Titulárna slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme | Správy Výveska | Scoop.it

V úvode slávnosti, ktorá sa začala o 16.30 rektor kolégia Pavol Zvara osobitne pozdravil medzi čestnými hosťami kardinála Jozefa Tomka, veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Petra Sopka s manželkou, veľvyslanca SR pri Talianskej republike Jána Šotha a ďalších predstaviteľov.