Správy Výveska
2.8M views | +1.1K today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Zosnutie Bohorodičky

Zosnutie Bohorodičky | Správy Výveska | Scoop.it

V auguste cirkev oslavuje zakončenie pozemského života Márie, oslavuje jej smrť, ktorú označujeme slovom zosnutie: slovom, v ktorom sa spája spánok s blaženosťou, mierom, pokojom a radosťou.

Christin's insight:

Cirkev si pripomína smrť ženy, ktorej Syn porazil smrť, vstal z mŕtvych a prisľúbil nám konečné zmŕtvychvstanie a víťazstvo nesmrteľného života. Ikona, ktorej v deň zosnutia patrí miesto v strede chrámu a ktorá tak zároveň tvorí centrum slávnosti, azda najlepšie podáva podstatu a zmysel tejto smrti.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oslávia aj na námestiach

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oslávia aj na námestiach | Správy Výveska | Scoop.it

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý budeme sláviť vo štvrtok 15. júna 2017, verejne oslávia aj na viacerých námestiach.


Christin's insight:

V hlavnom meste Slovenska - v Bratislave - sa verejná oslava sviatku uskutoční v nedeľu 18. júna 2017. Svätú omšu na Primaciálnom námestí, ktorá sa začne o 10:30 h, bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Spása je zo židov, ale siaha až do končín zeme

Spása je zo židov, ale siaha až do končín zeme | Správy Výveska | Scoop.it

Najznámejšieho starokresťanského konvertitu a svätca Augustína (†430) so záujmom študujú kresťania i nekresťania. Oceňujú ho predovšetkým ako teológa a filozofa.

Christin's insight:

Vo svojich kázňach sa Augustín snaží vysvetliť vzájomný vzťah medzi sviatkom Narodenia a Zjavenia Pána a tiež rozdiel v ich obsahu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Drevo jasličiek sa (z)mení v drevo kríža...

Drevo jasličiek sa (z)mení v drevo kríža... | Správy Výveska | Scoop.it

Po jednom z troch najväčších sviatkov roka, sviatku Božieho narodenia, slávime hneď na druhý deň sviatok prvého mučeníka, svätého Štefana. To akože naozaj? Nie je to čudné a protichodné? Azda nastala nejaká chyba? Prečo je to tak?

Christin's insight:

Ešte máme v ústach chuť vianočnej kapustnice, v dome sa nám povaľujú zbytky baliaceho papiera a v ušiach znejú koledy z polnočnej... A Cirkev nám predkladá sviatok prvého mučeníka?!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie | Správy Výveska | Scoop.it

Vstúpme do chudobného domu v Nazarete: je to dom našich najkrajších spomienok, je to dom našich počiatkov, je to dom, kde Mária povedala svoje rozhodné „áno“ pre všetkých: „áno“, ktoré pretrhlo reťaz našich „nie“ a otvorilo Bohu cestu, aby prišiel k nám. Znova si vypočujem rozprávanie o tomto nádhernom „áno“ a nechajme ho vstúpiť do nášho srdca, aby sa stalo aj naším „áno“.

Christin's insight:

Pre hlbšie prežitie adventného času: Novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

List Preláta (september 2016)

List Preláta (september 2016) | Správy Výveska | Scoop.it
Začína sa mesiac september a Cirkev, Matka a Učiteľka, nás pozýva, aby sme hlbšie prenikali do plodov, ktorých sa nám dostáva z vykúpenia.
Christin's insight:

Prelát sa zameriava na sviatok Povýšenia Svätého Kríža, 14. septembra, a pripomína nám, že sprevádzať chorých a starých ľudí v ich utrpení, je skutkom milosrdenstva, ktorý slúži na Božiu slávu.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nebojte sa!

Nebojte sa! | Správy Výveska | Scoop.it
Často môžeme počuť frázu: „Cesta je cieľ.“ Čo je tým myslené, zostáva síce väčšinou nejasné, avšak je nesporné, že sme ustavične na ceste, a často aj pri hľadaní cieľa. Odpoveď na naše otázky – ako na otázku cesty, tak na otázku cieľa – nám ponúka ikona Pánovho premenenia. Jej odpoveď znie: Cesta je Ježiš, cieľ je božská sláva.
Christin's insight:

K dnešnému sviatku Premenenia Pána prinášame úvahu popredného nemeckého teológa, ktorú vybral a preložil Ján Krupa.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zvoľte si správnu cestu: Odkaz kajúceho vraha | zastolom.sk

Zvoľte si správnu cestu: Odkaz kajúceho vraha | zastolom.sk | Správy Výveska | Scoop.it

Zatiaľ čo  krátky život sv. Márie Goretti bol nádherným svedectvom o Božej milosti, to, čo ma zvlášť zasiahlo, bolo obrátenie jej vraha, Alessandra Sarenelliho. Aj jeho príbeh je výpoveďou o moci obrátenia a o tom, že nik nie je beznádejným prípadom.

Christin's insight:

"Dúfam, že tento list, ktorý píšem, naučí ostatných vzácnu lekciu vyhýbať sa zlému a neustále kráčať po tej správnej ceste, tak ako malé deti. Cítim, že náboženstvo s jeho prikázaniami nie je niečo, bez čoho by sme mohli žiť, ale naopak, je to tá pravá útecha, pravá životná sila a jediná bezpečná cesta za každých, aj za tých najbolestnejších, okolností života." píše Alessandro Serenelli, Máriin vrah.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František pravoslávnej delegácii: Spája nás Božie milosrdenstvo

Pápež František pravoslávnej delegácii: Spája nás Božie milosrdenstvo | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František včera pri príležitosti dnešného sviatku sv. Petra a Pavla, ktorí sú považovaní za patrónov Rímu, prijal pravoslávnu delegáciou ekumenického patriarchu Bartolomeja I.

Christin's insight:

Pápež František podčiarkol, že slávením sviatku apoštolov „si obnovujeme spomienku na tú skúsenosť odpustenia a milosti, ktorá spája všetkých veriacich v Krista“. Pripomenul, že medzi Rímskou cirkvou a Konštantínopolskou cirkvou existovali už od prvých storočí „rozdiely v oblasti liturgie, cirkevných vied a tiež v spôsobe formulovania jedinej zjavenej pravdy“. Obe cirkvi však aj napriek tomu mali možnosť zažívať „vždy rovnakú skúsenosť nekonečnej Božej lásky voči našej malosti a krehkosti a rovnaké povolanie byť svedkami takej lásky pre všetkých“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Najsvätejšie Srdce Ježišovo na obrazoch

Najsvätejšie Srdce Ježišovo na obrazoch | Správy Výveska | Scoop.it
V katolíckej cirkvi počiatky osobitnej úcty k Ježišovmu Srdcu siahajú až do 12. storočia k sv. Anzelmovi a sv. Bernardovi a po zjaveniach Božského Srdca rehoľníčke Margite Márii Alacoque z rádu Navštívenia Panny Márie vo francúzskom Paray-le-Monial v 2. polovici 17. storočia sa táto úcta začala veľmi vzmáhať.
Christin's insight:

Dnes slávime Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pozrite si, ako stvárnil Najsvätejšie Srdce Ježišovo kresťanský umelec Matúš Lányi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kedysi učiteľom pomáhal Blažej (3. februára)

Kedysi učiteľom pomáhal Blažej (3. februára) | Správy Výveska | Scoop.it
„Ach“, vzdychajú rodičia, ktorí v týchto dňoch museli narýchlo zháňať niekoho, kto im postráži deti a aký im vymyslia program. Namiesto školy, lebo v nej boli miesta za katedrami prázdne. „Ach“, vzdychajú učitelia, ktorí vyšli do ulíc, cítiac sa nedocenení, finančne aj spoločensky.
Christin's insight:

Svätý Blažej mal vraj vyprosiť aj pekné počasie na svoj deň, aby všetky choroby hrdla odniesla zima. No slnečný Blažej mal znamenať dobrú úrodu zemiakov v ďalšom roku. Aj keď k začiatku februára sa skôr hodí známe  Na svätého Blažeje, slnko ešte nehreje, či Na Blažeja ešte trvá veja.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

História k sviatku Povýšenia sväteho Kríža

História k sviatku Povýšenia sväteho Kríža | Správy Výveska | Scoop.it


Sv. Helena vo Svätej zemi, v Jeruzaleme, v roku Pána 326 našla sv. Kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus (Niektorí historici kladú nájdenie sv. Kríža na 14. september roku Pána 320).

Christin's insight:

Ponúkame článok o histórií sviatku Povýšenia sv. Kríža.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ranná homília pápeža Františka na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Ranná homília pápeža Františka na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho | Správy Výveska | Scoop.it

Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať maličkými. Pápež František to povedal vo svojej homílii, ktorú dnes na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho predniesol pri slávení v Dome sv. Marty. Svätý Otec vysvetlil, že Pán „sa zamiešal medzi nás na ceste života“ a dal nám „svojho Syna a život svojho Syna za našu lásku“.

Christin's insight:

Podnet k svojej úvahe našiel Svätý Otec v dnešnom prvom čítaní z knihy Deuteronómium (Dt 7,6-11). Mojžiš hovorí Izraelitom, že Boh si ich vyvolil, aby boli jeho ľudom medzi ostatnými národmi. Boh nám podľa pápežových slov „dal v Ježišovom srdci milosť oslavovať s radosťou veľké tajomstvá našej spásy, jeho lásku voči nám“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čo môžeš dnes obetovať Bohu?

Čo môžeš dnes obetovať Bohu? | Správy Výveska | Scoop.it

Nechaj sa inšpirovať našimi tipmi.

Christin's insight:

Dnes si v Cirkvi pripomíname udalosť, kedy Jozef s Máriou priniesli malého Ježiša do chrámu, aby ho obetovali Bohu. Čo však môžeš (nielen) v dnešný deň obetovať Bohu ty?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Novoročné predsavzatie: byť Bohorodičkou 

Novoročné predsavzatie: byť Bohorodičkou  | Správy Výveska | Scoop.it

Panna Mária bola vyvolená už od počiatku sveta pre povolanie byť Božou mamou. Bola stvorená čistučká, bez akejkoľvek nedokonalosti. Svätí hovoria, že Boh by mohol stvoriť iný svet, väčší svet, možno aj nejakým spôsobom krajší svet, keby chcel, ale nemohol by stvoriť dokonalejšiu matku pre svojho Syna. Dokonalejšie sa totiž Máriu stvoriť nedalo.

Christin's insight:

Slávnosť panny Márie Bohorodičky je najstarší mariánsky sviatok slávený katolíckou cirkvou a najstaršia zachovaná mariánska modlitba je práve tá, kde sa Márii pripisuje titul Božej rodičky.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Na sviatok patróna misií pápež František pozýva kresťanov byť misionármi

Na sviatok patróna misií pápež František pozýva kresťanov byť misionármi | Správy Výveska | Scoop.it

Na sviatok spolupatróna misií svätého Františka Xaverského, jezuitského misionára v Indii a Japonsku zo 16. storočia (1506-1552), pápež František v odkaze rozoslanom cez sociálnu sieť Twitter pripomína: „Všetci sme pozvaní vyjsť ako misionári a priniesť posolstvo Božej lásky každému človeku a do každého prostredia.“

Christin's insight:

Na sviatok spolupatróna misií svätého Františka Xaverského, jezuitského misionára v Indii a Japonsku, pápež František pripomína: „Všetci sme pozvaní vyjsť ako misionári a priniesť posolstvo Božej lásky každému človeku a do každého prostredia.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tvojím znakom víťazstva je svätý kríž!

Tvojím znakom víťazstva je svätý kríž! | Správy Výveska | Scoop.it
Prinášame úvahu popredného nemeckého teológa k dnešnému sviatku.
Christin's insight:

Kde majú ľudia kríž vo veľkej úcte, kde sa naň pozerajú s vierou a nechávajú sa prijať do lásky Ježiša Krista, tam sa kríž stáva ich záchranou. Konštantín a Helena a s nimi ženy a muži Jeruzalema uctievajúci kríž robia hlboké poklony pred krížom, aby sa nechali skrze jeho silu požehnať pre svoj život. Môžeme sa zaradiť do ich zástupu a prosiť: „Zachráň, Pane, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Víťazstvo nám udeľ nad rozhnevaným nepriateľom a ochraňuj skrze svoj kríž všetkých svojich veriacich.“ (tropár)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tvoje narodenie darovalo radosť celému svetu

Tvoje narodenie darovalo radosť celému svetu | Správy Výveska | Scoop.it
Úvaha popredného nemeckého teológa k dnešnému sviatku narodenia Panny Márie.
Christin's insight:

Narodením Márie sa aj narodenie Vykupiteľa posúva do dostupnej blízkosti. To dodáva bohoslužbám sviatku Máriinho narodenia priam vianočný charakter: „Tvoje narodenie, ó Božia Matka, darovalo radosť celému svetu; lebo z teba vyšlo Slnko spravodlivosti: Kristus, náš Boh; sňal prekliatie a priniesol požehnanie, zničil smrť a daroval nám večný život.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Aké zmeny prináša povýšenie spomienky svätej Márie Magdalény na sviatok

Aké zmeny prináša povýšenie spomienky svätej Márie Magdalény na sviatok | Správy Výveska | Scoop.it

Cirkev na celom svete si dnes pripomína svätú Máriu Magdalénu, prvú svedkyňu a zvestovateľku vzkrieseného Krista. Na liturgický stupeň sviatku bola táto spomienka povýšená na základe dekrétu zo dňa 3. júna 2016. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zverejnila zmeny v Rímskom misáli a v Liturgii hodín, ktoré s povýšením na sviatok súvisia.

Christin's insight:

Ako sa vyjadril sekretár Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí arcibiskup Arthur Roche, „toto rozhodnutie zapadá do aktuálneho cirkevného kontextu, ktorý si žiada hlbšie reflektovať nad dôstojnosťou ženy, nad novou evanjelizáciou a nad veľkosťou tajomstva Božieho milosrdenstva."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František novým metropolitom: Východiskom Cirkvi je modlitba

Pápež František novým metropolitom: Východiskom Cirkvi je modlitba | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František včera na slávnosť sv. Petra a Pavla, patrónov Ríma, slávil Eucharistiu v Bazilike sv. Petra, na ktorej požehnal pália 25 novým metropolitným arcibiskupom z celého sveta.

Christin's insight:

Božie slovo tejto liturgie obsahuje dve kľúčové slová: uzavretosť / otvorenosť. Pokiaľ ide o uzavretosti, modlitba sa javí ako hlavné východisko: východisko pre spoločenstvo, ktoré riskuje, že sa uzatvorí samo v sebe kvôli prenasledovaniu a strachu... Modlitba, ako pokorné zverenie sa Bohu a jeho svätej vôli, je vždy východiskom z našich osobných a komunitných uzavretostí. Je to veľké východisko z uzavretostí.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti

Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti | Správy Výveska | Scoop.it

Ján Krstiteľ je s Ježišom nielen v úzkom príbuzenskom, ale predovšetkým v duchovnom vzťahu. Je Pánovým predchodcom, ktorého úlohou je ohlasovať Ježiša a raziť mu cestu do sŕdc ľudí. Nemecký teológ Hans Sauter prináša úvahu k dnešnému sviatku narodenia Jána Krstiteľa.

Christin's insight:

 V Lukášovom evanjeliu o ňom čítame: „Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ (Lk 1,17) Pripraviť sa pre Pána – čo to znamená pre jednotlivca? Aké pokyny nám k tomu dáva ikona Predchodcu?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František pastierom Cirkvi: Starajte sa o stádo „ochotne“ a buďte „vzorom“

Pápež František pastierom Cirkvi: Starajte sa o stádo „ochotne“ a buďte „vzorom“ | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František včera na sviatok Katedry sv. apoštola Petra predsedal slávnostnej eucharistii vo Vatikánskej bazilike. Tento deň sa tiež slávi ako Jubileum Rímskej kúrie, Governatorátu a inštitúcií spojených so Svätou stolicou.

Christin's insight:

Na slávnosti sviatku Katedry sv. Petra sa zúčastnili zamestnanci Vatikánu s rodinnými príslušníkmi, medzi ktorými nechýbali aj Slováci pracujúci v rámci rôznych dikastérií. Svätý Otec povzbudil členov Rímskej kúrie, aby sa starali o svoje stádo „ochotne“ a stali sa „vzorom“ pre všetkých.

Tu si môžete prečítať aj plné znenie homílie pápeža Františka.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako sa Sedembolestná Panna Mária stala našou patrónkou

Ako sa Sedembolestná Panna Mária stala našou patrónkou | Správy Výveska | Scoop.it
Nie je veľa krajín, kde je mariánsky kult taký rozšírený ako Slovensku. V podstate v každom našom regióne sa nachádza nejaké mariánske pútnické miesto a vysoký je tiež počet kostolov a kaplniek zasvätených Panne Márii.
Christin's insight:

Nie je veľa krajín, kde je mariánsky kult taký rozšírený ako Slovensku. V podstate v každom našom regióne sa nachádza nejaké mariánske pútnické miesto a vysoký je tiež počet kostolov a kaplniek zasvätených Panne Márii.


Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávime 15. septembra.

more...
No comment yet.