Dobrota a múdrosť - 100 myšlienok Jána XXIII

Spôsob myslenia Jána XXIII. môže byť vzorom pre našu unavenú a uvravenú dobu, môže byť pozvaním, ako vnímať veci jasnejšie a s väčším pokojom.

Chronológia svätorečenia Jána Pavla II.
Svätorečenie je náročný a často zdĺhavý proces s prepracovanými pravidlami. V informačnej skratke vám prinášame priebeh svätorečenia Jána Pavla II. 
Miesto požehnania v krajine bez mena

Nie však telesné uzdravenia sú tým najdôležitejším. Ani senzácie, ktoré mnohí hľadajú. Najdôležitejším je posolstvo nádeje, ktoré toto miesto prináša. Netreba veľa, aby sa svet zmenil k lepšiemu... stačí obrátenie srdca, každý nech začne sám od seba.

ĽudiaĽuďom - Kúpa Domu prijatia pre rodiny - Rodinkovo

Výborný projekt "Dom prijatia pre rodiny - RODINKOVO" prosí o našu štedrosť. Odporúčame! Viac o Rodinkove aj tu: www.rodinkovo.sk

Rím sa už zapĺňa nedočkavcami. Slováci národnú púť nechystajú

Svätorečenie dvoch pápežov v prítomnosti dvoch žijúcich pápežov priláka do centra Katolíckej cirkvi milióny veriacich.

MUŽ MODLITBY (2): Ján Pavol II. nosil pri sebe zoznam zamestnancov. Modlil sa za konkrétne mená

Každý deň sa modlil za dary Ducha Svätého. Modlitbu, ktorú ho naučil otec. Bolo to dávno, to bol ešte miništrantom. Nezabudol ju, ani keď sa stal nástupcom svätého Petra.