Půl tisíciletí papežské astronomie: Vatikánská observatoř / Christnet.cz | Správy Výveska | Scoop.it
Nejméně od roku 1576 lze hovořit o systematickém astronomickém pozorování, které probíhá pod záštitou a s podporou papežství. Jeho nemalá část se přitom pojí s prací jezuitského řádu. Jestliže bychom měli identifikovat nějakou vědní disciplínu, kterou papežství podporovalo a rozvíjelo více než jinou, pak by zřejmě astronomie zaujímala první místo, i když to pro mnohé může být (například kvůli Galileimu) poněkud překvapivé.