Do konca februára je možné prihlásiť sa do kňazského seminára na Spiši | Správy Výveska | Scoop.it

Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára.