SINKIES: Charita varuje pred novou formou chudoby v Európe

3 z 10 mladých v Európe sú alebo žijú na hranici chudoby :-( SINKIES – Single Income, No Kids (Jeden príjem, žiadne deti)

Ranná homília pápeža Františka: Pamätať na smrť nie je čosi negatívne

Meditovať nad koncom sveta a tiež nad koncom každého z nás, to je pozvanie Cirkvi pre každého, ktoré vychádza z dnešného evanjelia (Lk 17,26-37) a ktoré pápež František komentoval počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty.

Tvít pápeža Františka: Deliť sa s chudobnými patrí k životnému štýlu

Potrebujeme sa stretávať s chudobnými a naučiť sa s nimi deliť, aby sa to stalo naším životným štýlom.

 

(Tvít pápeža Františka 17. novembra 2017)