Odkiaľ vziať odvahu povedať „áno“? | Správy Výveska | Scoop.it
Manželstvo patrí do prirodzeného poriadku. Človek je podľa svojej prirodzenosti nevyhnutne otvorený pre vzťah. Z hľadiska katolíckej teológie je však chápané ako sviatosť, ktorá jeho prirodzený aspekt zdokonaľuje a otvára ho milosti. Manželská láska sa takto stáva schopnou dosiahnuť plnosť lásky, akou miluje Kristus, ku ktorej je povolaná.