Katolícka charita vyzbierala v zbierke vyše 13 000 školských pomôcok | Správy Výveska | Scoop.it

Od júna do začiatku septembra prebiehal na celom území Slovenska 8. ročník Zbierky školských pomôcok, ktorý zorganizovala Slovenská katolícka charita (SKCH). Za pomoci siete diecéznych a arcidiecéznych charít  vzniklo viac ako 40 zberných miest. Darcovia  mohli takouto formou podporiť deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov.