Tvít pápeža Františka: Odpovedajme Bohu rozpoznávajúc ho v blížnom

(Tvít pápeža Františka 22. septembra 2017) 

Úspešný mladý primátor mení rodné mesto

Primátor zároveň podporuje aj kultúrne a športové podujatia na celonárodnej úrovni. Tajomná Levoča je jedným z najprestížnejších a pútavých podujatí Prešovského samosprávneho kraja.

Cirkev potvrdila pravidlo nulovej tolerancie voči pedofílii

Na základe odporúčania komisie neskôr pápež listom motu proprio z roku 2016 stanovil aj normu pre cirkevné stíhanie biskupov a vyšších rehoľných predstavených aj zo zanedbania ochrany zraniteľných osôb. Komisia vedená bostonským arcibiskupom kard. Seanom Patrickom O'Malleym, ktorá pracuje už tri roky, okrem iného zaviedla aj deň modlitby za obete a poskytuje poradenstvo biskupským konferenciám a rehoľným inštitútom.

Vatikán podpísal v OSN v New Yorku Zmluvu o zákaze jadrových zbraní

Predstaviteľ Svätej stolice označil zmluvu za „jeden z míľnikov“ v rámci právnych nástrojov uvedených do života na obmedzenie globálneho ohrozenia jadrovými zbraňami a na dosiahnutie ich úplného odstránenia.

Medzinárodné stretnutie GenFest sa uskutoční budúci rok na Filipínach

Prípravy na 11. ročník GenFestu, ktorý sa uskutoční od 6. do 8. júla 2018, práve začali. Ťazisko akcií bude sústredené do World Trade Centre Metro v Manile, pričom všetky workshopy sa budú konať na univerzite De La Salle.

K článku Prvé roky manželov sú pre Cirkev pastoračnou výzvou

Sme manželmi dvadsaťdva rokov a vzali sme sa ako aktívni animátori eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí), ba intenzívne sme spolupracovali aj s potrebami jeho vedenia. Mali sme zázemie, v ktorom sme sa cítili dobre a ktoré nás pripravilo pre rolu rodičov naozaj všeličím, od kurzov po skúsenosť.

Bezdomovci už počas dňa nesmú polihovať pri Vatikáne

„Z dôvodov bezpečnosti a dobrých mravov“ sa odteraz vatikánske poriadkové zložky budú riadiť pravidlom, že bezdomovci počas dňa musia z miesta odísť a odniesť so sebou aj svoje veci. Rôzne tašky, vaky a iné osobné predmety ľudí prespávajúcich na ulici sťažovali bezpečnostným pracovníkom zaistenie bezpečnosti námestia počas dňa, keď je zaplnené návštevníkmi.

Kennedy a jeho katolicizmus

John Fitzgerald Kennedy sa narodil 29. mája 1917 do írskej katolíckej rodiny v americkom meste Brooklyn v štáte Massachussets. Hoci bola rodina Kennedyovcov už v tom čase prominentným klanom, ktorého vplyv siahal ďaleko za hranice Massachussets, z pohľadu írskeho prisťahovalectva a katolíckeho náboženstva išlo o veľkú výnimku.