Bratislavské Hanusove Dni

Je dosť možné, že od 23.4. do 30.4. budete mať ťažké rozhodovanie, ktorého workshopu alebo podujatia sa máte v rámci Bratislavských Hanusových Dní zúčastniť.

Bruselské vypočutie iniciatívy Jeden z nás: Svitá v Európe na lepšie časy?

Európska únia a Európsky parlament sa postupne dostávajú do povedomia ľudí a nie vždy v dobrom svetle: "Mnohým pripadá EÚ ako entita bez duše. Síce veľká, mocná, dokonca aj prospešná a užitočná, ale akosi bez autenticity, bez duše a tým aj bez svedomia. Svedomie sa dá možno vypnúť, utlmiť anestetikom, prehlušiť, ale nikdy nie úplne stratiť. V tom je nádej aj pre nás, aj pre našu Európu." 


Postupne je však viac počuť novú generáciu, predstavuje pro-life témy priamo a zrozumiteľne, napr. naposledy Bratislava za život.Nie je pochod ako pochod, alebo pokroky pro-life hnutia na Slovensku

Zameranie sa na možnosti pomoci tehotným matkám v núdzi zvyšuje pravdepodobnosť, že pomoc sa dostane tam, kde je potrebná. Zároveň sa odoberá z úst argument tým, ktorí považujú pro-life hnutie za povrchné.

Kresťania sa menia

Bratislava za život očami Jaroslava Danišku: "Štyri pätiny účastníkov boli mladí ľudia do 35 rokov. Sršala z nich pozitívna energia, neboli to žiadne zachmúrené tváre ľudí, ktorým ušiel vlak dejín, naopak, tí ľudia dokážu byť moderní a pritom sa hlásiť k nepopulárnej téme a ochrane vysmievaného ľudského práva. A niečo preto aj robiť."

My kresťania máme veľké bohatstvo v rozmanitosti a jednote

Cirkev znamená množstvo inšpiratívnych ľudí, akými boli svätí. Či už je to svätý František, ktorý ma učí pokore a vďačnosti Bohu za každý dar alebo Don Bosco, otec a učiteľ mládeže... Všetkých povolal ten istý Boh, inšpirovala ich Jeho láska. On nám dal dar rozdielnosti, aby už nebolo medzi nami núdznych a predsa i dar jednoty, aby už nebolo rozdelenia, aby sme všetci patrili Jemu. 

Estrela chce obmedziť občianske práva kresťanov v EÚ

Mená ako Edite Estrela a Ulrike Lunacek netreba mnohým kresťanom na Slovensku zvlásť predstavovať. Poslankyňa Edite Estrela sa opäť hlási o slovo a aktálne chce obmedziť občianske práva kresťanov v EÚ. Podľa Anny Záborskej je pani Estrela je demokratka len dovtedy, kým ostatní súhlasia s jej názormi.