Správy Výveska
2.7M views | +274 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Kard. Kurt Koch: Spoloční svätci ako spojivo katolíkov a pravoslávnych

Kard. Kurt Koch: Spoloční svätci ako spojivo katolíkov a pravoslávnych | Správy Výveska | Scoop.it

Dňa 12. februára 2016 sa obaja stretli na letisku v Havane a po bratskom objatí a priateľskom rozhovore podpísali spoločnú deklaráciu.

Christin's insight:

Od historického stretnutia medzi pápežom Františkom a moskovským patriarchom Kirillom na Kube uplynul rok.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František pravoslávnej delegácii: Spája nás Božie milosrdenstvo

Pápež František pravoslávnej delegácii: Spája nás Božie milosrdenstvo | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František včera pri príležitosti dnešného sviatku sv. Petra a Pavla, ktorí sú považovaní za patrónov Rímu, prijal pravoslávnu delegáciou ekumenického patriarchu Bartolomeja I.

Christin's insight:

Pápež František podčiarkol, že slávením sviatku apoštolov „si obnovujeme spomienku na tú skúsenosť odpustenia a milosti, ktorá spája všetkých veriacich v Krista“. Pripomenul, že medzi Rímskou cirkvou a Konštantínopolskou cirkvou existovali už od prvých storočí „rozdiely v oblasti liturgie, cirkevných vied a tiež v spôsobe formulovania jedinej zjavenej pravdy“. Obe cirkvi však aj napriek tomu mali možnosť zažívať „vždy rovnakú skúsenosť nekonečnej Božej lásky voči našej malosti a krehkosti a rovnaké povolanie byť svedkami takej lásky pre všetkých“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Patriarcha Bartolomej pri otvorení Panortodoxného koncilu poďakoval aj pápežovi

Patriarcha Bartolomej pri otvorení Panortodoxného koncilu poďakoval aj pápežovi | Správy Výveska | Scoop.it

Konštantínopolský patriarcha Bartolomej včera ráno otvoril v Chanii, na severozápade Kréty, pracovné zasadania Svätého a veľkého koncilu Pravoslávnej cirkvi, ktorý potrvá do 26. júna. Na úvod „srdečne poďakoval“ pápežovi Františkovi, ktorý počas nedeľnej modlitby Anjel Pánavyzval veriacich na Námestí sv. Petra, aby sa modlili za koncilové stretnutie.

Christin's insight:

Konštantínopolský patriarcha Bartolomej sa vo svojom príhovore pri včerajšom slávení liturgie Turíc zameral na jednotu a katolicitu Cirkvi: „Dnes je tiež deň, kedy vzývame Utešiteľa [Ducha Svätého] a prosíme ho, aby prišiel a zostal medzi nami, aby nás viedol vo svojej pravde a svätosti podľa bolestnej modlitby Pána v Getsemanskej záhrade“. Ježišova modlitba za jednotu je podľa slov ekumenického patriarchu „prvotnou otázkou ľudstva v rozdelenom svete“.  

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Gréckej cirkvi hrozí bankrot, prerobila na akciách

Gréckej cirkvi hrozí bankrot, prerobila na akciách | Správy Výveska | Scoop.it
Gréckej pravoslávnej cirkvi dochádzajú peniaze a reálne sa skloňuje jej bankrot. Osudným sa cirkevným hodnostárom stali rozsiahle investície do fondov s akciami, ktoré od vypuknutia krízy stratili hodnotu. Cirkev má problémy vyplácať svojim duchovným mzdy a hrozí jej podobný osud ako drobným podnikateľom, ktorých zmietli ekonomické problémy.
Christin's insight:

Druhým kedysi stabilným príjmom bol prenájom alebo predaj nehnuteľností. To dnes neplatí. Tak napríklad, aby cirkev mala z čoho splácať svojej dlžoby, predala štátu v mestách Solún, Atény a Pireus vyše sto nehnuteľností, za ktoré jej dodnes štát nezaplatil.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Svätý Otec prijme pravoslávneho tewahedského patriarchu z Etiópie

Svätý Otec prijme pravoslávneho tewahedského patriarchu z Etiópie | Správy Výveska | Scoop.it

Svätý Otec prijme 29. februára patriarchu pravoslávnej tewahedskej etiópskej cirkvi Abunu Matthiasa I. Cirkev patrí k východným pravoslávnym cirkvám a je zastúpená v Medzinárodnej zmiešanej komisii pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami.

Christin's insight:

Patriarcha Abuna Matthias I., ktorý včera pricestoval do Ríma, sa okrem stretnutia s pápežom Františkom zastaví pri hrobe apoštola Petra, navštívi Pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov a bude sláviť svätú liturgiu na Pápežskej Urbanovej univerzite spolu s etiópskou komunitou, ktorá žije v Ríme.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Páter Lombardi: Radosť pápeža Františka a patriarchu Kirilla, cesta k jednote

Páter Lombardi: Radosť pápeža Františka a patriarchu Kirilla, cesta k jednote | Správy Výveska | Scoop.it

Historická udalosť, nová nádej na ceste k jednote, pre pápeža Františka a patriarchu Kirilla obrovská radosť. Aj týmito slovami zhodnotil páter Lombardi stretnutie Svätého Otca s moskovským patriarchom, ktoré sa konalo v piatok 12. februára na medzinárodnom letisku v Havane.

Christin's insight:

Podľa slov pátra Lombardiho ide o stretnutie evanjeliovej radosti: „Radosti môcť urobiť krok vpred podľa Pánovej vôle. Je to odpoveď na dlhé čakanie. Vieme, že prakticky mnoho rokov patriarcha a pápež preukázali vzájomnú túžbu sa stretnúť a urobili všetko preto, aby k tomu došlo. Takže je to vlastne koniec dlhej cesty... veríme, že cesty, ktorá vedie ešte ďalej, k jednote“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Plné znenie historickej deklarácie pápeža Františka a patriarchu Kirilla

Plné znenie historickej deklarácie pápeža Františka a patriarchu Kirilla | Správy Výveska | Scoop.it
Spoločnú deklaráciu podpísal pápež František a patriarcha Kirill na konci svojho historického stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na letisku v Havane.
Christin's insight:

Naplnení vďačnosťou za dar vzájomného porozumenia vyjadreného počas nášho stretnutia hľadíme s nádejou na presvätú Matku Božiu a vzývame ju so slovami tejto starobylej modlitby: „Pod ochranu tvojho milosrdenstva sa utiekame, Svätá Matka Božia.“ Nech Panna Mária svojím príhovorom povzbudí k bratstvu tých, čo ju uctievajú, aby sa znovu spojili v čase určenom Bohom, v pokoji a v harmónii v jedinom Božom ľude, na slávu Najsvätejšej a nedeliteľnej Trojice!


František, biskup Ríma, pápež Katolíckej cirkvi
Kirill, patriarcha Moskvy a celej Rusi

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rusko: Rodí sa nová pravoslávna ideológia?

Rusko: Rodí sa nová pravoslávna ideológia? | Správy Výveska | Scoop.it
Moskovský patriarcha Kirill zakročil proti Sergejovi Čapninovi, ktorý otvorene kritizoval smer, akým sa uberá ruská cirkev.
Christin's insight:

Za riaditeľa oficiálneho mesačníka Moskovského patriarchátu Čapnina menoval patriarcha Kyrill hneď po svojej intronizácii v roku 2009. Ako povedal Čapnin pre internetové noviny Slon.ru, poznali sa už od polovice 90. rokov a vtedy medzi nimi vládli veľmi priateľské vzťahy. Patriarcha ho poveril, aby zreorganizoval časopis a plne súhlasil s jeho návrhom, aby v pastoračnom časopise adresovanom kléru a angažovaným laikom bola popri oficiálnej časti aj neoficiálna, v ktorej by sa diskutovalo o skúsenosti Cirkvi v modernom svete.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pravoslavní vysvětili a intronizovali nového pražského arcibiskupa, spory uvnitř církve trvají / Christnet.cz

Pravoslavní vysvětili a intronizovali nového pražského arcibiskupa, spory uvnitř církve trvají / Christnet.cz | Správy Výveska | Scoop.it
V chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze byl v sobotu vysvěcen nový pražský arcibiskup pravoslavné církve Michal Dandár. Podle veřejně dostupných zdrojů pravděpodobně nebude jeho intronizace jednoznačně přijata.
Christin's insight:

ThLic. Michal Dandár Ph.D. několik posledních let působil v německém Schweinfurtu v Berlínsko-německé eparchii, která spadá přímo pod Moskevský patriarchát.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Situace v pravoslavné církvi

Situace v pravoslavné církvi | Správy Výveska | Scoop.it

Vnitrocírkevní krize v pravoslavné církvi v Českých zemích po půldruhém roce – zdá se – vrcholí. V době „bezvládí“ po abdikaci arcibiskupa Kryštofa tu byly snahy různými „cestami“ „zvolit“ pravoslavné kněze z oblasti proruského vlivu za biskupy pro naši pravoslavnou církev, jako Jáchyma, Rostislava, Juraje.

Christin's insight:

V českej pravoslávnej cirkvi je veľká kríza ohľadom voľby nových biskupov. Túto situáciu ozrejmuje kardinál Vlk.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Sýrsky arcibiskup na Slovensku: Verím, že kresťania sa vrátia

Sýrsky arcibiskup na Slovensku: Verím, že kresťania sa vrátia | Správy Výveska | Scoop.it

Pravoslávny arcibiskup Severios Malki Mourad zavítal aj medzi irackých utečencov v Nitre a na festivale Pohoda diskutoval o prenasledovaní kresťanov na Blízkom východe.

Christin's insight:

Severios Malki Mourad vyjadril vďačnosť Slovensku za prijatie kresťanských utečencov, podotkol však, že predstaviteľom kresťanských cirkví v blízkovýchodných oblastiach sužovaných konfliktami záleží na tom, aby sa veriaci po skončení vojen vrátili do svojich domovov, inak sa prítomnosť kresťanov na týchto miestach nenávratne stratí.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Panortodoxný koncil na Kréte sa skončil, ďalší bude do 10 rokov

Panortodoxný koncil na Kréte sa skončil, ďalší bude do 10 rokov | Správy Výveska | Scoop.it

„Napísali sme stránku dejín, novú kapitolu v súčasných dejinách našej Cirkvi“. Týmito slovami komentoval ekumenický patriarcha Bartolomej I. päťdňový Svätý a veľký koncil Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa skončil na Kréte.

Christin's insight:

Približne 290 delegátov z 10 pravoslávnych cirkví sa dohodlo, že koncil, ktorý sa uskutočnil po prvý raz po vyše tisícročí, sa odteraz zopakuje každých 7 až 10 rokov. Na záver Panortodoxného koncilu publikovali encykliku a posolstvo „pravoslávnemu ľudu a všetkým osobám dobrej vôle“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František pozval k modlitbe za Panortodoxný koncil na Kréte

Pápež František pozval k modlitbe za Panortodoxný koncil na Kréte | Správy Výveska | Scoop.it

Pri nedeľnom poludňajšom stretnutí  s veriacimi na Vatikánskom námestí pápež František pozval veriacich pripojiť sa k modlitbe za Svätý a veľký koncil Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa včera začal na gréckom ostrove Kréta.

Christin's insight:

„Dnes, na slávnosť Päťdesiatnice podľa juliánskeho kalendára, ktorým sa riadi Pravoslávna cirkev, sa slávením Božskej liturgie začal na Kréte Panortodoxný koncil. Pripojme sa k modlitbe našich bratov pravoslávnych, vzývajúc Ducha Svätého, aby pomáhal svojimi darmi patriarchom, arcibiskupom a biskupom zhromaždeným na tomto koncile. A všetci spoločne prosme Pannu Máriu za všetkých našich bratov pravoslávnych.“

Po týchto slovách sa pápež spolu s námestím zaplneným pútnikmi pomodlil na tento úmysel modlitbu Zdravas´ Mária.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež sa stretol s etiópskym patriarchom: nové obdobie bratstva

Pápež sa stretol s etiópskym patriarchom: nové obdobie bratstva | Správy Výveska | Scoop.it

História zanechala bremeno bolestných „nedorozumení a nedôvery“, ale mučeníci našich cirkví sú „semenom jednoty“. Týmito slovami zhodnotil vzťahy Katolíckej cirkvi a Pravoslávnej tewahedskej etiópskej cirkvi pápež František, ktorý včera prijal patriarchu Abunu Matthiasa I.

Christin's insight:

Svätý Otec poukázal na to, že obe cirkvi majú „takmer všetko spoločné: jednu vieru, jeden krst, jedného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“: „Katolícka cirkev a pravoslávne východné cirkvi sa od roku 2004 spoločne usilovali prehĺbiť svoje spoločenstvo prostredníctvom teologického dialógu Zmiešanej medzinárodnej komisie. Sme šťastní, že môžeme konštatovať vzrastajúcu účasť Pravoslávnej tewahedskej etiópskej cirkvi v tomto dialógu.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pravoslávny koncil: Príbeh, kde sa miesi politika, vojna v Sýrii aj ekonomická kríza

Pravoslávny koncil: Príbeh, kde sa miesi politika, vojna v Sýrii aj ekonomická kríza | Správy Výveska | Scoop.it
Pravoslávny koncil sa uskutoční v júni tohto roku. Po rusko-tureckom napätí sa našlo nové miesto, hostiť ho bude Kréta.
Christin's insight:

V oficiálnom komuniké sa uvádzajú témy odsúhlasených návrhov dokumentov, ktoré budú predložené koncilu na prediskutovanie a schválenie: poslanie pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete; pravoslávna diaspóra; autonómia cirkví a spôsob jej vyhlásenia; sviatosť manželstva a jej prekážky; význam pôstu a jeho aplikácia dnes; pravoslávna cirkev a ekumenizmus.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Patriarcha Kyrill - najvyšší cirkevný predstaviteľ nielen Ruska, ale Rusi

Patriarcha Kyrill - najvyšší cirkevný predstaviteľ nielen Ruska, ale Rusi | Správy Výveska | Scoop.it
Pri príležitosti historického stretnutia moskovského patriarchu Kyrilla s pápežom Františkom prinášame historický portrét ruskej pravoslávnej cirkvi a jej súčasného patriarchu Kyrilla.
Christin's insight:

Kresťanstvo preniklo na Kyjevskú Rus skrze Byzanciu za kyjevského veľkokniežaťa sv. Vladimíra, ktorý sa dal pokrstiť v roku 988 v Chersone pri Čiernom mori. Vladimírovo nadšenie pre pravoslávne kresťanstvo priviedlo Kyjevskú Rus ku Grékom a balkánskym Slovanom, ale odcudzilo ju na západe rímskokatolíckemu Uhorsku a Poľsku.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Historický koncil celého pravoslávia sa zíde v júni na Kréte

Historický koncil celého pravoslávia sa zíde v júni na Kréte | Správy Výveska | Scoop.it
Historický koncil celého pravoslávia sa zíde v júni na Kréte - Čelní predstavitelia pravoslávnych cirkví na stretnutí v Ženeve rozhodli, že panortodoxný celopravoslávny koncil sa zíde v júni 2016 na Kréte.
Christin's insight:

V oficiálnom komuniké zo stretnutia sa uvádzajú témy odsúhlasených dokumentov, ktoré budú predložené panortodoxnému koncilu na prediskutovanie a schválenie: Poslanie Pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete, Pravoslávna diaspora, Autonónia a jej spôsob vyhlásenia, Sviatosť manželstva a jej prekážky, Význam pôstu a jeho aplikácia dnes, Vzťahy Pravoslávnej cirkvi so zvyškom kresťanského sveta.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ortodoxné cirkvi pripravujú jedinečný celopravoslávny koncil

Ortodoxné cirkvi pripravujú jedinečný celopravoslávny koncil | Správy Výveska | Scoop.it
Lídri pravoslávnych cirkví sa plánujú stretnúť po viac ako tisíc rokoch. Nad úspešnosťou podujatia sa vznášajú pochyb...
Christin's insight:

Plánovaným termínom otvorenia celopravoslávneho koncilu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého v roku 2016. Konať sa má v Istanbule. Ak sa podujatie podarí uskutočniť, bude to vôbec prvé stretnutie reprezentantov všetkých pravoslávnych cirkví byzantského obradu od roku 787.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pravoslávna cirkev vyzýva na trojité áno v referende

Pravoslávna cirkev vyzýva na trojité áno v referende | Správy Výveska | Scoop.it

Referendum podporila aaj pravoslávna cirkev.Blížiace sa referendum o ochrane rodiny podporila pravoslávna cirkev svojím vyhlásením, v ktorom jednoznačne stojí za tradičným manželstvom jedného muža a jednej ženy.

Christin's insight:

Referendum podporila aj pravoslávna cirkev.

more...
No comment yet.