Správy Výveska
2.4M views | +1.3K today
Follow
 
Scoop.it!

Desatoro konzervatívca pre účasť v referende s poznámkami pre socialistov a liberálov

Desatoro konzervatívca pre účasť v referende s poznámkami pre socialistov a liberálov | Správy Výveska | Scoop.it

Kľúčové argumenty v konkrétnych referendových otázkach už boli dostatočne osvetlené a seriózne argumenty proti navrhovaným konzervatívnym riešeniam som nezaznamenal. Zaznamenal som však vnútorne nesúrodý pubertálny hate speech Michala Havrana v duchu Voltairovho écraser l'Infâme (zničte, ju nehanebnicu!), ktorý ma inšpiroval k napísaniu tejto eseje.

Christin's insight:

Tento príspevok je určený pre intelektuálne poctivých čitateľov, ktorým ponúka svetonáhľadový kontext referenda o rodine z pohľadu troch základných svetonáhľadových pozícií: konzervativizmus, liberalizmus a socializmus.

more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Kardinál večeral s Clintonovou a Trumpom. Slová po modlitbe ho dojali

Kardinál večeral s Clintonovou a Trumpom. Slová po modlitbe ho dojali | Správy Výveska | Scoop.it
Sedel som na najchladnejšom mieste planéty, žartoval americký kardinál Timothy Dolan po večeri s prezidentskými kandidátmi.
Christin's insight:

Znepriatelení kandidáti sa stretli na tradičnej večeri a boli schopní si vystreliť aj sami zo seba.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František na Misijnú nedeľu: Dnes je čas odvahy!

Pápež František na Misijnú nedeľu: Dnes je čas odvahy! | Správy Výveska | Scoop.it

Osobitnú výzvu venoval pápež František na podporu obyvateľov Iraku, ťažko skúšaným vojnou. Osobitne pritom pamätal na obyvateľov Mosulu, bez ohľadu na náboženskú príslušnosť.

Christin's insight:

V deň, keď Cirkev slávi Svetový deň misií, tzv. „Misijnú nedeľu“, sa Svätý Otec vo Vatikáne spolu s veriacimi pomodlil na poludnie mariánsku modlitbu. V katechéze ich vyzval k misijnej odvahe a plnej dôvere v pôsobenie Ducha Svätého. V tomto im dal za vzor Apoštola národov sv. Pavla i Pannu Máriu, ktorá je vzorom Cirkvi „vychádzajúcej von“ a „poslušnej Duchu Svätému“.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Letom pro-life svetom II.

Letom pro-life svetom II. | Správy Výveska | Scoop.it
Podľa očakávania sa v mainstreamových médiách nepodarilo vyhnúť zjednodušeniam a zaužívaným šablónam. Iniciátorom a obhajcom návrhu sa nepodarilo dobre a presvedčivo odkomunikovať návrh a spustila sa jednohlasná kritika.
Christin's insight:

Na celom svete sa odohráva zápas o hodnoty, ktoré určujú podobu spoločnosti. Po prvom pokuse ponúkam svoju ďalšiu stručnú pro-life a pro-family reflexiu z posledného obdobia. Pozrieme sa do Poľska, Chile, Holandska, Štrasburgu a nakukneme do aktivít vedeckej obce.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako nevychovať malého tyrana

Ako nevychovať malého tyrana | Správy Výveska | Scoop.it
Pani Jiřina Prekopová práve oslávila 87 rokov, navštívili sme ju v Prahe, kde žije v penzióne a dve hodiny sme sa rozprávali o jej odkaze pre dnešnú dobu.
Christin's insight:

To, že sú rodičia stále k dispozicii a s dieťaťom vyjednávajú, spôsobuje, že sa nerozvíja pravá vôľa.

 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Som rozvedený/á a (ne)môžem prijímať sviatosti. Prečo?

Som rozvedený/á a (ne)môžem prijímať sviatosti. Prečo? | Správy Výveska | Scoop.it
Rozvedené manželstvá sú veľkou bolesťou Cirkvi. Ale ani tu si Cirkev nechce zakrývať oči, a byť blízko tým, ktorí trpia takýmto spôsobom. Obzvlášť pápež František upozorňuje na nedostatok pastoračnej starostlivosti v tejto oblasti: „Služba venovaná tým, ktorých manželský vzťah sa poškodil, sa javí ako osobitne naliehavá.“
Christin's insight:

Samotný dôvod rozvodu mnohé vysvetľuje. Ak bol do neho partner donútený proti svojej vôli, alebo v prípade rozvodu z dôvodu bezpečnosti (napríklad, ak je prítomné násilie jedného z manželov), nedopúšťa sa previnenia a je naďalej v plnom spoločenstve s Cirkvou.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Konferencia v Benátkach o vzťahu Vatikánu k umlčanej Cirkvi 1945 – 1965

Konferencia v Benátkach o vzťahu Vatikánu k umlčanej Cirkvi 1945 – 1965 | Správy Výveska | Scoop.it
Podujatie slávnostne otvoria kardinál Jozef Tomko, Mons. Francesco Moraglia a prof. Bernard Ardura, predseda Pápežského výboru pre historické vedy. Prítomných pozdraví aj spišský biskup Mons. Štefan Sečka.
Christin's insight:

Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia v období 1945 – 1965“ je témou medzinárodnej konferencie 27. októbra v Patriarchátnom seminári v Benátkach. Organizátormi sú Spišská diecéza, Fakulta kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach a Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci s Pápežským výborom pre historické vedy, Padovskou univerzitou a Slovenským historickým ústavom v Ríme.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kázeň na pohrebe dona Ernesta Macáka SDB

Kázeň na pohrebe dona Ernesta Macáka SDB | Správy Výveska | Scoop.it
Drahý otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, otec arcibiskup Ján Orosch, otec biskup Ludvik Schwarz z Rakúska, otec Jozef Ižold - provinciál saleziánov na Slovensku, sestra Jana Kurkinová - provinciálna predstavená Dcér Márie Pomocnice na Slovensku, sestra Šebastiána Tuptová - provinciálna predstavená Sestier svätého kríža, drahá smútiaca rodina, členovia saleziánskej rodiny, kňazi, rehoľné sestry a rehoľníci, členovia sekulárnych inštitútov, bývalí odchovanci dona Ernesta, vzácni hostia zo zahraničia, milí televízni diváci, bratia a sestry v Kristu.
Christin's insight:

Krášlili ho aj iné čnosti. Bola to predovšetkým jeho vnútorná sila, pokoj, vľúdnosť, priateľskosť a dobrota. Nielen pre mňa, ale pre všetkých saleziánov našej provincie, dovolím si to tvrdiť, on bol otcom – nikdy nebol predstaveným v tom zmysle, žeby rozkazoval, prikazoval, bol otcom, ktorý vedelkaždého vypočuť, pochopiť, priať mu a byť mu nápomocným. Fascinovalo ma na ňom aj to, že som ho nikdy nevidel nahnevaného, bravúrne dokázal zvládnuť napäté situácie, vedel druhých trpezlivo počúvať a aktívne s nimi spolupracovať. Bol nenáročný. Žil príkladnou chudobou, uspokojil sa s tým, čo mal. Nebol požadovačný. Vyžarovalo z neho silné presvedčenie, že sa oplatí žiť pre Krista a pre svoju vieru.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kurz pre manželov: Obdiv a oddanosť

Kurz pre manželov: Obdiv a oddanosť | Správy Výveska | Scoop.it

Prechádzame k piatej dvojici najviac preferovaných emocionálnych potrieb manželov, ako ich rozčlenil Willard Harley v svojej knihe Moje túžby, tvoje túžby.

Christin's insight:

Muž ktorý žene napĺňa jej základné emocionálne potreby, vytvára tak priestor pre jej obdiv smerom k nemu samotnému. Preto odporúčam mužom, ktorý túžia po ocenení a uznaní, aby sa rýchlo poponáhľali poznať, prijať a napĺňať to, čo potrebuje ich žena. Viac sa dočítate v knihe od Willarda Harleyho Moje túžby, tvoje túžby.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Jozef Kováčik o Pánovi prsteňov - TV Lux

Jozef Kováčik o Pánovi prsteňov - TV Lux | Správy Výveska | Scoop.it

V ďalšom vydaní Kulmenia nadväzujeme na život a dielo jedného z najznámejších autorov dvadsiateho storočia, J. R. R. Tolkiena. S osobitným fokusom na jeho najznámejšie dielo Pán prsteňov.

Christin's insight:

Pre Tolkiena má príbeh dôležitejší význam ako len sled udalostí. Všetko, čo sa v jeho príbehoch odohráva, má svoj zmysel. Každá z postáv, jej konanie, výroky, vzťahy, majú svoj zmysel. Najviac je to cítiť práve v diele Pán prsteňov. Pozrite si komentár otca Jozefa Kováčika, kde poukazuje na teologický rozmer diela Pán prsteňov.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako vidia patriarchu Benedikt XVI. a František (doslovný preklad)

Ako vidia patriarchu Benedikt XVI. a František (doslovný preklad) | Správy Výveska | Scoop.it
Ekumenizmom prekypuje zborník Bartholomew: Apostle and Visionary vydaný na počesť ekumenického patriarchu Bartolomeja pri príležitosti 25. výročia jeho zvolenia na konštantínopolský arcibiskupský stolec.
Christin's insight:

Exkluzívny preklad nového textu pápeža Františka a emeritného pápeža Benedikta XVI. o konštantínopolskom patriarchovi Bartlomejovi.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež František: Pastorácia povolaní nie je konferencia, ale stretnutie s Ježišom

Pápež František: Pastorácia povolaní nie je konferencia, ale stretnutie s Ježišom | Správy Výveska | Scoop.it
Sympózium, ktoré sa začalo už v stredu, pripravila Kongregácia pre klerikov. Zo Slovenska sa  na ňom zúčastnili žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, páter Ján Kušnír zo Spoločnosti Božieho Slova a duchovný otec Peter Švec zo Žilinskej diecézy (rozhovor s účastníkmi).
Christin's insight:

Pastorácia povolaní nie je projektom, ale spočíva v prijatí Ježišovho štýlu. Tak znie syntéza príhovoru pápeža Františka, ktorý dnes prijal 250 účastníkov Medzinárodného kongresu o pastorácii povolaní.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Skrytá, každodenná napínavosť

Skrytá, každodenná napínavosť | Správy Výveska | Scoop.it
Písať o vlastných rodičoch nie je ľahké, má to svoje známe úskalia. Pokúsim sa svoj pohľad objektivizovať, nakoľko je to len možné.
Christin's insight:

Text k 90. narodeninám výtvarníčky Evy Trizuljakovej od jej syna plus ukážky z diela.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kto je autoritou v kresťanstve?

Kto je autoritou v kresťanstve? | Správy Výveska | Scoop.it
Anglický katolícky týždenník Catholic Herald sa venuje vo svojom aktuálnom čísle snahe Katolíckej a Anglikánskej cirkvi o vzájomné priblíženie sa.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Pastoračná otázka migrácie východných katolíkov

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Pastoračná otázka migrácie východných katolíkov | Správy Výveska | Scoop.it
Dnes sa v portugalskej Fatime ukončilo štvordňové stretnutie katolíckych východných biskupov Európy konané pod záštitou Rady európskych biskupských konferencií.
Christin's insight:

Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ približuje mimoriadne aktuálnu tému pastoračnej starostlivosti o východných katolíkov, ktorí sa pri migrácii presúvajú na iné územia, často práve do Európy.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ľavičiari ma mali za ježibabu

Ľavičiari ma mali za ježibabu | Správy Výveska | Scoop.it
Navštívili sme ju v pražskom penzióne, v deň, keď oslavovala svoje 87. narodeniny. Prišli jej zablahoželať aj 20 kolegovia psychológovia, ktorí sa považujú za jej žiakov.
Christin's insight:

Česká psychologička Jiřina Prekopová spomína, že keď pred 30 rokmi v Nemecku kritizovala dôsledky prehnanej liberálnej výchovy, spustila sa kritika, ktorú by bez svojho slovenského manžela nezvládla. Hovorí i o dnešných rodičoch, aj o tom, ako si udržať manželstvo.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Neveďalová by chcela, aby Smer pomohol homosexuálom. Fico ocenil jej odvahu

Neveďalová by chcela, aby Smer pomohol homosexuálom. Fico ocenil jej odvahu | Správy Výveska | Scoop.it

Europoslankyňa Smeru Katarína Neveďalová pripomenula, že aj homosexuáli sú potenciálni voliči.

Christin's insight:

Róbert Fico na tlačovej konferencii povedal, že téma pomoci homosexuálom nie je prioritná pre ľudí na Slovensku. 

Vďaka záujmu Smeru riadiť sa prieskumami verejnej mienky ešte nejaký čas uzákonenie registrovaných partnerstiev na Slovensku nebude možné. Niet však dôvodu na radosť. Len by sme mali byť vďační, že sme týmto spôsobom získali trochu viac času a mali by sme ho rozumne využiť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Milujem ťa pre to, kto si

Milujem ťa pre to, kto si | Správy Výveska | Scoop.it
Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Christin's insight:

Spravím niekomu radosť. Len tak. Nie preto, že by si to zaslúžil, ale preto, že si ho vážim ako človeka.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kiska sa vo Švajčiarsku stretol s arcibiskupom Bezákom

Kiska sa vo Švajčiarsku stretol s arcibiskupom Bezákom | Správy Výveska | Scoop.it
BRATISLAVA. Prezident SR Andrej Kiska sa v rámci svojej oficiálnej návštevy Švajčiarska v piatok (21.10.) stretol s arcibiskupom Róbertom Bezákom. Stalo sa tak počas jeho stretnutia s komunitou Slovákov žijúcich v tejto krajine.
Christin's insight:

"V Berne som náhodou stretol vzácneho človeka - arcibiskupa Bezáka. Bolo príjemné ho po čase znovu vidieť a mať možnosť sa s ním na chvíľu porozprávať," napísal Kiska na sociálnej sieti.more...
No comment yet.
Scoop.it!

O Guardinim, Kolakovičovi a jednej knihe kardinála Korca

O Guardinim, Kolakovičovi a jednej knihe kardinála Korca | Správy Výveska | Scoop.it
Ladislav Hanus začal v roku 1926 študovať teológiu na Spišskej Kapitule. V študijnom roku 1927/28 prestúpil na štúdium teológie a filozofie do Insbrucku, kde v roku 1932 obhájil z teológie doktorát. Počas štúdií v Insbrucku sa zoznámil s myšlienkami katolíckeho mysliteľa Romana Guardiniho.
Christin's insight:

František Mikloško píše o kňazovi Hanusovi, profesorovi Kolakovičovi, ale aj kardinálovi Korcovi, premiérovi Mečiarovi, biskupovi Balážovi, prezidentovi Kováčovi... viac v jeho texte.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pohreb saleziána Ernesta Macáka v Šaštíne bol slávnosťou

Pohreb saleziána Ernesta Macáka v Šaštíne bol slávnosťou | Správy Výveska | Scoop.it
(Šaštín, 21. októbra 2016) – Bývalého provinciála saleziánov dona Ernesta Macáka pochovali dnes v Šaštíne. „Odišiel svätec. Lepšie povedané – svätec nás predišiel do večnosti,“ povedal v naplnenej šaštínskej bazilike na úvod homílie salezián don Štefan Turanský. Zádušnú svätú omšu v prítomnosti asi stopäťdesiatich kňazov, desiatok rehoľných sestier, dvoch biskupov a stoviek veriacich slúžil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ernest Macák zomrel 13. októbra vo veku 96 rokov, 80 rokov bol rehoľníkom saleziánom a 70 rokov kňazom.
Christin's insight:

V závere pohrebnej omše odzneli vzácne spomienky a uznania o donovi Macákovi. Salezián don Vladimír Fekete, ktorý prežil šesť rokov po boku dona Macáka, keď ten bol provinciálom saleziánov (1993 – 1999): „S postupujúcimi rokmi som vo Vás mohol objavovať a stále jasnejšie vidieť nielen dobrého človeka, múdreho rehoľníka a kňaza, ale opravdivého Božieho muža. Už vtedy som sa svojim najbližším pochválil, že môžem žiť a spolupracovať so svätcom.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Jubilejná audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo sa prejavuje v dialógu

Jubilejná audiencia pápeža Františka: Milosrdenstvo sa prejavuje v dialógu | Správy Výveska | Scoop.it
V stotisícovom zhromaždení, ktoré siahalo až do priľahlých ulíc, bolo desaťtisíc poľských pútnikov v sprievode vyše 50 biskupov a 250 kňazov na ďakovnej púti pri 1050. výročí krstu Poľska. Okolo deväťtisíc bolo účastníkov jubilejného podujatia pre spevácke zbory a liturgických animátorov a štyri tisícky z talianskeho Združenia katolíckych lekárov.
Christin's insight:

Milosrdenstvo sa prakticky prejavuje v dialógu, zdôraznil dnes pápež František. Pripomenul osobnosť sv. Jána Pavla II.,ktorého liturgická spomienka sa dnes slávi. Presne pred 38 rokmi zazneli na Námestí sv. Petra jeho slová „Nebojte sa! Otvorte dokorán dvere Kristovi!“ z úvodného príhovoru, ktorým  sa začal jeho požehnaný pontifikát.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Je ruženec staromódny? Ján Pavol II. sa ho modlil denne

Je ruženec staromódny? Ján Pavol II. sa ho modlil denne | Správy Výveska | Scoop.it
Ruženec, ikona katolíckej identity, hrkotajúca v miliónoch katolíckych zásuviek, peňaženiek a vreciek - a to nespomínam ružence visiace z katolíckych spätných zrkadiel. Je to jedna z najpopulárnejších pobožností vychvaľovaných pápežmi a svätcami.
Christin's insight:

Modlitba sv. ruženca má na Slovensku silnú tradíciu. V tomto období obrody však čoraz viac do katolicizmu prenikajú prvky protestantizmu - čo nemusí byť nutne na škodu :) - ale mladý človek v takejto atmosfére často prestáva vidieť zmysel tejto modlitby, tak milovanej aj sv. Jánom Pavlom II.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Relácia o Opus Dei v Radiu Lumen

Relácia o Opus Dei v Radiu Lumen | Správy Výveska | Scoop.it

Pri príležitosti nového výročia založenia Opus Dei, redaktorka Anna Božková nám ponúkla rozhovor o histórií a aktuálnom stave Opus Dei na Slovensku.

Christin's insight:

Pri príležitosti nového výročia založenia Opus Dei, redaktorka Anna Božková nám ponúkla rozhovor o histórií a aktuálnom stave Opus Dei na Slovensku.

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pápež tvítuje: Chorým, chudobným i nenarodeným patrí najvyššia úcta

Pápež tvítuje: Chorým, chudobným i nenarodeným patrí najvyššia úcta | Správy Výveska | Scoop.it

Chorí, chudobní, ako aj nenarodení sú Božím obrazom a zasluhujú si najvyššiu úctu. (Tvít pápeža Františka, 21. októbra 2016)

Christin's insight:

Chorí, chudobní, ako aj nenarodení sú Božím obrazom a zasluhujú si najvyššiu úctu.

 

(Tvít pápeža Františka, 21. októbra 2016)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Křesťanský pracovník Petr Jašek zatčený v Súdánu stanul před soudem

Křesťanský pracovník Petr Jašek zatčený v Súdánu stanul před soudem | Správy Výveska | Scoop.it
Rozsudek prvoinstančního súdánského soudu nad českým občanem Petrem Jaškem padne možná ještě letos. ČTK to dnes řekla česká velvyslankyně v Káhiře Veronika Kuchyňová Šmigolová, jejíž úřad má působnost také pro Súdán.
Christin's insight:

Některé servery, které se případu věnují, tvrdí, že čtveřici hrozí až trest smrti, to však česká velvyslankyně v Egyptě zpochybnila.

Organizace Release International na svém webu napsala, že čtveřice je obviněna z financování protivládních hnutí v Dárfúru a Jižním Kordofánu. Ve skutečnosti ale podle této organizace pouze chtěli pomoci studentovi z Dárfúru, který utrpěl popáleniny při demonstraci. Podle tohoto zdroje policie našla u Jaška na chartúmském letišti stvrzenku o předání 5000 dolarů na léčebné výdaje pro popáleného studenta. Český občan byl okamžitě zatčen.

more...
No comment yet.