Ranná homília: Rozlišovanie a bdelosť voči zaliečaniu diabla

„Bdelosť. Cirkev nám ustavične radí robiť si spytovanie svedomia: čo sa odohrávalo v mojom srdci, dnes, pre túto vec? Prišiel tento zaliečavý démon ku mne so svojimi priateľmi? Rozlišovanie. Odkiaľ pochádzajú komentáre, slová, poučovanie, kto to hovorí? Rozlišovanie a bdelosť, aby sme nenechali vstúpiť toho, kto klame, zvádza, omamuje. Prosme Pána o túto milosť, milosť rozlišovania a milosť bdelosti.“

Pápežov apel na synode: Zmierenie a pokoj pre Blízky východ

Pápež František vyzval synodálnych otcov, aby spoločnú modlitbu breviára, ktorou každý deň začínajú pracovné zasadnutia, obetovali na úmysel „zmierenia a pokoja na Blízkom východe“.

vKontexte: Pápež, ktorý si nekladie ľahšie výzvy


Martin Kramara pre Radio Vaticana: Pápež František má katolícke postoje, nech už si novinári píšu, čo chcú, ale zároveň je pastierom a otcom aj tým, ktorých životy z rozličných dôvodov náročným výzvam evanjelia v konkrétnych okolnostiach nezodpovedajú. Pápež sa však pokúša byť mostom skôr než plotom. František si v skutočnosti kladie oveľa náročnejšiu výzvu, než sa môže javiť. Tak náročnú, že sa môže zdať z ľudského pohľadu až neuskutočniteľná. Lenže pápež nehľadí len na to, čo je ľudské.


Posadnutie zlým duchom

Zamyslenie k dnešnému evanjeliu od don Jozefa Luscoňa.

Laický audítor Paloni: Základná otázka synody? Ako dnes vychovať kresťanov

"Jednou z najdôležitejších otázok - pre budúcnosť cirkvi a ľudstva - je odovzdávanie viery novej generácii. Ako máme my rodičia odovzdať vieru svojím deťom? Ako ju rozvíjať? My osobne sme ju získali na ceste kresťanskej iniciácie. Pomáha to tiež v odovzdávaní viery našim deťom."

Štát ukázal plán pre LGBTI ľudí. Pozrite sa, čo navrhujú

Učebné materiály o LGBTI ľuďoch, ekonomická analýza prípadného právneho uznania párov rovnakého pohlavia či rozšírenie skutkových podstát trestných činov o homofóbne nenávistné verbálne prejavy. Toto všetko obsahuje plán pre LGBTI ľudí.