Pripomienky k výskumu Slovenskej akadémie vied Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien | Správy Výveska | Scoop.it
V polovici tohto augusta, uprostred uhorkovej sezóny, sa objavili v médiách výsledky výskumu „Demokratickosť a občania na Slovensku (DOS2014)“, ktorý realizoval M.Tížik a M.Zeman pod hlavičkou SU SAV. (pozn. redakcie:Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied) Jeho súčasťou je aj výskum religiozity (náboženské správanie a názory na vzťahy cirkvi a štátu). Na portáli www.sme.sk  sú dostupné...