Pápež definívne vylúčil, že za kňazov sa budú vysväcovať aj ženy | Správy Výveska | Scoop.it
Pápež František s konečnou platnosťou vylúčil možnosť pôsobenia žien v kňazskej službe. Zdôraznil, že katolícka cirkev sa v tejto otázke bude pridŕžať rozhodnutia pápeža Jána Pavla II., ktorý vysviacku žien odmietol.