SINKIES: Charita varuje pred novou formou chudoby v Európe

3 z 10 mladých v Európe sú alebo žijú na hranici chudoby :-( SINKIES – Single Income, No Kids (Jeden príjem, žiadne deti)

Ranná homília pápeža Františka: Pamätať na smrť nie je čosi negatívne

Meditovať nad koncom sveta a tiež nad koncom každého z nás, to je pozvanie Cirkvi pre každého, ktoré vychádza z dnešného evanjelia (Lk 17,26-37) a ktoré pápež František komentoval počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty.

Tvít pápeža Františka: Deliť sa s chudobnými patrí k životnému štýlu

Potrebujeme sa stretávať s chudobnými a naučiť sa s nimi deliť, aby sa to stalo naším životným štýlom.

 

(Tvít pápeža Františka 17. novembra 2017)

Kňazi v službách komunistov

Príbehy dvoch slovenských kňazov, ktorí prešli na druhú stranu.

Ponižujúca výnimočnosť slovenskej revolúcie

Tri veci, kde sa naša revolúcia z roku 1989 zásadne líši od okolitých národov.

Kacírske pojednanie o Montessori

Keď so svojim dielom Montessori začínala, venovala sa zanedbaným deťom z ulice alebo zo sociálne veľmi zlého prostredia. Kde je pochopiteľné, že deti nemali návyky a nemali pozornosť vlastných rodičov. Otázkou ostáva, či ňou navrhovaný spôsob výučby by mal taký efekt na „priemerné“ deti.

Pápež František poďakoval zdravotníkom za nezištnú službu chudobným

Dnes popoludní sa pápež František postaral o prekvapenie, keď sa  okolo 15.45 objavil neďaleko Námestia sv. Petra, aby pozdravil lekárov, zdravotné sestry a dobrovoľníkov Červeného kríža.

Prečo mám slabosť pre šedú zónu

Pri najbližšej novej tyranii už prvý raz nebudeme môcť budovať odboj tak, ako sme to v histórii robili doteraz