Stratégia rodovej rovnosti alebo Dokument proti zdravému rozumu

Renáta Ocilková: "Bežiac na vzdialené parkovisko spomenula som si na časy, keď som mohla parkovať v areáli Úradu vlády SR a do budovy som vstupovala na služobný preukaz. V čase, keď som tam pracovala. Dnes som tam bola ako nežiaduci občiansky element. Je mi cťou byť pre túto politiku nežiaducou..."

Nezastaviteľní prinášajú nebo na zem

Godzone: "Túžime, aby armáda Kráľa vykročila ako jeden muž a prinášala Svetlo, ktoré prežiari každú temnotu."

Keď nám starnú rodičia

Každý máme nejakú tú svoju realitu a tiež nejaké vnútorné zásady, presvedčenia o tom, ako by mali „dožiť“ naši rodičia  a ako na tom chceme, vieme byť účastní my sami. Keď tak sto rokov dozadu žili tri generácie v jednom dvore, toto asi témou nebolo, že kde skončí babka, či dedko...

Pápežská univerzita Urbaniana pomenovala aulu po Benediktovi XVI.

Emeritný pápež v posolstve poukazuje na rozmer univerzality, charakteristický pre Urbanianu a tiež aj na dôvody, prečo misijná činnosť nestratila ani v dnešnom svete na svojej aktuálnosti a nemožno ju zanedbať ani pri pohľade na význam dialógu a spoločného úsilia náboženstiev o pokoj vo svete.

Moja cesta na kapitulu | Saleziánky.sk

Zážitky slovenskej laičky, ktorá sa zúčastňuje generálnej kapituly Dcér Márie Pomocnice. (FMA, sestry saleziánky), ktoré sú zároveň najväčšou ženskou rehoľou na svete.

Don Karol Maník píše prvé postrehy z Ukrajiny: Môj domov!

"Čo tu je iné v porovnaní so Slovenskom, je podľa mňa aj to, že vieru a náboženstvo je tu silno vnímať aj navonok. Ľudia sa bežne prežehnávajú keď idú okolo kostola a to aj muži, aj mladší aj starší. V kostole je v nedeľu veľmi veľa ľudí a pritom všetci stoja, lavice nie sú! Keď bola v našom kostole omša na mariánsky sviatok, na ktorej bol prítomný aj náš hlavný predstavený, tak jeho prvá reakcia bola: „V Taliansku a ani v Španielsku nie je možné, aby deti a mladí stáli dve hodiny bez vyrušovania v kostole...“ Tu to je bežná vec."