Správy Výveska
2.8M views | +1.1K today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

V Nimnici si pripomenuli zrušenie reholí a nútené práce na Priehrade mládeže

V Nimnici si pripomenuli zrušenie reholí a nútené práce na Priehrade mládeže | Správy Výveska | Scoop.it

Vtedajší režim po zrušení rehole saleziánov vyviezol zo slovenských kláštorov mladých rehoľníkov a stovky z nich previezli na nútené práce na stavbe vtedajšej Priehrady mládeže. 

Christin's insight:

Kázňou saleziána Alojza Ondrejku v kaplnke v Kúpeľoch Nimnica sa vo štvrtok začala svätou omšou spomienka na akciu Kláštory z roku 1950.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pomoc! Môj milovaný sa stal zasvätenou osobou

Pomoc! Môj milovaný sa stal zasvätenou osobou | Správy Výveska | Scoop.it

Ak má niekto, koho ľúbite, povolanie k zasvätenému životu, musíte ho znova a znova „nechať ísť“.

Christin's insight:

Pred takmer dvoma rokmi naša dcéra vstúpila do kláštora sestier pasionistiek. Táto naša skúsenosť „prepustenia“ má horko-sladkú príchuť a je zmesou bázne, radosti, osamelosti a bolestivej nehy.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Na svete je 44-tisíc kontemplatívnych sestier, najviac kláštorov má Španielsko

Na svete je 44-tisíc kontemplatívnych sestier, najviac kláštorov má Španielsko | Správy Výveska | Scoop.it

Apoštolská konštitúcia Vultum Dei quaerere (Hľadanie Božej tváre) je najnovší dokument pápeža Františka, ktorý poskytuje smernice pre ženské kontemplatívne komunity. Sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a pre spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodríguez Carballo OFM zdôraznil veľký záujem pápeža Františka o podporu kontemplatívnych reholí a jeho presvedčenie o ich význame v súčasnom svete.

Christin's insight:

Veľká výzva pre každého zasväteného a každú zasvätenú je schopnosť pokračovať v hľadaní Boha s očami viery vo svete, ktorý ignoruje jeho prítomnosť, a predkladať mužom a ženám dneška čistý, chudobný a poslušný život Ježiša ako vierohodný a spoľahlivý znak, stávajúc sa tak živou exegézou Božieho slova.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zverejnili výsledok apoštolskej vizitácie amerických rehoľníčok

Zverejnili výsledok apoštolskej vizitácie amerických rehoľníčok | Správy Výveska | Scoop.it
Zverejnili výsledok apoštolskej vizitácie amerických rehoľníčok
Christin's insight:

 Záverečná správa konštatuje zložitosť situácie, napr. vysoký vekový priemer rehoľníčok presahujúci 70 rokov a dopad celkového poklesu povolaní zo 125-tisíc v polovici 60. rokov na súčasných 50-tisíc. Nerozoberá však kontroverzie, ale skôr poukazuje na výzvy, ku ktorým sa rehoľné inštitúty musia postaviť v záujme svojej revitalizácie. Vizitácia zahŕňala spolu 341 činných ženských rehoľných inštitútov ako diecézneho, tak aj pápežského práva.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež zaslal list k 200. výročiu rehoľnej kongregácie maristov

Pápež zaslal list k 200. výročiu rehoľnej kongregácie maristov | Správy Výveska | Scoop.it

Vo svojom liste sa zameral na výchovu mladých, ktorá predstavuje hlavnú charizmu rehole.

Christin's insight:

Pri príležitosti dvestého výročia založenia rehoľnej kongregácie bratov maristov a pred jej blížiacou sa generálnou kapitulou napísal pápež František list jej generálnemu predstavenému Emiliovi Turú Rofesovi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

V kláštore v Sečovciach prebieha kapitula Viceprovincie svätého Cyrila a Metoda

V kláštore v Sečovciach prebieha kapitula Viceprovincie svätého Cyrila a Metoda | Správy Výveska | Scoop.it

Pri tejto príležitosti v predvečer otvorenia, teda 29. novembra, vladyka Milan Chautur CSsR. košický eparcha, pri slávení Najsvätejšej Eucharistie vyprosoval Božie požehnanie pre tento pracovný, ale aj milostivý čas.

Christin's insight:

V dňoch od 30. novembra do 2. decembra prebieha V. viceprovinciálna kapitula sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Sečovciach, ktorej logom je verš z listu Efezanom 5,8b: “Žite ako deti svetla.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Smutný pohľad, bledé líčka, jednoducho... rehoľníčka?

Smutný pohľad, bledé líčka, jednoducho... rehoľníčka? | Správy Výveska | Scoop.it
Pred pár mesiacmi sme v Katolíckej cirkvi zakončili Rok zasväteného života, no to neznamená, že už so zasvätenými osobami nikdy neprídeme do kontaktu. Preto by sme sa s vami chceli zamyslieť nad otázkou, či a akú radosť zasvätení prežívajú.
Christin's insight:

Radosť sa rodí pri stretnutí, ktoré si nezasluhujeme! Je to, akoby sme počuli, no nie slovami: „Si pre mňa dôležitý.“ Je to nádherné...a presne tieto slová nám Boh dáva pochopiť. V tom, že ťa povoláva, ti Boh hovorí: „Si pre mňa dôležitý, milujem ťa, rátam s tebou.“ Ježiš to hovorí každému jednému z nás! Z toho prýšti radosť! Radosť z toho momentu, v ktorom sa Ježiš na mňa pozrel. Toto chápať a toto počuť, v tom je tajomstvo našej radosti.

more...
No comment yet.