Predseda KBS apeluje na Súdny dvor EÚ kvôli jedinečnosti manželstva

Uznanie akéhokoľvek zväzku iných osôb za manželstvo je degradovaním prirodzenosti a degradovaním jedinečnosti manželstva. Myslí si to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský.

Odkaz sv. Jána XXIII. pre Európu a svet - rozhovor s pápežom Františkom

Svätý Otec František: Verím, že najdôležitejšia úloha náboženstiev je podpora kultúry stretávania spolu s podporou opravdivej výchovy k zodpovednému správaniu v starostlivosti o stvorenstvo. A v tom nám svätý Ján XXIII. zanechal naozaj veľké príklady, vzácne dedičstvo, z ktorého môžeme stále čerpať.

Mons. Becciu menovaný za prefekta Kongregácie pre kauzy svätých

Svätý Otec vymenoval za prefekta Kongregácie pre kauzy svätých Mons. Giovanniho Angela Becciu. Nový úrad prevezme od septembra.