Správy Výveska
2.8M views | +749 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Grécky pravoslávny patriarchát v Jeruzaleme bojuje o nelegálne predané budovy

Grécky pravoslávny patriarchát v Jeruzaleme bojuje o nelegálne predané budovy | Správy Výveska | Scoop.it

Grécky pravoslávny patriarcha Jeruzalema Teofil III. ďalej bojuje za záchranu nelegálne predaných nehnuteľností v Jeruzaleme. Ide o tri budovy Patriarchátu v historickej časti  Starého mesta pri Jaffskej bráne. 

Christin's insight:

Sporný odpredaj Hotela Petra, Hotela Imperial a obytnej budovy organizácii židovských kolonistov Ateret Cohanim sa udial v roku 2004, ešte za predchádzajúceho patriarchu. Patriarchát odpredaj posúdil ako nezákonný a neautorizovaný, kvôli čomu musel predchádzajúci patriarcha Irenej v roku 2005 dokonca odstúpiť z úradu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Od historického stretnutia Pavla VI. a patriarchu Atenagora uplynulo polstoročie

Od historického stretnutia Pavla VI. a patriarchu Atenagora uplynulo polstoročie | Správy Výveska | Scoop.it

Tento týždeň si v našej novej rubrike Z kresťanského Východu pripomenieme nielen prelomové stretnutie pápeža a konštantínopolského patriachu, ale pozrieme sa aj na pretrvávajúce spory v Jeruzalemskom pravoslávnom patriarcháte.
Morálna podpora pápeža pre ekumenického patriarchu.

Christin's insight:

Minulý týždeň uplynulo 50 rokov odvtedy, čo 25. júla 1967 rímsky pápež Pavol VI. navštívil ekumenického patriarchu Atenagora v jeho sídle v Istanbule.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pravoslávny patriarcha je krstným otcom tisícok detí (Z kresťanského Východu)

Pravoslávny patriarcha je krstným otcom tisícok detí (Z kresťanského Východu) | Správy Výveska | Scoop.it

V našej novej rubrike sa každý týždeň dozviete o najdôležitejších a najzaujímavejších udalostiach, ktoré sa stali vo východných kresťanských cirkvách. Rubriku pripravuje gréckokatolícky kňaz a odborník na kresťanský Východ Ján Krupa.

Christin's insight:

„Ekumenizmus svätých“ medzi talianskou katolíckou a ruskou pravoslávnou cirkvou napreduje Markíza Immacolata Solaro del Borgo, ktorá už 25 rokov navštevuje Rusko a obdarúva miestne chrámy a kláštory relikviami, priniesla v polovici júla do uralskej metropoly Jekaterinburg relikviár s pozostatkom svätej Kataríny Alexandrijskej.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kard. Kurt Koch: Spoloční svätci ako spojivo katolíkov a pravoslávnych

Kard. Kurt Koch: Spoloční svätci ako spojivo katolíkov a pravoslávnych | Správy Výveska | Scoop.it

Dňa 12. februára 2016 sa obaja stretli na letisku v Havane a po bratskom objatí a priateľskom rozhovore podpísali spoločnú deklaráciu.

Christin's insight:

Od historického stretnutia medzi pápežom Františkom a moskovským patriarchom Kirillom na Kube uplynul rok.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František pravoslávnej delegácii: Spája nás Božie milosrdenstvo

Pápež František pravoslávnej delegácii: Spája nás Božie milosrdenstvo | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František včera pri príležitosti dnešného sviatku sv. Petra a Pavla, ktorí sú považovaní za patrónov Rímu, prijal pravoslávnu delegáciou ekumenického patriarchu Bartolomeja I.

Christin's insight:

Pápež František podčiarkol, že slávením sviatku apoštolov „si obnovujeme spomienku na tú skúsenosť odpustenia a milosti, ktorá spája všetkých veriacich v Krista“. Pripomenul, že medzi Rímskou cirkvou a Konštantínopolskou cirkvou existovali už od prvých storočí „rozdiely v oblasti liturgie, cirkevných vied a tiež v spôsobe formulovania jedinej zjavenej pravdy“. Obe cirkvi však aj napriek tomu mali možnosť zažívať „vždy rovnakú skúsenosť nekonečnej Božej lásky voči našej malosti a krehkosti a rovnaké povolanie byť svedkami takej lásky pre všetkých“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Patriarcha Bartolomej pri otvorení Panortodoxného koncilu poďakoval aj pápežovi

Patriarcha Bartolomej pri otvorení Panortodoxného koncilu poďakoval aj pápežovi | Správy Výveska | Scoop.it

Konštantínopolský patriarcha Bartolomej včera ráno otvoril v Chanii, na severozápade Kréty, pracovné zasadania Svätého a veľkého koncilu Pravoslávnej cirkvi, ktorý potrvá do 26. júna. Na úvod „srdečne poďakoval“ pápežovi Františkovi, ktorý počas nedeľnej modlitby Anjel Pánavyzval veriacich na Námestí sv. Petra, aby sa modlili za koncilové stretnutie.

Christin's insight:

Konštantínopolský patriarcha Bartolomej sa vo svojom príhovore pri včerajšom slávení liturgie Turíc zameral na jednotu a katolicitu Cirkvi: „Dnes je tiež deň, kedy vzývame Utešiteľa [Ducha Svätého] a prosíme ho, aby prišiel a zostal medzi nami, aby nás viedol vo svojej pravde a svätosti podľa bolestnej modlitby Pána v Getsemanskej záhrade“. Ježišova modlitba za jednotu je podľa slov ekumenického patriarchu „prvotnou otázkou ľudstva v rozdelenom svete“.  

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Gréckej cirkvi hrozí bankrot, prerobila na akciách

Gréckej cirkvi hrozí bankrot, prerobila na akciách | Správy Výveska | Scoop.it
Gréckej pravoslávnej cirkvi dochádzajú peniaze a reálne sa skloňuje jej bankrot. Osudným sa cirkevným hodnostárom stali rozsiahle investície do fondov s akciami, ktoré od vypuknutia krízy stratili hodnotu. Cirkev má problémy vyplácať svojim duchovným mzdy a hrozí jej podobný osud ako drobným podnikateľom, ktorých zmietli ekonomické problémy.
Christin's insight:

Druhým kedysi stabilným príjmom bol prenájom alebo predaj nehnuteľností. To dnes neplatí. Tak napríklad, aby cirkev mala z čoho splácať svojej dlžoby, predala štátu v mestách Solún, Atény a Pireus vyše sto nehnuteľností, za ktoré jej dodnes štát nezaplatil.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec prijme pravoslávneho tewahedského patriarchu z Etiópie

Svätý Otec prijme pravoslávneho tewahedského patriarchu z Etiópie | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec prijme 29. februára patriarchu pravoslávnej tewahedskej etiópskej cirkvi Abunu Matthiasa I. Cirkev patrí k východným pravoslávnym cirkvám a je zastúpená v Medzinárodnej zmiešanej komisii pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami.

Christin's insight:

Patriarcha Abuna Matthias I., ktorý včera pricestoval do Ríma, sa okrem stretnutia s pápežom Františkom zastaví pri hrobe apoštola Petra, navštívi Pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov a bude sláviť svätú liturgiu na Pápežskej Urbanovej univerzite spolu s etiópskou komunitou, ktorá žije v Ríme.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Páter Lombardi: Radosť pápeža Františka a patriarchu Kirilla, cesta k jednote

Páter Lombardi: Radosť pápeža Františka a patriarchu Kirilla, cesta k jednote | Správy Výveska | Scoop.it

Historická udalosť, nová nádej na ceste k jednote, pre pápeža Františka a patriarchu Kirilla obrovská radosť. Aj týmito slovami zhodnotil páter Lombardi stretnutie Svätého Otca s moskovským patriarchom, ktoré sa konalo v piatok 12. februára na medzinárodnom letisku v Havane.

Christin's insight:

Podľa slov pátra Lombardiho ide o stretnutie evanjeliovej radosti: „Radosti môcť urobiť krok vpred podľa Pánovej vôle. Je to odpoveď na dlhé čakanie. Vieme, že prakticky mnoho rokov patriarcha a pápež preukázali vzájomnú túžbu sa stretnúť a urobili všetko preto, aby k tomu došlo. Takže je to vlastne koniec dlhej cesty... veríme, že cesty, ktorá vedie ešte ďalej, k jednote“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Plné znenie historickej deklarácie pápeža Františka a patriarchu Kirilla

Plné znenie historickej deklarácie pápeža Františka a patriarchu Kirilla | Správy Výveska | Scoop.it
Spoločnú deklaráciu podpísal pápež František a patriarcha Kirill na konci svojho historického stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na letisku v Havane.
Christin's insight:

Naplnení vďačnosťou za dar vzájomného porozumenia vyjadreného počas nášho stretnutia hľadíme s nádejou na presvätú Matku Božiu a vzývame ju so slovami tejto starobylej modlitby: „Pod ochranu tvojho milosrdenstva sa utiekame, Svätá Matka Božia.“ Nech Panna Mária svojím príhovorom povzbudí k bratstvu tých, čo ju uctievajú, aby sa znovu spojili v čase určenom Bohom, v pokoji a v harmónii v jedinom Božom ľude, na slávu Najsvätejšej a nedeliteľnej Trojice!


František, biskup Ríma, pápež Katolíckej cirkvi
Kirill, patriarcha Moskvy a celej Rusi

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rusko: Rodí sa nová pravoslávna ideológia?

Rusko: Rodí sa nová pravoslávna ideológia? | Správy Výveska | Scoop.it
Moskovský patriarcha Kirill zakročil proti Sergejovi Čapninovi, ktorý otvorene kritizoval smer, akým sa uberá ruská cirkev.
Christin's insight:

Za riaditeľa oficiálneho mesačníka Moskovského patriarchátu Čapnina menoval patriarcha Kyrill hneď po svojej intronizácii v roku 2009. Ako povedal Čapnin pre internetové noviny Slon.ru, poznali sa už od polovice 90. rokov a vtedy medzi nimi vládli veľmi priateľské vzťahy. Patriarcha ho poveril, aby zreorganizoval časopis a plne súhlasil s jeho návrhom, aby v pastoračnom časopise adresovanom kléru a angažovaným laikom bola popri oficiálnej časti aj neoficiálna, v ktorej by sa diskutovalo o skúsenosti Cirkvi v modernom svete.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pravoslavní vysvětili a intronizovali nového pražského arcibiskupa, spory uvnitř církve trvají / Christnet.cz

Pravoslavní vysvětili a intronizovali nového pražského arcibiskupa, spory uvnitř církve trvají / Christnet.cz | Správy Výveska | Scoop.it
V chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze byl v sobotu vysvěcen nový pražský arcibiskup pravoslavné církve Michal Dandár. Podle veřejně dostupných zdrojů pravděpodobně nebude jeho intronizace jednoznačně přijata.
Christin's insight:

ThLic. Michal Dandár Ph.D. několik posledních let působil v německém Schweinfurtu v Berlínsko-německé eparchii, která spadá přímo pod Moskevský patriarchát.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Situace v pravoslavné církvi

Situace v pravoslavné církvi | Správy Výveska | Scoop.it

Vnitrocírkevní krize v pravoslavné církvi v Českých zemích po půldruhém roce – zdá se – vrcholí. V době „bezvládí“ po abdikaci arcibiskupa Kryštofa tu byly snahy různými „cestami“ „zvolit“ pravoslavné kněze z oblasti proruského vlivu za biskupy pro naši pravoslavnou církev, jako Jáchyma, Rostislava, Juraje.

Christin's insight:

V českej pravoslávnej cirkvi je veľká kríza ohľadom voľby nových biskupov. Túto situáciu ozrejmuje kardinál Vlk.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pravoslávni Srbi spomínali na obete občianskej vojny v bývalej Juhoslávii

Pravoslávni Srbi spomínali na obete občianskej vojny v bývalej Juhoslávii | Správy Výveska | Scoop.it

Na pamiatku srbských obetí chorvátskej vojensko-policajnej operácie Búrka sa 4. augusta 2017 vo Veterniku vo Vojvodine konala pravoslávna zádušná bohoslužba, ktorú celebroval srbský patriarcha Irinej (Gavrilović). Miestny pravoslávny biskup Irinej (Bulović) privítal okolo 30-tisíc srbských veriacich oficiálne na „Dni spomienky“.

Christin's insight:

V nasledujúci deň, 5. augusta 2017, sa vo všetkých srbských pravoslávnych chrámoch o 11. hodine konali zádušné bohoslužby a o dvanástej sa rozozvučali zvony na pamiatku zavraždených a vyhnaných Srbov v roku 1995. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kardinál Koch navštívil Petrohrad na záver putovania relikvie sv. Mikuláša

Kardinál Koch navštívil Petrohrad na záver putovania relikvie sv. Mikuláša | Správy Výveska | Scoop.it

„Ekumenizmus svätých je vynikajúcou príležitosťou pre dialóg medzi Cirkvami,“ uviedol včera krátko pred odchodom do Petrohradu predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kard. Kurt Koch. Prelát navštívi Rusko spolu s vatikánskou delegáciou pri príležitosti prevzatia zapožičanej relikvie sv. Mikuláša, ktorá sa vráti späť do talianskeho Bari v piatok 28. júla.

Christin's insight:

Relikviu jedného z najuznávanejších svätcov v Pravoslávnej cirkvi si prišlo do Moskvy a do Petrohradu za posledné dva mesiace uctiť približne dva a pol milióna veriacich.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

V Jeruzalemskom pravoslávnom patriarcháte to opäť vrie

V Jeruzalemskom pravoslávnom patriarcháte to opäť vrie | Správy Výveska | Scoop.it

Stovky palestínskych kresťanov protestovali proti predaju cirkevného pozemku izraelským investorom.

Christin's insight:

Patriarcha Theophilos III. a jeho „kolaboranti“ musia byť zosadení a zodpovedať sa za „neprípustné obchodovanie s pozemkami“, žiadali v polovici júla protestujúci, ktorých zmobilizoval Pravoslávny ústredný výbor v Palestíne a hnutie pravoslávnej mládeže.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Sýrsky arcibiskup na Slovensku: Verím, že kresťania sa vrátia

Sýrsky arcibiskup na Slovensku: Verím, že kresťania sa vrátia | Správy Výveska | Scoop.it

Pravoslávny arcibiskup Severios Malki Mourad zavítal aj medzi irackých utečencov v Nitre a na festivale Pohoda diskutoval o prenasledovaní kresťanov na Blízkom východe.

Christin's insight:

Severios Malki Mourad vyjadril vďačnosť Slovensku za prijatie kresťanských utečencov, podotkol však, že predstaviteľom kresťanských cirkví v blízkovýchodných oblastiach sužovaných konfliktami záleží na tom, aby sa veriaci po skončení vojen vrátili do svojich domovov, inak sa prítomnosť kresťanov na týchto miestach nenávratne stratí.

more...
No comment yet.