Pravoslávni kresťania v období reforiem v Osmanskej ríši
Boli sme na 10. ročníku Godzone (fotoreportáž)
Pápež vyzdvihol misionársku činnosť hnutia nevidiacichVatican News
Povedz, kde tí diabli sú?
Pápež prijal Rytiersky rád Svätého Hrobu v Jeruzaleme: Je aj „biele mučeníctvo“
Recenzia: William Kent Krueger – Sila odpustenia
V Južnom Sudáne zavraždili jezuitu: páter Odhiambo viedol školu pre učiteľov
Obedy zadarmo a krízové plány školských jedální