Milovací rebríček

Boh na prvom mieste, potom manžel, deti... Ako je to u vás? Nemáme, hlavne my matky, tento rebríček trochu rozhádzaný?

Irán vs. Turecko: neutíchajúca rivalita na Blízkom východe

Na Blízkom východe je miesto pre jedného šacha alebo sultána, ale nie pre šacha a sultána.

Užívať si materstvo

Rozhovor s Jankou Ester Horniakovou, profesionálnou žurnalistkou, redaktorkou rádia Lumen, o tom, ako si užíva svoje materstvo.

Katechéza Svätého Otca Františka: Návod na sebavýchovu k nádeji

Svätý Otec tiež vyjadril svoju duchovnú podporu Mexiku, ktoré včera zasiahlo zemetrasenie o sile 7,1 stupňov a vyhasilo vyše dve stovky životov

Bielorusko bude po prvý raz hostiť Radu európskych biskupských konferencií

Predsedovia biskupských konferencií 45 krajín Európy sa budú venovať dvom hlavným témam. Prvou sú mladí, ich priania, potreby, obavy, očakávania, vzťahy a výzvy, ktoré súčasný svet v neustálej zmene kladie pred Cirkev. Druhou, nie menej dôležitou, je téma Európy a osobitne prínos a poslanie Cirkvi pri budovaní spoločného európskeho domu.

Vitajte v lepších divadelných časoch

V javiskovom zhmotnení neraz zložitých myšlienok i obrazov sa však udial divadelný zázrak a tvorcom sa nepochybne darilo odkrývať v divákovej fantázii neobyčajné pradivo o nadčasovom stave ľudského jestvovania. Predstavovalo sa to všetko s ľahkosťou, no pritom s výsostnou naliehavosťou.