Čo robiť, aby sme nevyhoreli

Známy český gréckokatolícky kňaz, psychiater, spisovateľ Max Kašparů vo svojich prednáškach neraz hovorí o šiestich stenách, ktoré človeka chránia pred vyhorením. Aké sú to?

Prečo sa s deťmi spoločne hrať? 

Keď sa rodičia s deťmi hrajú, často im dovolia vyhrať. Keď je dieťa maličké, tento pocit potrebuje zažiť hlavne kvôli tomu, aby si vybudovalo reálne vnímanie svojej sily a sebaistotu, ktorú potom môže použiť v situácii, keď bude raz prehrávať s kamarátmi. Keď mu rodič ukáže, ako sa prehráva, ako sa dá takáto situácia zvládnuť, tak dieťa to odpozoruje a v potrebnej situácii odpozorovanú stratégiu vie využiť.

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sa dožíva 60 rokov

Bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi pri tejto príležitosti prajeme veľa Božieho požehnania na jeho životnej ceste do ďalších rokov, ako aj pre jeho poslanie v službe Cirkvi na Slovensku.

Je to Macron, nie nacionalisti, kto uviazol v 30. rokoch minulého storočia

Macronovými terčami sú novovytvorená vláda v Taliansku, ako aj tie v Maďarsku, Poľsku a Českej republike, ktoré kladú odpor voči prúdeniu migrantov do Európy. K svojej analógii sa vrátil tento mesiac, keď v rozhovore povedal, že ho „zarazila“ podobnosť dnešných čias s 30. rokmi 20. storočia, a opäť vyzval na odpor k „lepre nacionalizmu“.

Sochári vymodelujú betlehem z piesku priamo na Vatikánskom námestí 

Približne 700 ton piesku pochádzajúceho z talianskych Dolomitov už priviezli na Námestie sv. Petra. Po príprave materiálu začnú na diele pracovať štyria sochári: Richard Varano z USA, Iľja Filimontsev Ruska, Susanne Ruseler z Holandska a Radovan Živný z Českej republiky.

Homília na Svetový deň chudobných: Ježišova a naša podaná ruka 

Všimnime si tri činnosti, ktoré Ježiš vykoná v evanjeliu.
Prvá: Kým je deň v plnom prúde, zanecháva: zanecháva zástup práve vo chvíli úspechu, keď ho oslavujú za to, že rozmnožil chleby. A kým si apoštoli chceli vychutnať slávy, hneď ich núti, aby odišli a sám rozpúšťa zástup (porov. Mt 14,22-23). Keď ho ľudia hľadajú, on odchádza sám. Keď všetci zostupujú, on vystupuje na vrch, aby sa tu modlil.