Neopováž sa reptať voči svojmu kňazovi a biskupovi, špiníš na Božiu firmu!

A daj pozor, možno on, či je to kňaz alebo biskup, už v Božích očiach oľutoval svoje hriechy. Ty sa však dopúšťaš väčšieho hriechu, špiníš na Božiu firmu. Nemysli si, že to bude bez trestu. Špiníš na celú Cirkev.

Izraelská vláda schválila zákon o národnom štáte Židov

Je ťažké si predstaviť, žeby niektorá krajina v Európe vyhlásila, že je kresťanského charakteru a že je národný štát kresťanov. Okrem Vatikánu samozrejme.

Pavol Hudák: Krása mužnosti a srdce ženy, 2.časť (video)

Ponúkame prednášku kňaza Pavla Hudáka. Otec Pavol nás ako spoločenstvo pozýva k láske a k darovaniu všetkého. Ukazuje, že povolanie a dar plodnosti sú spojené. Zamýšľa sa i nad duchovným povolaním. Tiež hovorí o dôsledkoch predčasného sexuálneho života mladých ľudí.

Richter chce odoberanie slovenských detí riešiť na úrovni V4

V roku 2012 vo Veľkej Británii odobrali slovenským rodičom 116 detí, slovenské Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí sa vo všetkých prípadoch snažilo vrátiť deti späť do biologických rodín, čo sa väčšinou podarilo.

Papež: Kristus prolil krev pro mého bratra, nikoli pro moje ideje

Pápež aj v tomto príhovore zdôrazňuje otvorenosť božím prekvapeniam.

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Sviatok Krista Kráľa u gréckokatolíkov

Niektorí liturgisti si kládli otázku, či zaradenie tohto sviatku bolo záväzné len pre latinskú cirkev, alebo sa týkalo aj východných cirkví. Na takto postavenú otázku je potrebné pripomenúť, že úcta Krista-Kráľa má na Východe hlboké korene a rozhodne nezačala až v časoch pápeža Pia XI. Obraz Krista-Kráľa, Vševládcu, (po grécky Pantokratora), v byzantských chrámoch už dávno predtým zdobil každý ikonostas ako centrálny motív tejto obrazovej steny spájajúcej svätyňu s loďou chrámu.