Správy Výveska
Follow
Find
898.4K views | +822 today
 
Scoop.it!

Bůh dokazatelně existuje, říká český vědec Miloslav Král

Bůh dokazatelně existuje, říká český vědec Miloslav Král | Správy Výveska | Scoop.it
Nově vydáná kniha docenta Ing. Miloslav Král, CSc. vědecky vysvětluje existenci Boha. Jeden z mála vědců, který spojil řadu vědních oborů k tomu, aby dokázal existenci Boha.
more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Papež k vatikánské stráži: chorobou vatikánského státu jsou klevety

Papež k vatikánské stráži: chorobou vatikánského státu jsou klevety | Správy Výveska | Scoop.it

Vatikán. Deník Svatého stolce L´Osservatore Romano ve svém pondělním vydání (29.9.2014) přináší souhrn z papežovy homilie, kterou pronesl při sobotní mši svaté pro vatikánskou stráž. Je zajímavé, že také letos se papež ve svém kázání zaměřil na nejzáludnějšího protivníka vatikánských policistů. A tím je zajisté ďábel, prohlásil Svatý otec. Nikoli však pouhá jeho představa, ale reálná osoba. Je to bytost zlá a vychytralá, která ví, jak zabíjet. Ničí život druhých lidí a celé církve tím, že rozsévá koukol nesváru, který pak vybuchuje jako bomby.

Christin's insight:

Nerozsévejme tedy bomby, vybízel znovu papež František. Od vatikánského strážníka to navíc vyžaduje zvláštní odvahu, aby dokázal říci: Prosím vás, pane, paní, otče, sestro, Excelence, Eminence, Svatosti, nepomlouvejte, tady to není možné!, zdůraznil Svatý otec a dodal: Je tu nezbytná vaše rozhodnost, abyste zastavili tuto výbušnou setbu, která ničí církev.

Jaký bude osud člověka, který roznáší klevety?, tázal se papež František na konci své homilie. Evangelium říká, že ti, kdo pohoršují a dělají nepravosti, půjdou do ohnivé pece, kde bude pláč a skřípění zubů. Budou odsouzeni k hanbě, k věčné hrůze, rovněž varuje prorok Daniel. Takový bude konec pomlouvače, řekl papež František vatikánské stráži ještě předtím, než vyslovil závěrečné přání:

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež zvolal poradu proti Islamskému štátu

Pápež zvolal poradu proti Islamskému štátu | Správy Výveska | Scoop.it
Vo štvrtok sa začne netradičná porada cirkevných špičiek s vyslancami Vatikánu na Blízkom východe.
Christin's insight:

Aj pápež si uvedomuje hrozbu IS.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mýtus osudovej lásky

Mýtus osudovej lásky | Správy Výveska | Scoop.it
Podmienkou pre uzavretie manželstva však nie je svadba s osudovou láskou. Naopak, osoba, ktorú sa rozhodnete si vziať, sa stáva vašou osudovou láskou.
Christin's insight:

Podmienkou pre uzavretie manželstva však nie je svadba s osudovou láskou. Pravdou je, že pre každú osobu existuje viacero vhodných partnerov, pričom žiadny z nich nie je dokonalý.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ružomberok si pripomenul odkaz a dielo Andreja Hlinku

Ružomberok si pripomenul odkaz a dielo Andreja Hlinku | Správy Výveska | Scoop.it

Patril do okruhu katolíckych kňazov, ktorí rozvíjali myšlienky slovenskej národnej obrody. Usilovnou a neutíchajúcou prácou s národom im zvereným, sa zaslúžil o uchovanie slovenskej národnej identity aj napriek veľmi nepriaznivým kultúrno-spoločenským pomerom v Uhorsku.

Christin's insight:

Zaujímavý článok o Andrejovi Hlinkovi...

 „Ak by sa aj zo strany našich mladých intelektuálov tejto téme venovala väčšia pozornosť, pretože propaganda o jeho klérofašizme a spolupráci s Hitlerom je zavádzajúca. V prvom rade bol kňazom a národovcom, tak ako Bernolákovci a Štúrovci, hoci on sám žil v pomatičných rokoch."  uviedol v rozhovore pre ročníkový rozhlasový Pulz-Servis na Katolíckej univerzite v Ružomberku biskup Viliam Judák.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Medzinárodná teologická komisia sa otvára ženám

Medzinárodná teologická komisia sa otvára ženám | Správy Výveska | Scoop.it

Pápež František vymenoval 30 členov Medzinárodnej teologickej komisie na nové funkčné obdobie. Je medzi nimi aj jeden Slovák. Počet žien stúpol z dvoch na päť.


Christin's insight:

František vymenoval nových členov Medzinárodnej teologickej komisie. Je medzi nimi aj slovenský jezuita pôsobiaci v Ríme Peter Dubovský. Počet žien stúpol z dvoch na päť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

List pápeža Františka k blahorečeniu Álvara del Portillo

List  pápeža Františka k blahorečeniu Álvara del Portillo | Správy Výveska | Scoop.it

Blahorečenie Služobníka Božieho, Álvara del Portillo, verného spolupracovníka sv. Josemaríu Escrivá a jeho prvého nástupcu vo vedení Opus Dei, je príležitosťou pre osobitnú radosť pre všetkých veriacich Prelatúry, ako aj pre Teba, ktorý si bol dlhý čas svedkom jeho lásky k Bohu a k ľuďom, svedkom jeho vernosti Cirkvi a jeho povolaniu. Aj ja sa chcem pridať k tejto vašej radosti a vzdávať vďaky Bohu, ktorý zdobí tvár Cirkvi svätosťou jej detí.

Christin's insight:

List pápeža Františka Mons. Javierovi Echevarría, prelátovi Opus Dei, pri príležitosti blahorečenia Álvara del Portillo

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Maják v čase totality

Maják v čase totality | Správy Výveska | Scoop.it

V mojom príspevku sa chcem vrátiť niekoľkými spomienkami do rokov, keď bol Mons. Maga farárom v Batizovciach. Bolo to v období od novembra 1979 do júna 1989.

Christin's insight:

Po oprave farskej budovy v Batizovciach boli pre každého farníka dvere fary otvorené. Prevažná časť veriacich zo Svitu chodila na bohoslužby do Batizoviec. Tu začali vznikať nové...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čomu nás môže naučiť vstávanie o 4:30 počas 21 dní?

Čomu nás môže naučiť vstávanie o 4:30 počas 21 dní? | Správy Výveska | Scoop.it
Čomu nás môže naučiť vstávanie o 4:30 počas 21 dní? Túto otázku si položil Filipe Castro Matos – digitálny obchodník a podnikateľ. V súčasnej dobe pracuje v Startup Lisboa.
Christin's insight:

Koľko času sa dá získať, keď človek dlho nevyspáva :) Okrem toho, čo sa píše v článku, môže mať človek takto aj viac času napríklad na modlitbu a meditáciu, kým ostatní ešte spia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rozhovor s Renátou Ocilkovou, zástupkyňou KBS na rokovaniach o stratégii ľudských práv

Rozhovor s Renátou Ocilkovou, zástupkyňou KBS na rokovaniach o stratégii ľudských práv | Správy Výveska | Scoop.it

Podľa Renáty Ocilkovej, ktorá zastupuje Konferenciu biskupov Slovenska na rokovaniach k dokumentu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, členovia Rady vlády pre ľudské práva nezastupujú väčšinu obyvateľov tejto krajiny. Ocilková tvrdí, že požiadavky vznášané zo strany kresťanských organizácií a KBS sú naďalej ignorované. Rozhovor prinášame v plnom znení.

Christin's insight:

Renáta Ocilková: "Členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť nezastupujú väčšinu obyvateľov tejto krajiny, ale rozličné malé liberálne a ideologicky zafarbené skupiny, ktoré sa takto snažia ovplyvňovať chod našej spoločnosti."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

HLINKA SA NEBÁL POUKÁZAŤ NA KORUPCIU, POVEDAL V KÁZNI BISKUP SEČKA

HLINKA SA NEBÁL POUKÁZAŤ NA KORUPCIU, POVEDAL V KÁZNI BISKUP SEČKA | Správy Výveska | Scoop.it
RUŽOMBEROK (md, foto rtvs) - "Ako ružomberský farár, keď bol súčasne členom mestského zastupiteľstva, nebál sa poukázať na korupciu a mrhanie s financiami mesta," povedal o Andrejovi Hlinkovi v homílii počas slávnostnej omše vo Farskom kostole sv. Ondreja v sobotu 27. septembra 2014 spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Bohoslužbu prenášala naživo Dvojka RTVS v rámci Dní Andreja Hlinku - osláv 150. výročia jeho narodenia. "Usiloval sa urobiť všetko pre svojich veriacich, ich náboženského, kultúrneh
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Barbarstvo ducha - S.O.S 20. storočie

Barbarstvo ducha - S.O.S 20. storočie | Správy Výveska | Scoop.it

V dňoch 19. a 20. septembra OZ Nenápadní hrdinovia, Nadácia Konrada Adenauera a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  zorganizovali V. ročník vedecko-didaktického seminára pre učiteľov dejepisu s názvom Barbarstvo ducha – S.O.S (slovo, obraz, svedectvo) 20. storočie.

Christin's insight:

Pár slov o konferencii Barbarstvo ducha - S.O.S 20. storočie

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Má Cirkev čo povedať k ekonomickej etike?

Má Cirkev čo povedať k ekonomickej etike? | Správy Výveska | Scoop.it

Keď som študoval na vysokej škole, bol som pridelený ako vyučovací asistent do triedy, kde sa preberala ekonomická etika. Profesor, ktorý tento kurz vyučoval, začínal zaujímavou otázkou: Existuje vôbec niečo také, ako ekonomická etika?


Christin's insight:

Genialita pápeža Jána Pavla II. spočívala práve v tom, že jasne videl, že jadrom „sociálneho magistéria“ Cirkvi je posolstvo Cirkvi o nekonečnej dôstojnosti ľudskej osoby a posvätnosti ľudského života.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

KAPITULSKÉ DVORY 2014

KAPITULSKÉ DVORY 2014 | Správy Výveska | Scoop.it

V sobotu 20.9.2014 sa uskutočnilo podujatie s názvom “Kapitulské dvory”, ktoré je súčasťou projektu “Oživenie Kaptiulskej”.

Christin's insight:

Okrem mnohých otvorených dvorov bolo možné na podujatí Kapitulské dvory 2014 vidieť niekoľkých kresťanských výtvarníkov. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mediálny svet už spustil svoju "virtuálnu" synodu o rodine

Mediálny svet už spustil svoju "virtuálnu" synodu o rodine | Správy Výveska | Scoop.it

Náš blog vkontexte.sk upozorňuje na sugesciu mediálneho podania informácií o dianí v Cirkvi, ktorá vytvára neraz určitú zjednodušenú a redukovanú názorovú klímu a ktorá je v pravom zmysle "virtuálnou realitou".

Christin's insight:

 "Oficiálna" kultúra hľadá dobrácku Cirkev, ktorá všetko schváli a ktorá je ochotná zaplátať existenčné diery vyprázdneného postmoderného človeka. Ale takéto náboženstvo neslúži na nič, dokonca neslúži ani tomu, kto také náboženstvo hľadá. Evanjeliovo vyjadrené: "Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali" (Mt 5, 13)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Babie leto?

Babie leto? | Správy Výveska | Scoop.it
Môj vek je vlastne úžasný: ja už nič nemusím, nikam sa neženiem, nepotrebujem nikomu dokazovať, kto som a čo viem. Všetko to, po čom som zásadne túžila, vlastne už mám.
Christin's insight:

Dobrý pocit v strednom veku: "... ja už nič nemusím, nikam sa neženiem, nepotrebujem nikomu dokazovať, kto som a čo viem. Všetko to, po čom som zásadne túžila, vlastne už mám ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Slovenská pošta triumfovala v súťaži o najkrajšiu známku sveta

Slovenská pošta triumfovala v súťaži o najkrajšiu známku sveta | Správy Výveska | Scoop.it
Slovenská pošta, a. s, získala po prvý raz v histórii Cenu za najkrajšiu poštovú známku sveta s kresťanskou tematikou v súťaži Il Premio Internazionale d’arte filatelica San Gabriele.
Christin's insight:

Máme najkrajšiu známku sveta!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

145. misijná výprava vyráža z Valdocca

145. misijná výprava vyráža z Valdocca | Správy Výveska | Scoop.it

Saleziáni, Dcéry Márie Pomocnice kresťanov a laickí dobrovoľníci, ktorí odchádzajú na misie, sa stretli v Turíne v nedeľu 28. septembra s hlavným predstaveným, donom Ángelom Fernándezom Artimem a generálnou matkou Dcér Márie Pomocnice Yvonne Reungoatovou, pred odchodom na 145. misijnú výpravu. Odovzdali im misijné kríže a neskôr budú z Valdocca, centra saleziánskeho sveta, poslaní do celého sveta evanjelizovať a vychovávať..

Christin's insight:

Saleziáni vyslali ďalšiu výpravu misionárov do celého sveta.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Dominik Duka » Svatý Václave!

Dominik Duka » Svatý Václave! | Správy Výveska | Scoop.it
Rok co rok se setkáváme na svátek knížete sv. Václava ve Staré Boleslavi. Tento den byl jako Den české státnosti zákonem prohlášen za státní svátek. Kníže svatý Václav je stále...
Christin's insight:

Zamyslenie kardinála Dominika Duku k včerajšiemu sviatku sv.Václava, ktorý je patrón ČR.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež si uctil seniorov a stretol sa s Benediktom XVI.

Pápež si uctil seniorov a stretol sa s Benediktom XVI. | Správy Výveska | Scoop.it

Na zhromaždení vo Vatikáne, v ktorom boli prevažne starší veriaci, sa zúčastnil aj 87-ročný Františkov predchodca, emeritný pápež Benedikt XVI. Ten sa na verejnosti ukázal prvýkrát od apríla po svätorečení pápeža Jána Pavla II.

Christin's insight:

Pápež František odsúdil zavrhovanie starých ľudí, čo označil za skrytú eutanáziu. Povedal to na Svätopeterskom námestí pri príležitosti dňa úcty voči starým ľuďom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Stretnutie pápeža so seniormi: Požehnanie dlhého života

Stretnutie pápeža so seniormi: Požehnanie dlhého života | Správy Výveska | Scoop.it
Stretnutie pápeža so seniormi: Požehnanie dlhého života
Christin's insight:

Mons. Vincenzo Paglia vidí v podujatí príležitosť povedať svetu, ktorý odsúva starších ľudí, že oni „sú v srdci Cirkvi“. Je to tiež gesto, ktoré poukazuje na to, že ľudia tohto veku sú „rozhodujúci pre rodinu, pre Cirkev i pre spoločnosť“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kontroverzný národovec a politik Andrej Hlinka: Kňaz s ostrým jazykom bojoval za Slovákov

Kontroverzný národovec a politik Andrej Hlinka: Kňaz s ostrým jazykom bojoval za Slovákov | Správy Výveska | Scoop.it
Slovensko je malý štát. Narodili sa tu však ľudia, ktorí ovplyvnili osudy nielen našej krajiny, ale svojím umom, cieľavedomosťou a obetavosťou...
Christin's insight:

Celkom pekný článok o A. Hlinkovi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Rádio Lumen | Rádio Lumen

Rádio Lumen | Rádio Lumen | Správy Výveska | Scoop.it
Jerzy Popieluszko sa narodil v roku 1947 v dedinke Okopy v severovýchodnom Poľsku do rodiny roľníka. Po kňazskej vysviacke v roku 1972 ho pre zlý zdravotný stav neustanovili na faru, ale začal pôsobiť ako duchovný v nemocnici.
Christin's insight:

 Bude mať Poľsko ďalšieho svätca?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čo všetko stihne internet za jedinú sekundu? Pozrite si čísla

Čo všetko stihne internet za jedinú sekundu? Pozrite si čísla | Správy Výveska | Scoop.it
Neustále sa rozpína a nik ho nedokáže poriadne odmerať. Aký veľký však internet v skutočnosti je?
Christin's insight:

Zaujímavý článok o štatistike internetu. Vďaka internetu môžete čítať aj naše články a prezerať naše weby :)


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vlado Bis z kapely N. D. E.: Život je najvzácnejší dar

Vlado Bis z kapely N. D. E.: Život je najvzácnejší dar | Správy Výveska | Scoop.it
Kapela N.D.E. existuje už 15 rokov. Za tento čas prežili veľa pekného, ale aj pád takmer na úplné dno. V roku 2004 začali koncertovať aj na kresťanských festivaloch. Hrajú rockovú muziku. Možno si pamätáte ich pieseň Dokonané, ku ktorej natočili v roku 2007 videoklip.
Christin's insight:

Chcete vedieť, čo hovorí kapela N.D.E. na manželstvo, otcovstvo, deti, modlitbu a ochranu života? Prečítajte si, ako ich vypovedala redakcia zastolom.sk.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Chceš vedieť, akú máš veľkú lásku? Takú, ako sa vieš obetovať

Chceš vedieť, akú máš veľkú lásku? Takú, ako sa vieš obetovať | Správy Výveska | Scoop.it

V Biblii je napísané: Milosrdenstvo chcem, nie obetu. 
Je to tam? Je. Teraz sme už úplne domotaní. Máme sa obetovať, či nie? Chce od nás Boh obetu?

Christin's insight:

Ak chceme vedieť, či robíme niečo dobré alebo zlé, najdôležitejšie je pozrieť sa, čo nás učí Pán Ježiš alebo Sväté Písmo, čo chce od nás Boh.

more...
No comment yet.