(PO)VOLANÍ (1): Misionárky za mrežami, ktoré sú nonstop na kolenách | Správy Výveska | Scoop.it
Mreže. Celý život za nimi. Stratený čas. Smutné tváre. S takýmito predsudkami sa na klauzúrne sestry, zamknuté za mrežami, pozerajú mnohí. Priznávame, aj my sme čiastočne nainfikovaní, cestovali do Nitry pod Zoborom, kde majú svoj kláštor ružové sestry. Celým menom: Služobnice Ducha Svätého večnej poklony. Ich ružový habit je symbolom Ducha Svätého a radosti. A my sme...