Nasťa Kuzminová. Po prvom dieťati jej v Rusku zakázali pretekať.

Anastasia Kuzminová reprezentuje Slovensko od roku 2008. Pôvodne ruská reprezentantka dostala od bývalej domoviny po narodení prvého syna stopku. Práve u nás mohla športovú kariéru a materstvo spojiť. Výsledkom je šťastný rodinný život a splnený olympijský sen.

Krédo veriaceho komunistu

Toto, nie dav, je srdce komunizmu. Ale patrí k nemu aj ten dav: zaplnené Staromestské námestie 21. februára, generálny štrajk z 24. februára či plný Václavák v stredu 25. februára 1948, kde stál Clementis vedľa Gottwalda. Nič z toho ale nepôsobí tak hrozivo, ako Clementisova viera.

Pôstne kázne R. Cantalamessu budú na tému: «Oblečte si Pána Ježiša Krista»

Päť pôstnych kázní pátra Cantalamessu zaznie ako už tradične v pápežskej kaplnke Redemptoris Mater. Bude to v piatky pôstneho obdobia počnúc 23. februárom a pokračujúc 2., 9., 16. a 23. marcom, vždy ráno o 9. hodine.

Darček podľa svojho výberu alebo prekvapenie? 

Dnes vidíme bežne rodičov, ktorí zoberú svoje dieťa do hračkárstva, nech si svoj darček samo vyberie. Alebo pri oslavách detí sa stretávame so zoznamom od oslávenca, čo si praje dostať od hostí. Mali by sme dať deťom šancu vyberať si narodeninový darček? Alebo ho viesť k radosti z prekvapenia a vďačnosti za dary, ktoré dostalo? 

Mons. Vladimír Fekete sa chce modliť a pracovať pre pokojný Azerbajdžan

Nový biskup pripravil v utorok 13. februára v Kongresovom centre Hyat Regency oficiálnu recepciu pre predstaviteľov spoločenských, vzdelávacích a náboženských inštitúcií krajiny i pre veľvyslancov akreditovaných v Azerbajdžane. 

Katechetická reč na začiatok Svätého a Veľkého pôstu

Milosť a pokoj od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a z našej strany modlitba, požehnanie a odpustenie celej plnosti Cirkvi.   

Prednesme ďakovný chválospev trojjedinému Bohu, ktorý nás uznal za hodných znovu dôjsť k Svätému a Veľkému pôstu, aby sme bojovali dobrý asketický boj, aby sme sa zamerali na to jediné „potrebné“ (porov. Lk 10,42).