Kompletný text záverečnej správy mimoriadnej synody biskupov

 Text záverečnej správy mimoriadnej synody biskupov už aj v slovenčine...

Gospel Workshop 2014

Už po druhý krát je tu pre vás Gospel Workshop s americkým lektorom Brian Fentressom. Je to opäť možnosť nielen spievať spolu s ďalšími 80 spevákmi, ale aj naučiť sa niečo nové, stretnúť sa so super ľuďmi. Počet účastníkov obmedzený na 80 ľudí! 

Chestertonove zvláštne maličkosti

Ohromné maličkosti sú zbierkou tridsiatich deviatich  „neveľkých, ale zvláštnych príbehov“. V titulnej eseji Ohromné maličkosti konštatuje, že človek dneška chce byť veľký, chce cestovať, všetko spoznať presúvaním sa z miesta na miesto; pritom stačí zostať na svojom a dobre sa dívať, poctivo premýšľať, mať otvorené srdce: „Svet nikdy nezahynie na nedostatok divov, nanajvýš na nedostatok údivu.“

Víkendovka Karola Lovaša - Wintonovo dieťa:

Príbeh o človeku, ktorý sa modlil za nacistov....ktorí mu zabili celú rodinu....

Rodičia sú šťastnejší ako bezdetné páry

rodičia pokladajú výchovu detí za vysoko stresujúcu, ale i  za svoju veľmi významnú úlohu. Cítia sa byť oceňovaní za čas, ktorí so svojimi deťmi trávia, aj napriek tomu, že im to môže prinášať stres.“

Cirkevný analytik: Cirkev je povolaná ísť do ulíc, nie obdivovať v zrkadle svoju pompéznosť - Akt...

Odpovede cirkevného analytika a pedagóga na KU Imricha Gazdu na otázky čitateľov.