Byť kráľovnou aj v prachu 

Keď som mala asi 15 rokov, začala som sama zápasiť s pocitom menejcennosti a nedostatočnej identity. Možno sa to odvíjalo od toho, že som sa necítila docenená a milovaná zo strany rodičov. Necítila som sa dostatočne krásna a úspešná. Viera však pre mňa začínala kvitnúť ako malý púčik a ja som sa rozhodla hľadať, čo to teda tá identita je. 

Omšu v Iquique ku cti patrónky Čile pápež František obetoval za integráciu národov

Názov mesta Iquique v jazyku aymara znamená „Zem snov“. Miešajú sa tu mnohé kultúry a cítiť tu prítomnosť prisťahovalcov z rozličných častí Latinskej Ameriky. Preto Svätý Otec slávil svätú omšu s prosbou o integráciu národov, čiže ich harmonické začlenenie.

V Ríme spoločne oslávili 25. výročie vzťahov SR a ČR s Vatikánom

Prítomní boli veľvyslanci pri Vatikáne Peter Sopko a Pavel Vošalík, ako aj slovenský veľvyslanec pri Talianskej republike Ján Šoth a ďalší hostia, najmä členovia diplomatických  misií pri Svätej stolici. Koncelebrovali sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a dve desiatky kňazov, medzi nimi rektori pápežských kolégií v Ríme.

Kázať s mocou a vyháňať

Aj nekresťan ľahko pochopí, že radikálne zlo nemôže byť iba dielom človeka. Diabol sa usiluje cez naše slabiny vniknúť do nášho srdca a zaujať ho, zviazať ho a ovládať ho. Kristus prišiel, aby hlásal Božie kráľovstvo, v ktorom sme slobodní Boží synovia a dcéry.

Benediktíni v opátstve Chevetogne napomáhajú jednote kresťanov

Film od Alexie Veriterovej nesie názov Aby všetci jedno boli. Kláštor Chevetogne a jeho ekumenické povolanie. Benediktíni v Chevetogne boli založení pre napomáhanie kresťanskej jednoty stretnutiami, dialógom, modlitbou a liturgiou. Tento kláštor sa angažuje v medzinárodnom katolícko-pravoslávnom, katolícko-anglikánskom a katolícko-reformačnom dialógu.   

Port Royal – pirátske mesto hriechu, ktoré sa prepadlo do oceánu

V roku 1654 poveril vtedajší lord protektor Anglicka, Oliver Cromwell, dvoch dobrodruhov, Roberta Venablesa a Williama Penna, aby dobyli ostrov Hispaňola (dnešné Haity), ktorý malo v tom čase pod patronátom Španielske kráľovstvo. Dôvody boli dva: jednak strategická poloha, ktorá umožňovala kontrolu nad obchodom medzi vzmáhajúcim sa „Novým svetom“ (americkým kontinentom) a Európou. A jednak to, že Španieli mali v Atlantiku, a zvlášť v Karibskom mori, vybudovanú sústavu kolónií, ktorú súťaživí Angličania už dlho nemohli zniesť.

Stretnutie pápeža Františka s mladými Čile vo svätyni Panny Márie Karmelskej

V stredu večer po návrate z Temuca Svätý Otec zavítal do Svätyne Panny Márie Karmelskej. Pútnické miesto zasvätené patrónke Čile sa nachádza v Maipú v juhovýchodnej časti Santiaga a spravuje ju komunita rehoľníkov zo Schönstattského hnutia.  

Prečo sú v skutočnosti osemročné gymnáziá problém

Do triedy, ktorá dokáže rýchlo napredovať, sa zmestia najrôznejšie deti s veľkým aj malým talentom, so vzdelanejšími aj menej vzdelanými rodičmi alebo z rodín s vyšším či nižším ekonomickým statusom.