Tipy na týždeň - bežecká štafeta s Ankou za život, Kurz Samuel a Aplikácia spirituality v podnikaní

September ubehol veľmi rýchlo a ak hľadáte nejakú možnosť duchovného rozvoja alebo príležitosť si zašportovať s duchovnou myšlienkou, máme pre Vás tieto tipy. Čaká nás bežecká štafeta S Ankou za životKurz Samuel a Aplikácia spirituality v podnikaní.

J. Duda: Biskupi by mali zamedziť prístup homosexuálnych mužov ku kňazstvu

Profesor Ján Duda: "Porušovanie celibátu a čnosti čistoty, či už homosexuálne, alebo heterosexuálne, by sa v Katolíckej cirkvi nemalo tolerovať. Je to porušovanie cirkevnej disciplíny a z hľadiska kresťanskej mravnosti je to hriech. Mravnosť v Cirkvi musí existovať na normálnej úrovni, ak chce Cirkev ohlasovať evanjelium."

Tretí deň apoštolskej cesty pápeža Františka: Lotyšsko

Svätý Otec František na návšteve Lotyšska: "Index ľudského rozvoja sa meria aj schopnosťou rásť a rozrastať sa. Rozvoj komunít sa nedeje a ani nemeria čisto len cez majetok alebo zdroje, ktorými disponujú, ale cez ich túžbu plodiť život a vytvárať budúcnosť."

Žilina bude opäť hostiť ekumenický festival Týždeň kresťanskej kultúry

V programe deviateho ročníka Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline (TKK) sa stretávajú dva významné momenty pamäte – sté výročie vzniku Československa a začiatok osláv dvadsiateho výročia vzniku EKUZY – združenia cirkví spolupracujúcich v Žiline, ktoré vychádza na budúci rok. Obidvom výročiam sme prispôsobili aj ponuku podujatí,“ vysvetlil riaditeľ festivalu Dušan Václav.

Východ Slovenska zažije slávnosť uloženia relikviára novej blahoslavenej

Príďte všetci do Vysokej nad Uhom. Pozývam vás na slávnosť, ktorá bude spojená s uložením relikviára s jej ostatkami. Poďakujme Bohu za dar blahorečenia mučeníčky čistoty. Je to silný signál a svetlo z východu pre našu západnú konzumnú spoločnosť.

Príhovor pápeža predstaviteľom Lotyšska: Korene, ktoré sú v nebi

Ďakujem Vám, pán prezident, za Vaše milé slová na privítanie a za pozvanie na návštevu Lotyšska, ktoré ste mi odovzdali pri našom stretnutí vo Vatikáne. Som šťastný, že môžem byť vôbec po prvý raz v Lotyšsku i v tomto meste, ktoré, ako celá vaša krajina, zažilo ťažké sociálne, politické, ekonomické a duchovné zápasy, dôsledok niekdajších rozdelení a konfliktov, ktoré sa však dnes stalo jedným z hlavných kultúrnych, politických a námorných stredísk tohto regiónu.