Rada KBS sa venovala špecifikám duchovnej a pastoračnej práce s rodinami | Správy Výveska | Scoop.it

Na zasadnutí sa zúčastnilo 16 kňazov a 12 laikov, ktorí slúžia rodinám v tejto špecifickej oblasti alebo pracujú v centrách pre rodinu.