21 krokov k pevnejšiemu manželstvu

Dobré manželstvá sa nezrodia len tak samy od seba, zvlášť nie dobré katolícke manželstvá. Milovať druhého človeka – druhého zraneného, hriešneho, slabého a zlomeného človeka tak, ako Kristus miluje Cirkev, si vyžaduje prácu. Vyžaduje si to trpezlivosť, pokoru, miernosť, odpúšťanie, čestnosť, komunikáciu, čas, obetu, radosť, smiech a milosť – veľmi veľa milosti.

Slovensko si pripomenulo 80. výročie smrti Andreja Hlinku

Monsignora Andreja Hlinku, jednu z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín, kňaza, osvetového a politického činiteľa v zápase za plnoprávnu prítomnosť Slovenska v Európe, si pri príležitosti 80. výročia jeho smrti uctili v Ružomberku, kde zomrel 16. augusta 1938 vo veku 73 rokov.

Zamyslenie Pátra Milana Bubáka SVD: Duchovná obživa

Vy sa rozhodnete svoj duchovný hlad ísť nasýtiť do kostola a budete očakávať, že odtiaľ odídete naozaj nasýtení a občerstvení. Mnohí z vás sa však takými dnes cí-tiť nebudete. Pravdu povediac, je nemálo tých, ktorí z kostola vychádzajú ešte hladnejší, než do neho vstupovali a možno aj s hnevom na to, čo všetko tam zažili a na tých, čo to spôsobili.

Hľadať hodnotu v slabosti

Naša hodnota nepochádza z toho, čo všetko môžeme urobiť, ako vyzeráme či zo vzťahov, ktoré vedieme − pramení z toho, kým sme.

Osudný rok 1204: latinská Konštantínopolská ríša

Nechýbajú historici, podľa ktorých k veľkej cirkevnej schizme došlo až o poldruha storočia po roku 1054.

Alexander Veľký a politická nutnosť

Fiktívny list Alexandra Veľkého svojmu učiteľovi Aristotelovi podľa Karla Čapka.