Vyhodnotenie konferencie Nenápadní hrdinovia 2015 | Nenápadní hrdinovia

Záštitu nad udalosťou prebral pán Karol Maník z Prešova, sám prenasledovaný komunistickým režimom, odsúdený na doživotie. Aj keď sa zo zdravotných dôvodov konfenrencie nezúčastnil, študentom odkázal: “Budem spojený s celým spoločenstvom konferencie v duchu na diaľku. Modlím sa za mladých, aby boli hlboko zakorenení v Bohu, a tak odvážne pretvárali súčasný svet na lepší.”

Dodatok k téme relikvií: Human body exhibition a kostnice v katolíckych kostoloch

Samozrejme môžme polemizovať o "estetickom" rozmere takejto "výzdoby" hrobky, ale zmysel je diametrálne odlišný od výstav Human body, ktoré nie sú priestorom pohrebiska, ale banalizujú a komercializujú ľudské pozostatky. 

Domáca liturgia po krôčikoch trochu inak

Inšpirácie na to, ako prežiť v rodine advent, začiatok nového liturgického roka, a dobre sa pripraviť na Vianoce.

Listy od detí pre Františka

Páter Antonio Spadaro a Tom Garth z vydavateľstva Loyola Press na rok 2016 pripravili ďalšiu novinku podobnú tejto – antológiu zachytávajúcu 31 najkrajších listov, ktoré pápež František dostal od detí. V knihe nebudú chýbať ani Františkove odpovede na ne

Povedzme to rovno: problém je aj v učiteľoch

V mnohých školách vznikla kultúra, kde je učenie výhodným džobom pre tých učiteľov, ktorí oceňujú iné „benefity“.

Najžiadanejšou fakultou je lekárska Univerzity Komenského v Martine (rebríčky fakúlt)

Na dobrom mieste sú aj FF a PF Katolíckej univerzity v Ružomberku.