katechéze pápeža Františka: Pôstne obdobie je cestou nádeje | Správy Výveska | Scoop.it

V katechéze, ktorou pokračoval v cykle o kresťanskej nádeji, poukázal na zmysel pôstu ako cesty nádeje. Na úvod zaznelo biblické čítanie z knihy Exodus, ku ktorému sa Svätý Otec vrátil aj v samotnej katechéze:

Christin's insight:

Pri  generálnej audiencii, ktorá sa konala na Námestí sv. Petra, sa pápež František tematicky zameral na vstup do Pôstneho obdobia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Kresťanská nádej nikdy nesklame

Katechéza pápeža Františka: Kresťanská nádej nikdy nesklame | Správy Výveska | Scoop.it

Do Auly Pavla VI. dnes ráno prišiel v osobitnom predstihu, už pred pol desiatou hodinou. Po tom, ako sa zvítal s veriacimi, pokračoval v cykle svojich katechéz na tému nádeje.

Christin's insight:

Aj včera sa Svätý Otec František stretol s pútnikmi pri všeobecnej audiencii.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Druhá jubilejná audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo a angažovanosť

Druhá jubilejná audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo a angažovanosť | Správy Výveska | Scoop.it

Včera sa v Ríme slávila sobota v rámci Svätého roka milosrdenstva ako Jubileum pracovníkov cestovného ruchu a darcov krvi. Na Námestí sv. Petra Svätý Otec prijal na mimoriadnej generálnej audiencii najmä početné skupiny talianskych združení darcov krvi.

Christin's insight:

Na úvod zazneli slová sv. Pavla z Listu Rimanom (Rim 8,31a-34): «Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!» Po tomto biblickom čítaní sa už ujal slova pápež František v katechéze, v ktorej stručne poukázal na to, ako sa milosrdenstvo prejavuje angažovanosťou v praktickom živote. Tou najväčšou angažovanosťou je to, čo pre nás koná Boh ako stvoriteľ a záchranca človeka a sveta.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechézy o rodinnom živote: X. Vybrať si život

Katechézy o rodinnom živote: X. Vybrať si život | Správy Výveska | Scoop.it
Christin's insight:

Ak pochopíme, že Boží obraz, a teda ľudská dôstojnosť, je zakorenená oveľa hlbšie než akákoľvek náhodná ľudská schopnosť či výdobytok, potom pochopíme, prečo má Cirkev takú veľkú lásku k mladým, starým, postihnutým a ku všetkým tým, ktorí sú pri svojej každodennej starostlivosti odkázaní na druhých.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechézy o rodinnom živote: VII. SVETLO V TEMNOM SVETE

Katechézy o rodinnom živote: VII. SVETLO V TEMNOM SVETE | Správy Výveska | Scoop.it
Christin's insight:

Rodina je najlepšou školou lásky, spravodlivosti, súcitu, odpustenia, vzájomnej úcty, trpezlivosti a pokory vo svete poznačenom tmou sebeckosti a konfliktu. Rodina učí človeka, čo znamená byť ľudským. Prichádzajú však mnohé pokušenia, ktoré sa nám snažia nahovárať, že muž a žena neboli stvorení pre zmluvu a spoločenstvo. Patrí medzi ne napr. chudoba, blahobyt, pornografia, antikoncepcia, filozofické či iné intelektuálne omyly a všetky tie skutočnosti, ktoré ohrozujú alebo odmietajú opravdivý rodinný život. Cirkev ich odmieta, pretože chce chrániť rodinu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Vaticana - Rodina: Zasnoubení

Rádio Vaticana - Rodina: Zasnoubení | Správy Výveska | Scoop.it

Dnes bych chtěl pokračovat v cyklu katechezí rodině a mluvit o zasnoubení. Zásnuby, jak lze slyšet v tomto slovu, mají co do činění s důvěrou, důvěrnou známostí, ujištěním. Je to důvěrné obeznámení se s povoláním, které dává Bůh, protože manželství je především objev Božího povolání. Je zajisté krásné, že mladí lidé se dnes mohou brát na základě vzájemné lásky. Avšak právě svoboda tohoto svazku vyžaduje svědomitou harmonii rozhodnutí, nikoli pouhou shodu přitažlivosti či citů trvající chvíli či určitou dobu; žádá si cestu.

Christin's insight:

Církev ve svojí moudrosti střeží rozdíl mezi snoubenci a manžely. Není to totéž právě vzhledem k delikátnosti a hloubce tohoto ověřování. Buďme pozorní a nepohrdejme lehkomyslně tímto moudrým učením, které se živí také zkušeností šťastně prožitého manželství. Mocné tělesné symboly jsou držiteli klíčů duše. Nemůžeme s tělesnými svazky nakládat lehkomyslně, aniž bychom otevřely dlouhotrvající ránu v duchu (1 Kor 6,15-20).

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Spomienka na povolanie oživuje nádej

Katechéza pápeža Františka: Spomienka na povolanie oživuje nádej | Správy Výveska | Scoop.it

Pamätať na Ježiša a na radosť zo stretnutia s ním oživuje nádej. Tak znela hlavná myšlienka katechézy pápeža Františka, ktorú dnes predniesol na Námestí sv. Petra. 

Christin's insight:

Pútnikov neodradili ani horúčavy. Svätého Otca si prišli zo Slovenska vypočuť veriaci z Liptovskej Lúžnej.   

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza Svätého Otca Františka: Nádej byť svätým

Katechéza Svätého Otca Františka: Nádej byť svätým | Správy Výveska | Scoop.it

Pri dnešnej generálnej audiencii, na ktorej sa za horúceho počasia zúčastnilo okolo 12 tisíc pútnikov, hovoril Svätý Otec o nádeji v súvislosti so svätosťou. 

Christin's insight:

Zdôraznil, že nádej byť svätým sa týka každého človeka a zaručuje ju sám Boh. Svätosť znamená plnenie si denných povinností s otvorenosťou pre Boha, a to sa týka aj prežívania ťažkostí a utrpenia. K prežívaniu svätosti nám veľmi pomáha blízkosť svätých, ktorí sú už v nebi, zdôraznil v dnešnej katechéze Svätý Otec.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Katechéza pápeža Františka: Naša viera sa rodí vo veľkonočné ráno

Katechéza pápeža Františka: Naša viera sa rodí vo veľkonočné ráno | Správy Výveska | Scoop.it

Biblickým podnetom bol úryvok z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom:

Christin's insight:

Pri generálnej audiencii sa Svätý Otec František zameral v katechéze na veľkonočné posolstvo nádeje.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Barbara Surma: Mojím cieľom je podporiť pôsobenie rodičov, a nie ich nahradiť

Barbara Surma: Mojím cieľom je podporiť pôsobenie rodičov, a nie ich nahradiť | Správy Výveska | Scoop.it
Zakladateľkami Katechézy Dobrého pastiera sú Sofia Cavallettii (1917-2011) a Gianna Gobbi (1919-2002). Bolo by však dobré sa na tomto mieste zmieniť aj o Adele Costa Gnocchi, ktorá iniciovala prácu týchto dvoch žien vo svojej „Scuolette“. Bola riaditeľkou jediného Montessori zariadenia v Ríme, ktoré v priebehu druhej svetovej vojny nebolo uzavreté.
Christin's insight:

Barbara Surma rozpráva o sk&